Laeb, palun oota!

SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo juhataja Reet Kosti sissejuhatav sõnavõtt

Miks on programm Euroopa Noored hea töövahend? Vastavad noorsootöötajad

Rahvusvaheline noortevahetus

UFO? = Unemployment
– future of ours?

Teostaja: Hiiumaa teavitus- ja nõustamiskeskus HUPS
Osalejad Prantsusmaa ja Eesti noored
Toimus: 9.-18. august 2010 Hiiumaal
Rahvusvaheline noortevahetus

Keskkond ja inimene
– Euroopa väärtused

Teostaja: Pereselts Paistel
Osalejad Saksamaa, Poola, Läti ja Eesti noored
Toimus: 26. juuni – 3. juuli 2010 Viljandimaal
Kohalik noortealgatus

Noorte eneseeksponeerimine
internetis läbi fotosilma

Teostaja: Noortegrupp Fotosilm
Osalejad Tartu ja Muhu noored
Toimus: 1. juuli 2010 - 31. jaanuar 2011 Muhul ja Tartus
Noorte demokraatiaprojekt

Eesti ja Läti noored hüppavad koos
otsustajatega noorte osalusmetroo peale

Teostaja: Viljandi maavalitsus
Osalejad Viljandimaa ja Põhja-Läti noored ja otsustajad
Toimus: 1. veebruar 2010 - 31. juuli 2011
Euroopa vabatahtlik teenistus

Creating a change
through Mobility

Teostajad: saatev organisatsioon Eesti Noored Frankofiilid, vastuvõttev organisatsioon Centre des Sureaux Prantsusmaalt; vabatahtlik Karit Kaasik
Toimus: 20. september 2009 – 20. august 2010 Prantsusmaal
Õppevisiit

Fenno-Ugria Tribes:
Unity of Russia and EU

Teostaja: UNESCO Youth Association ja partnerorganisatsioonid Soomest, Venemaalt, Ukrainast, Lätist ja Ungarist
Toimus: 21.-27. juuli 2010 Lõuna-Karjalas, Venemaal
Rahvusvaheline noorteseminar

Possibilities and Problems of
LGBTQI movement in Eastern Europe

Teostaja: MTÜ Kollaboratoorium koostöös parterorganisatsioonidega
Osalejad 35 noort Balti riikidest, Poolast, Rumeeniast, Sloveeniast ja Ungarist
Toimus: 1. mai - 30. september 2010
Noortepass

Mis on Noortepass?

Kuidas saab Noortepassi abil teada, mida projektis õpiti?
Vastavad projektitegijad.

Kohalik noortealgatus

Jalgratta kui tervisliku ja keskkonna-
sõbraliku liiklusvahendi propageerimine


Teostaja:
Osalejad:

Toimus:

Autor:

Sänna Kultuurimõis
Tuumikgrupis neli Sänna kultuuri-
mõisas tegutsevat noort
1. mai - 30. oktoober 2010 Sännas,
Võrumaal
Tuuli Trikkant, projektijuht

Sänna Velokuur on kohalik noortealgatuse projekt, mille toimumisele aitasid kaasa programm Euroopa Noored, Kohaliku omaalgatuse programm, Rõuge vallavalitsus, Pärmivabriku Töökoda, Sänna Kultuurimõis ja lugematul hulgal asjast huvitatud inimesi. Tegemist oli alternatiivset ja tervislikku mõtte- ja liikumisviisi propageeriva projektiga, kus väärtustati käelist tegevust läbi rataste parandamise, vana hoidmist ja püüti tõmmata tähelepanu üksikisiku rollile nii kohalikus kogukonnas.

Projekti idee tõukus üle-eestilisest Eesti Rattarikkaks algatusest, kus sarnane vanade rataste töökoda loodi Tartus. Sänna Velokuuri taga on

Kohalik noortealgatus
Kohalik noortealgatus

seltskond ettevõtlikke noori, kes huvituvad just vanadest, nö iseloomuga ratastest. Enamasti iseõppinud mehaanikutele teeb headmeelt igasugune rattakraam. Augustis korraldatud üle-võrumaalisel vanade rataste kogumisretkel võeti vastu nii raame, kui ka ainult väikest kummilappimist vajavad kaherattalisi. Mida võimalik, need tehti korda, mida mitte, need jäävad ootama uusi rakendusi lennumasinate või lillebukettidena. Juba korda tehtud rattaid on ilus hulk ning need jäävad teenima kohalikke ja ka võõraid huvilisi, kellel aga soovi on.

Projekti käigus toimunud ürituste – loengute, filmiõhtute, arutelude, õpitubade, rattaretkede ja festivali – kaudu osutati alternatiivile, kuidas läbi igaühe panuse on võimalik muuta maailma. Mitte, et maailma muutmine oleks see eesmärk, vaid et näidata globaalsete probleemide lokaalseid lahendusi, alustades iseendast. Ühelt poolt on see jagatud hingede võrgustik, koostöö sünergia, teisalt kindlasti ka see, et püüda oma elu elada nii, et me oma väikeste ja suurte eludega jääkarudele liiga ei tee. Küllap on see liiga lihtsustatud, isegi triviaalne, kuid omab teatud sügavust ja mõttesilda, mida silmas pidada, et sel tegevusel oleks reaalne tagatis. Et projekti teadmistepagas ei jääks projektisuvesse, prooviti kogu projekti meeleolu joonistada animatsiooni, mida saate vaadata siinsamas.

Kohalik noortealgatus

Sänna Velokuuri projekt on läbinisti alternatiivne projekt ning seda on algusest saati saatnud kummastunud pilgud. Ühelt poolt annab see veel rohkem tegutsemiskihku, samas tänapäeval ainult alternatiivi peavooluna ja igapäevaselt tunnistades on mõistetav, et ette tuleb ka palju raskusi. Õnneks aga on see trots hea viis lendamiseks ja see on see, mida meie oma projektiga õppisime.

Euroopa vabatahtlik teenistus

Children and Adolescents centre Öökull


Teostaja:

Toimus:
Autor:

saatvad organisatsioonid
Sloveeniast, Leedust ja Belgiast,
vastuvõttev organisatsioon
MTÜ Öökull, vabatahtlikud Marjolein Maus, Martina Mulic ja
Arvydas Stankünas
25. juuli - 24. august 2010 Eestis
Ly Brikkel, MTÜ Öökull noortekeskuse juhataja


2010. aastal osales MTÜ Öökullis vabatahtlikus teenistuses kolm noort inimest – 16-aastane Martina Mulic Sloveeniast, 17-aastane Arvydas Stankūnas Leedust ja 17-aastane Marjolein Meus Belgiast. Lisaks oli vabatahtlike meeskonnas veel neli soomlast, kaks eestlast ja armeenlane.
Et vabatahtlike ülesanne oli meeskonnatööharjutuste läbi viimine noortelaagrites, siis pidid nad arvestama nii oma meeskonnaliikmete kui sihtgrupi käitumismustritega, mis on mõjutatud ka kultuurilistest erinevustest.

Euroopa vabatahtlik teenistus
Euroopa vabatahtlik teenistus

Meeskonnatöö ja rahvusvahelise koostöö kogemus oli kõigile vabatahtlikele esmakordne. Vaatamata kehvapoolsele inglise keele oskusele suudeti rahvusvahelises töögrupis oma ideed ja mõtted meeskonnatöö programmi kokku panemisel üksteisele arusaadavaks teha ning hiljem laagrites noori meeskonnatöösse kaasata. Suuremat eneseületamist ja oma ülesannetele pühendumist nõudis vabatahtlikelt käitumisprobleemidega noorte motiveerimine ja kaasamine meeskonnatöö harjutustesse sõjaväelaagris. Kuid just selles laagris jõudis Arvydas äratundmisele, et teda huvitab sõjaväelase elukutse ja tahab selles valdkonnas oma õpinguid jätkata.

Belgia vabatahtlik Marjolein, kes on oma usutunnistuselt moslem, andis eesti noortele avarama arusaamise islamiusust ja kommetest isikliku vahetu suhtlemisega. Kuna Eestis on moslemeid vähe, siis Marjoleini riietus püüdis tähelepanu nii Öökulli laagrites kui vabal ajal tänavapildis. Marjoleiniga suhelnud noored said ümberlükkavaid selgitusi müütilistele islamitavadele. Usutlemisel selgus, et Marjolein on tavaline noor neiu, kelle poiss-sõber on tema enda välja valitud, mitte vanemate poolt otsitu. Ta on rõõmsameelne,seltsiv ja humoorikas neiu, kes armastab sõpradele vahel riukaid teha, kuid kindlasti mitte terrorirünnakuid korraldada.

Euroopa vabatahtlik teenistus

Noorim vabatahtlik Martina üllatas nii mitmelgi korral meeskonna liikmeid oma julguse, osavuse ja vastupidavusega. Oma sõbraliku ja abivalmis hoiakuga pälvis neiu nii kaastöötajate kui noorte poolehoiu ja lugupidamise.

Lisaks rahulolule edukalt sooritatud tööülesannetest said vabatahtlikud suure annuse enesekindlust, mis on vähemate võimalustega noorte puhul on ääretult oluline tööturule sisenemisel. Projektis osalenud vabatahtlikud kinnitasid, et nad on rohkem motiveeritud inglise keelt õppima ja tulevikus julgemad suuremaid väljakutseid vastu võtma.

Rahvusvaheline koolitus

ICL Adventure


Teostaja:

Osalejaid:


Toimus:
Autor:

SA Archimedes Euroopa Noored
Eesti büroo
18 noort Eestist, Austriast,
Belgiast, Hollandist, Poolast ja
Türgist
16.-21. september 2010 Viinistul
Kaja Ainsalu, noortevahetuste konsultant, SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo


Büroo töötab selle nimel, et igal aastal oleks meie koolituskalendris koolitusi olulistel teemadel, mis võiksid huvi pakkuda nii programmis juba kätt proovinud kui uutele enese arendamise sooviga taotlejatele. 2010. aastal sai rõhku pandud kultuuridevahelist õppimist käsitlevatele koolitustele: juunis toimus eesti-sisene, eesti- ja venekeelne ning septembris rahvusvaheline koolitus. Aga kuidas jõudis ideest rakendamiseni rahvusvaheline koolitus „ICL – intercultural learning - adventure“, mis kaasas 18 noort kuuest riigist ning toimus 2010. aasta septembris Viinistul.

Rahvusvaheline koolitus
Rahvusvaheline koolitus

Üheks nö kohaks, kust me koolituste loomiseks ning arendamiseks inspiratsiooni ja sisendit saame, on Euroopa Noored alaprogrammide projektitaotlused ja lõpparuanded. Paljude nende puhul on jäänud silma, et kultuuridevahelise õppimisega seostatakse eelkõige rahvuskultuuride õhtuid. Kuid tegelikkuses on see vaid jäämäe tipp ja seda sõna otseses mõttes, kui rääkida kultuuri jäämäe kontseptsioonist. Rahvusvaheliste projektide võimalused, eelkõige teisest rahvusest kaaslasi nende kultuurikontekstist lähtuvalt paremini mõistma õppida, on üüratult suuremad.

Et potentsiaalil mitte raisku lasta minna, hakkasime idandama ideed korraldada Eestis rahvusvaheline koolitus kultuuridevahelisest õppest. Koolituse sihtgrupiks sai valitud noortevahetuse kogemusega noored ja noorteliidrid vanuses kuni 30. Aktiivsed noored ja noorteliidrid omavad head positsiooni projekti kvaliteedi mõjutamiseks - võimalus sisulistes küsimustes kaasa mõelda ja rääkida, koordineerida elluviidavaid tegevusi ja esindada noorte arvamust - kuna noortevahetus eeldab eelkõige just noorte endi ettevalmistatud ja ellu viidud projekti.

Lähtuvalt sihtgrupist liikusime edasi koolituse ülesehituse suunas ning proovisime teooria ja praktika hoida tasakaalus,

Rahvusvaheline koolitus

kõige suurema eesmärgina silme ees avardada osalejate teadmisi kultuuridevahelise õppe kasutusvõimalustest. Koolitus võimaldas teadmisi ning ülevaadet erinevatest kultuuriteooriatest („jäämäe“ ja „sibula“ kontseptsioonid, Halli, Hofstede, Lewise mudelid), jagada oma kogemusi ja praktikaid tööst noortega (konkreetsed juhtumid analüüsimiseks) ning õpitu ja jagatu põhjal rakendada teadmised ka juba praktikasse (kultuuridevahelise õppe planeerimine noortevahetuse tegevusprogrammi). Läbi selgitava ja laiapõhjalise lähenemise jõuti väga olulisele arusaamisele, et kultuuridevaheline õpe pole üksnes üks konkreetne tegevus, vaid erinevaid tegevusi pidevalt läbiv protsess. Ehk seda on võimalik pikkida nii projekti ettevalmistavasse, läbiviimis- ja analüüsifaasi; nii tegevuskavasse kui vabasse aega.

Koolituse jooksul said osalejad arendada kõiki kaheksat võtmepädevust, eelkõige aga suhtlust võõrkeeles, õppimisoskust, ning isiklikku, kultuuridevahelist, sotsiaalset ja kodanikupädevust.

Koolitatavate ja meeskonna tagasisidet analüüsides on hea meel tõdeda, et koolitus osutus osalejatele vajalikuks, pakkudes mitmekülgseid võimalusi noorteprojekte sisukamaks ning kvaliteetsemaks muuta ja rakendada koolitusel saadud teadmisi oma igapäevases töös.

Programmi vahehindamine

Ülevaade programmi Euroopa Noored vahehindamisest


Autor:

Marit Valge, SA Archimedes
Euroopa Noored Eesti büroo avalike suhete ja teavitusvaldkonna koordinaator


Tartu Ülikooli sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituut viis 2010. aasta esimeses pooles läbi programmi Euroopa Noored vahehindamise uuringu. Uuringu käigus küsitleti aastatel 2007-2009 programmis osalenuid, projektijuhte, noorsootöötajaid, noortepoliitika elluviijaid ning teisi noortevaldkonna esindajaid. Allpool saate tutvuda uuringu kokkuvõttega. Uuringus osalejate arvates on programm mänginud Eestis olulist rolli selles, et noorsootööd üldse eraldi valdkonnana tunnustataks ja olnud noorsootöö tegijatele eeskujuks. Kui programmi ei oleks, siis oleksid väga paljud noorte ja noorsootöötajate head ideed realiseerimata. Programmi rahaline maht on nii suur, et see annab olulise võimaluse Eesti noorsootöös oma ideid ellu viia – projektide tingimused

Programmi vahehindamine
Programmi vahehindamine

on mõjutanud ka Eesti noorsootöö praktikat. Programm on olnud hüppelauaks väga paljudele noortele ja ka noorsootöötajatele esmase valdkondliku töökogemuse omandamisel ning aidanud seeläbi kaasa vastavate teadmiste ja oskuste kasvule.

See, et programmi raames on peetud oluliseks vähemate võimalustega noorte kaasamist, annab olulise panuse Eesti noorsootöö arendamisse. Vähemate võimalustega noorte kaasamise eesmärgi edukat realiseerimist kinnitasid ligi 2/3 projektide juhte.

Programm suurendab kodanikutunnetust, arendab kodanikuharidust ja toob noori kodanikuühiskonda, samuti paneb noored inimesed ühiskondlike küsimuste üle mõtlema. Pool vastanutest leidis, et nende oskused poliitiliste probleemide üle arutamiseks on tõusnud. 86% vastanutest leidis, et nad oskavad osalemise järgselt paremini realiseerida ühiskonna või kogukonna huvides olevaid eesmärke ning 37% kavatseb edaspidi rohkem osaleda ühiskondlikus või poliitilises tegevuses. 69% projektide juhtidest leiab, et programm aitab kaasa kodanikuaktiivsuse arendamisele. Toodi ka välja, et projektidele, mis tegelevad vähegi poliitilisemate teemadega, on väga raske muid finantseerimisvõimalusi leida ja seda suurem on siinkohal programmi

Programmi vahehindamine

Euroopa Noored roll. Uuringutes osalejad leidsid, et programmis osaledes kasvab noorte teadlikkus ja arusaamine teistest kultuuridest. Nii leidis 88% vastanutest, et programmi raames kogetu aitab kaasa läbisaamisele teistusuguse kultuuritaustaga inimestega. Seoses erinevate osalejarühmade kaasamisega aitavad programmi raames toimuvad projektid silmaringi avardada ja sallivust suurendada ka Eesti-siseselt.

Projektide elluviimine või Euroopa vabatahtlikus teenistuses osalemine võimaldab noortel saada esmase töö- ja elukogemuse, mis lihtsustab sisenemist tööturule. ¾ vastanutest leidis, et osalemine aitas kaasa nende isiklike või professionaalsete tulevikuplaanide väljaselgitamisele.

Uuringus osalejad loevad programmi oluliseks väärtuseks asjaolu, et üldharidusest väga erinev mitteformaalne lähenemine motiveerib noori õppima. Õppimisvõimalus on oluline nii projekti läbiviijate kui ka osalejate jaoks.Nii leidis 77% küsitletud projektides osalejatest, et nad on omandanud oskusi, kuidas paremini ja huvitavamalt õppida, 69% arvates õnnestus juurde saada iseseisva õppimise oskusi. Osalejate poolt toodi väga olulise mõjuna välja ühistegevuse oskuste omandamist projektide käigus kogetu baasil. Meeskonnatöö, diskuteerimis- ja analüüsioskuste omandamist

Programmi vahehindamine

kinnitasid ca 9/10 vastanutest. Need hinnangud olid hinnatavate võimalike mõjude hulgas kõrgeimad. Ligi 4/5 projektides osalejatest tõid välja osalemise positiivse mõju võõrkeelse kommunikatsiooni oskuste paranemisele.

Uuringus osalejate arvates on kõrged nõudmised taotlemisel igati õigustatud, sest need panevad noored kohe alguses asju enda jaoks korralikult läbi mõtlema, mistõttu neil on hiljem kergem projekti kvaliteetselt läbi viia. Projektid õpetavad noori rahaga otstarbekalt ja kokkuhoidlikult ringi käima. Uuringu andmetel leidsid 70 % projektides osalejatest, et oskavad nüüd eelarvet paremini planeerida ja kulutusi otstarbekamalt teostada. Saadavad kogemused on väga olulised ka noorte edasise tegevuse seisukohalt.

90% osalejatest leidsid, et nende ootused seoses projektiga täitusid. 86% soovib sarnastes projektides osaleda ka edaspidi. Praktiliselt kõik sellealasele küsimusele vastanud soovitasid sarnastes projektides osalemist teistele noortele. Projektide juhtidest ei lugenud teostatud projekti efektiiivseks ainult 6%.

Programmi vahehindamine

Seega võib kahtlusteta väita, et programm Euroopa Noored ja selle toimimine Eestis vaadeldud perioodil omab laia ja olulist mõju nii noortepoliitika ja noorsootöö jaoks kui ka ühiskonna arengule laiemalt.

Uuringu inglisekeelne kokkuvõte

Statistika

Programmi Euroopa Noored
statistika 2010

Programm Euroopa Noored
2010. aastalEsitatud taotlusi259
Toetatud projekte137
Toetusprotsent esitatud taotlustest 53
Eraldatud toetussumma (EEK/EUR)1 685 146,08
Statistika

Toetusesaajate päritolu
maakonniti

Noortevahetused (alaprogrammid 1.1 ja 3.1)

Noortevahetused (alaprogrammid 1.1 ja 3.1)Esitatud taotlusi65
Toetatud projekte36
Programmiriikidega (alaprogramm 1.1)29
naabruspiirkondadega (alaprogramm 3.1)7
Toetusprotsent esitatud taotlustest 55
Eraldatud toetussumma (EUR)611 367,59
Noortevahetused (alaprogrammid 1.1 ja 3.1)

Toetusesaajate päritolu
maakonniti

Noortevahetused (alaprogrammid 1.1 ja 3.1)

Noortevahetuses
osalejate vanus

Noortevahetused (alaprogrammid 1.1 ja 3.1)

Vastu võetud projektid
osalevate riikide arvu järgi

Noortealgatused (alaprogramm 1.2)

Noortealgatused (alaprogramm 1.2)Esitatud taotlusi55
Toetatud projekte23
Kohalikud noortealgatused21
Rahvusvahelised noortealgatused2
Toetusprotsent esitatud taotlustest 42
Eraldatud toetussumma (EUR)116 231,04
Noortealgatused (alaprogramm 1.2)

Toetusesaajate päritolu
maakonniti

Noortealgatused (alaprogramm 1.2)

Projektide elluviijate
vanus

Noortealgatused (alaprogramm 1.2)
Noorte demokraatiaprojektid (alaprogramm 1.3)

Noorte demokraatiaprojektid (alaprogramm 1.3)Esitatud taotlusi5
Toetatud projekte3
Toetusprotsent esitatud taotlustest 60
Eraldatud toetussumma (EUR)70 000
Noorte demokraatiaprojektid (alaprogramm 1.3)

Toetusesaajate päritolu
maakonniti

Noorte demokraatiaprojektid (alaprogramm 1.3)

Projektides
osalejate vanus

Noorte demokraatiaprojektid (alaprogramm 1.3)
Euroopa vabatahtlik teenistus (alaprogramm 2)

Euroopa vabatahtlik teenistus (alaprogramm 2)Esitatud taotlusi74
Toetatud projekte51
Toetatud vabatahtlikke106
Saatvaid teenistusi32
Vastuvõtvaid teenistusi74
Individuaalsed projektid44
Grupiprojektid7
Toetusprotsent esitatud taotlustest 69
Eraldatud toetussumma (EUR)637 549,78
Euroopa vabatahtlik teenistus (alaprogramm 2)

Teenistuste toimumiskohad Eestis

Euroopa vabatahtlik teenistus (alaprogramm 2)

vabatahtlike
vanus

Euroopa vabatahtlik teenistus (alaprogramm 2)

Vabatahtlike
sooline jaotus

Euroopa vabatahtlik teenistus (alaprogramm 2)

Vabatahtlike
sihtriigid

Euroopa vabatahtlik teenistus (alaprogramm 2)

Vabatahtlike
päritoluriigid

Koolitustegevus ja võrgustikuprojektid (alaprogrammid 4.3 ja 3.1)

Koolitustegevus ja
võrgustikuprojektid (alaprogrammid 4.3 ja 3.1)Esitatud taotlusi34
Toetatud projekte12
Programmiriikidega (alaprogramm 4.3)9
Naabruspiirkondadega (alaprogramm 3.1)3
Toetusprotsent esitatud taotlustest 35
Eraldatud toetussumma (EUR)154 598,40
Koolitustegevus ja võrgustikuprojektid (alaprogrammid 4.3 ja 3.1)

Toetusesaajate päritolu maakonniti

Koolitustegevus ja võrgustikuprojektid (alaprogrammid 4.3 ja 3.1)

Projektide tüübid

Koolitustegevus ja võrgustikuprojektid (alaprogrammid 4.3 ja 3.1)
Noorteseminarid (alaprogramm 5.1)

Noorteseminarid (alaprogramm 5.1)Esitatud taotlusi26
Toetatud projekte12
Kohalikud noorteseminarid8
Rahvusvahelised noorteseminarid4
Toetusprotsent esitatud taotlustest 46
Eraldatud toetussumma (EUR)95 399,27
Noorteseminarid (alaprogramm 5.1)

Toetusesaajate päritolu maakonniti

Noorteseminarid (alaprogramm 5.1)

Projektides
osalejate vanus

Noorteseminarid (alaprogramm 5.1)
Programmi 2010. aasta toetused

Toetatud projektid

Programmi Euroopa Noored
2010. aasta toetused

* Tärniga tähistatud projektid on katkestatud pärast Euroopa Noored Eesti büroole esitamist.

** "R" numbriga tähistab taotlustähtaega (R = ik round):

R1 - 1. veebruari taotlustähtaeg
R2 - 1. aprilli taotlustähtaeg
R3 - 1. juuni taotlustähtaeg
R4 - 1. septembri taotlustähtaeg
R5 - 1. novembri taotlustähtaeg

*** Kõik summad alltoodud tabelis on esitatud maksimumsummas - st toetus vaid vastavalt kõigile rahastamiseks ette nähtud tingimustele.
Programmi 2010. aasta toetused

Eraldatud toetused

Alaprogramm a1.1

Taotleja Projekti nimetus Toetus (EUR)
R1
Lõuna Politseiprefektuur Window into the Future 7764
MTÜ Arena Leiame ühise keele 9968
Pärnumaa Noorte Liit Four Stations for Youth Participation 21310
Keila Kiwanise Noorteklubi Hoia oma sõpra 24402
Esti Media and Its Effect on Urban Society 18267
Kadrina Lastekaitse Ühing All about SALAD 14840
Kärdla Linnavalitsus B7 Youth for Common Europe: Sustainable Development of Islands 31968
Saaremaa Seiklejad One World - Our World 19489,03
Pereselts Paistel Keskkond ja inimene - Euroopa väärtused 17083
HeadEst The Masters of Life 32731
HeadEst Yes, We Can! 24448
Programmi 2010. aasta toetused

Eraldatud toetused

Alaprogramm a1.1

Taotleja Projekti nimetus Toetus (EUR)
R2
Leisi Keskkool From South to North 15858
VAT teater Shared Stories from Schoolyards 18244
Noored Toredate Mõtetega Ad(d)venture 15707
Eesti Väikesaarte Noorte Ühendus Working Traditions - Traditsioonid töös 8725
Loomingulise arengu ja vaba aja veetmise keskus "GAGARIN" Ühine Euroopa-ühine keskkond 11538
Hiiumaa teavitamis- ja nõustamiskeskus HUPS UFO? = Unemployment - Future of Ours? 11080
R3
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Noored kaasaegses maailmas 13712
MTÜ JustMind Future from Past 15624
Virumaa Noorte Initsiatiiv Effecting/Affecting of Modern Society by Web 2.0 16798
Programmi 2010. aasta toetused

Eraldatud toetused

Alaprogramm a1.1

Taotleja Projekti nimetus Toetus (EUR)
R4
Contact Connected to the Streets - Can the Street Culture Be a Key Solution for a Cultural Diversity? 14674
R5
Noorte Akadeemia Töö teeb rõõmsaks 15894
Sänna Kultuurimõis H Is for Handicraft! 10120
Lastekaitse Liit A Chance for Changes 15034
Rakvere Linnavalitsus Silmnähtav usaldus 18573,06
Hiiumaa Seiklejad Catch the Opportunity! 21755
Continuous Action Jump Start Youth Exchange 13468
Maidla Noored Intercultural Learning as a Link between Youth from Small Comunities and Cities 22079
Karksi Ordumeistrid Present from Out of Reality! 23776,5
A 1.1 KOKKU 504929,59
Programmi 2010. aasta toetused

Eraldatud toetused

Alaprogramm a1.2

Taotleja Projekti nimetus Toetus (EUR)
R1
Ketifilm Legendiaineline mängufilm noortealgatusena 1343,4
Eesti Vaegkuuljate Liit Koos muudame elu väärtuslikumaks 4923
Noortegrupp Sophia Tunne iseennast 9440
Varstu Noorteklubi "Kõgõkogo" Vabajooks 5284
Kadrina Lastekaitse Ühing Võrdsus on sõpruse hing (Aristoteles) 5456
Sänna Kultuurimõis Jalgratta kui tervisliku ja keskkonnasõbraliku liikumisvahendi propageerimine 4649
MTÜ Kulundpea Fixmymusic 1923
Programmi 2010. aasta toetused

Eraldatud toetused

Alaprogramm a1.2

Taotleja Projekti nimetus Toetus (EUR)
R2
Vinni Valla Noored Noorte töötamise võimalused 1473,6
MTÜ Tee Kuubis ELAV (Elava Linna Aja Vool) 6550
Fotosilm Noorte eneseeksponeerimine internetis läbi fotosilma 5125
SVAIANAN noored Tegutsejaks läbi teadmiste 6550
MTÜ Aari Seksituur 6550
R3
Ühing Viru Noorsoo Areng Noorte Hääl 4200
Karksi-Nuia Noortekeskus Tuleviku Mulgid ehk Mõjusad, Uuenduslikud, Leidlikud Giidid 5260
Noortegrupp "Ehitajad" Isetegevus muusikas 3483
Programmi 2010. aasta toetused

Eraldatud toetused

Alaprogramm a1.2

Taotleja Projekti nimetus Toetus (EUR)
R4
H.D.D. Tallinn Elu ja ilu on sinu käes! 6300
MTÜ Flugfische Linnalise mitmekesisuse teavitus- ja vabaharidusprogramm MÄRZ projektiruumis 6550
R5
MTÜ Chance Päästa ennast! 2025
Ühise eesmärgi nimel Asendushoolduse noored teel iseseisvasse ellu 4698
Kinobuss Filmitalgud 5700
AIESEC Eesti World at Home / Maailm Ukselävel 5256,04
MTÜ Slot di Perla Ilusam elu läbi oma käte 6056
Noorsooühing Rõuge Noorteklubi Youth Idea Cafe 7436
A 1.2 KOKKU 116231
Programmi 2010. aasta toetused

Eraldatud toetused

Alaprogramm a1.3

Taotleja Projekti nimetus Toetus (EUR)
R2
MTÜ Euroopa Maja MEP Tallinn 2011 20000
R3
Eesti Noorteühenduste Liit Noorte varivalimised 2011 25000
R4
SA Unitas Model International Criminal Court 2011 Estonia (MICC) 25000
A 1.3 KOKKU 70000
Programmi 2010. aasta toetused

Eraldatud toetused

Alaprogramm a2.1

Taotleja Projekti nimetus Toetus (EUR)
R1
Noorsooühing Rõuge Noorteklubi European Bridge In Our Mind 7060
Lille Maja Youth Cafe - Meeting Place of Different Cultures 7513
Continuous Action Jump-Start 24958
Eesti Noorte Naiste ja Noorte Meeste Kristlike Ühingute Liit We Are Building the Society 15400
Noortevahetuse Arengu Ühing ESTYES Mosaic of Cultures 36515
MTÜ Öökull Children and Adolescents Centre Öökull 9496
MTÜ TDM 2000 Estonia Anne Youth Centre and Street Dance School 15350
Noortevahetuse Arengu Ühing ESTYES VoluntNET 5980
Noortevahetuse Arengu Ühing ESTYES Youth Intercultural Dialogue in Corinth 4866
Programmi 2010. aasta toetused

Eraldatud toetused

Alaprogramm a2.1

Taotleja Projekti nimetus Toetus (EUR)
R2
Maarja Küla Maarja Village - a Bridge between People 15665
Noortevahetuse Arengu Ühing ESTYES Get Involved into Volunteering World 43764
Eesti UNESCO Noorte Ühendus Equal Through Nature 3130
Continuous Action Sebra 42541
Eestimaa Looduse Fond Co-Leader Estonian Conservation Camps 2535
MTÜ Oma Kool School in Võru 5710
Teaduse ja Kultuuri SA Domus Dorpatensis I See You! 9240
MTÜ Pink Tool Creativity in Action 7334
Eesti Erinoorsootöö Ühing "noOR" Growing in Action 51050
Programmi 2010. aasta toetused

Eraldatud toetused

Alaprogramm a2.1

Taotleja Projekti nimetus Toetus (EUR)
R2
MTÜ Life Zone Youth and Outdoor Activities: ExZOOtic Life 6045
Noortevahetuse Arengu Ühing ESTYES Do Right! 4860
Eesti Noorte Naiste ja Noorte Meeste Kristlike Ühingute Liit All in One beyond Borders 5216
MTÜ Living for Tomorrow How to Bridge the Gap between Us 6212
Support Center ARKTUR Be Young! Be Active! 17087
R3
Eesti Noorte Naiste ja Noorte Meeste Kristlike Ühingute Liit Developing Opportunities 9360
Noortevahetuse Arengu Ühing ESTYES Stronger Together 14620
Programmi 2010. aasta toetused

Eraldatud toetused

Alaprogramm a2.1

Taotleja Projekti nimetus Toetus (EUR)
MTÜ Explore Euromed Mosaic of Art and Culture 7130
Noortevahetuse Arengu Ühing ESTYES Creative ACTion 6735
Noortevahetuse Arengu Ühing ESTYES Botanical Garden 5780
Eesti Erinoorsootöö Ühing "noOR" Growing in Action 2 12320
Continuous Action SEBRA II 13990
Tallinna Noorsootöö Keskus International Future of Tallinn Youth Work Centre 12403
Programmi 2010. aasta toetused

Eraldatud toetused

Alaprogramm a2.1

Taotleja Projekti nimetus Toetus (EUR)
R4
Viljandimaa Vabatahtlike Keskus Next To You 10500
Sänna Kultuurimõis Skills for Life from Sänna Culturemanor 21774
Rääma Noorte Ühing Noorus Work Decorates the People 4765
Viljandimaa Vabatahtlike Keskus Let's Play Together in the Kindergarten of Xylokastro 4605
Support Center ARKTUR Helping Hand for Children 15540
VITATEAM Sunny Carousel 7394,6
Noortevahetuse Arengu Ühing ESTYES Education through Sport and Outdoor Activities 5790
Noortevahetuse Arengu Ühing ESTYES School of Intercultural Learning 7470
VITATEAM Flying Millenium 6332,6
MTÜ Sotsiaalarendus ja Keskkonnakaitse Tartu Herbert Masing School 6105
Programmi 2010. aasta toetused

Eraldatud toetused

Alaprogramm a2.1

Taotleja Projekti nimetus Toetus (EUR)
R5
Eesti Noorte Naiste ja Noorte Meeste Kristlike Ühingute Liit European Family Promoting Georgian Youth Activities 29314
Keila Avatud Noortekeksus Culture in Culture 4385
Maarja Küla Maarja Village - a Bridge between People 23280
Noortevahetuse Arengu Ühing ESTYES Hand to Hand 8160
VITATEAM Volunteering in Action 4587,3
VITATEAM Act Independently 7169,28
Continuous Action Less Is More 2011 6590
Tallinna Laste Tugikeskus Work ON for YOUR Future! 4055
Võru Noortekeskus Youth Rainbow Starts from Võru 7323
Eesti UNESCO Noorte Ühendus Faces Without Masks 2011 7000
Eesti Erinoorsootöö Ühing "noOR" Growing in Action 3 7865
Noorsooühing Rõuge Noorteklubi Creative Media 7680
A 2.1 KOKKU 637549,8
Programmi 2010. aasta toetused

Eraldatud toetused

Alaprogramm a3.1

Taotleja Projekti nimetus Toetus (EUR)
R1
Support Center ARKTUR Formulas of Welfare State 9503
Moldova Kultuuriselts LUCEAFARUL Paper Tree 19381
Eesti UNESCO Noorte Ühendus Fenno-Ugria Tribes: Unity of Russia and EU (FUTUREU) 11382
R2
MTÜ TDM 2000 Estonia Get Me Involved! 20694
Haabersti Huvi- ja Spordiklubi Fukiyama 21042
MTÜ Päikeseratas Make Love not War 11910
R3
Viimsi Noortevolikogu Reaching Equilibrium - Youth NGOs in Inclusion & Integrating Youth Immigrants 22791
Tallinna Noorsootöö Keskus Hey, I'm an Active European! 13120
Programmi 2010. aasta toetused

Eraldatud toetused

Alaprogramm a3.1

Taotleja Projekti nimetus Toetus (EUR)
R4
MTÜ Living for Tomorrow Act Bravely, Respond Wisely 2 8691
R5
Noortekeskus Vihasoo From Experience to Self-Evaluation 16257,4
A 3.1 KOKKU 154771,4
Programmi 2010. aasta toetused

Eraldatud toetused

Alaprogramm a4.3

Taotleja Projekti nimetus Toetus (EUR)
R1
Eesti Külaliikumine Kodukant yoU-Turn 19150
Saku Vallavalitsus Life Goes Around 14935
R2
MTÜ Mis? Kus? Millal? School World in Action 15856
Koolitus- ja Ressursikeskus ATLAS Towards Value Action. Training Course on Value Based education 16675
Together Estonia EVS - Employability Valuable Solution 12686
Programmi 2010. aasta toetused

Eraldatud toetused

Alaprogramm a4.3

Taotleja Projekti nimetus Toetus (EUR)
R3
MTÜ Sotsiaalarendus ja Keskkonnakaitse Beehive 5544
R5
Seiklejate Vennaskond I Share, I Care 19340
HeadEst Personal and Professional Development in International Youth Work 1001
MTÜ Living for Tomorrow STAR (Sharing Thoughts, Approaches and Resources) 1078
A 4.3 KOKKU 106265
Programmi 2010. aasta toetused

Eraldatud toetused

Alaprogramm a5.1

Taotleja Projekti nimetus Toetus (EUR)
R1
MTÜ Kollaboratoorium Possibilities and Problems of LGBTQI Movement in Eastern Europe 9499
Tegusad Eesti Noored Meie kool 10000
Eesti Noorteühenduste Liit Üleriigiliste noortekonsultatsioonide läbiviimine 6246
R2
Eesti Noorte Kultuuriprojekt 2010 Noored! Meie pärand: kas kultuur või subkultuur? 15000
Eesti Noorsootöötajate Ühendus Active Inclusion of Young People - Young Peoples Way to the Labour Market 11000
Programmi 2010. aasta toetused

Eraldatud toetused

Alaprogramm a5.1

Taotleja Projekti nimetus Toetus (EUR)
R3
Eesti Üliõpilaskondade Liit Kas sinu kõrgkoolis on...? 10000
Viimsi Noortevolikogu Kuidas võidelda noorte tööpuuduse vastu - palgatöö või ettevõtlus? 5516,25
Tartu Ülikool Narva Kolledz Sinu panus noorsootööle 3500
R4
Viimsi Noortevolikogu Sotsiaalmeedia võlud ja valud noorte kaasamisel 2662
R4
Tegusad Eesti Noored Connected in Diversity! 4244,4
Sillamäe Lastekaitse Ühing Youth Advocacy 14000
MTÜ TDM 2000 Estonia Kes suvel õietolmu ei korja, see talvel mett ei söö 3731,62
A 5.1 KOKKU 95399,27
Koolitus- ja koostöökava aastal 2010

Eesti osalejad rahvus-
vahelistes koolitustes

Euroopa Noored koolitus- ja
koostöökava raames aastal 2010

oo1. 02.-08.02.2010 - Itaalia
Koolitus: "To pass or to Youthpass"
Saatev organisatsioon: Eesti Noorteühenduste Liit
Osaleja: Anni Kuller
oo2. 02.-08.02.2010 - Itaalia
Koolitus: "To pass or to Youthpass"
Saatev organisatsioon: Vihasoo ANK
Osaleja: Anna Ulimova
oo3. 14.-20.02.2010 - Belgia
Koolitus: "Maailmafoorum – Promoting youth participation:
                a real emergency"

Saatev organisatsioon: Cramp
Osaleja: Mariliis Eensalu
Koolitus- ja koostöökava aastal 2010
oo4. 5.-19.03.2010 - Island
Koolitus: "SOHO Island"
Saatev organisatsioon: MTÜ Islander
Osaleja: Grete Põldemaa
oo5 15.-19.03.2010 - Island
Koolitus: "SOHO Island"
Saatev organisatsioon: Support Center ARKTUR
Osaleja: Tatjana Dibou
oo6. 22.-28.03.2010 - Prantsusmaa
Koolitus: TicTac France
Saatev organisatsioon: Hellenurme ANK
Osaleja: Kadi Voolaid
oo7. 22.-28.03.2010 - Prantsusmaa
Koolitus: TicTac France
Saatev organisatsioon: Tartumaa Rahvakultuuri Keskselts
Osaleja: Marju Varblane
Koolitus- ja koostöökava aastal 2010
oo8. 10.-14.03.2010 - Prantsusmaa
Koolitus: YP & PM
Saatev organisatsioon: Rõuge Noorteklubi
Osaleja: Marion Tamberg
oo9. 10.-14.03.2010 - Prantsusmaa
Koolitus: YP & PM
Saatev organisatsioon: Käina Keskkool
Osaleja: Jaana Lepamaa
o10. 28.02-04.03.2010 - Austria
Koolitus: "Rückenwind Strategy Seminar"
Saatev organisatsioon: Continuous Action
Osaleja: Elen Brandmeister
o11. 28.02-04.03.2010 - Austria
Koolitus: Rückenwind Strategy Seminar
Saatev organisatsioon: Noortevahetuse Arengu Ühing EstYes
Osaleja: Valentina Letter
Koolitus- ja koostöökava aastal 2010
o12. 15.-21.03.2010 - Bulgaaria
Koolitus: Training of Trainers EVS
Saatev organisatsioon: Eesti Erinoorsootöö Ühing noOR
Osaleja: Marco Santos
o13. 15.-21.03.2010 - Bulgaaria
Koolitus: Training of Trainers EVS
Saatev organisatsioon: Puka ANK
Osaleja: Siiri Liiva
o14. 11.-16.04.2010 - Suurbritannia
Koolitus: Cultural Coach
Saatev organisatsioon: VITATEAM
Osaleja: Jekaterina Gvirdzhishvili
o15. 02.-08.05.2010 - Holland
Koolitus: ImpACT! On-Youth Action TC
Saatev organisatsioon: MTÜ Koostöökoda
Osaleja: Annely Aasalaid
Koolitus- ja koostöökava aastal 2010
o16. 02.-08.05.2010 - Holland
Koolitus: ImpACT! On-Youth Action TC
Saatev organisatsioon: Tallinna Perekeskus
Osaleja: Anna Krainjukova
o17. 02.-08.05.2010 -Holland
Koolitus: ImpACT! On-Youth Action TC
Saatev organisatsioon: MTÜ NORA
Osaleja: Kristel Kubber
o18. 10.-15.04.2010 - Ukraina
Koolitus: Youth work reality in Southern Ukraine
Saatev organisatsioon: Urge Vabaajakeskus
Osaleja: Ege Järvesaar-Busch
o19. 04.-10.05.2010 - Venemaa
Koolitus: Eastern Express
Saatev organisatsioon: Eesti Noorsootöötajale Ühendus
Osaleja: Anne-Ly Suvi
Koolitus- ja koostöökava aastal 2010
o20. 10.-15.04.2010 -Ukraina
Koolitus: Youth work reality in Southern Ukraine
Saatev organisatsioon: Vastseliina Gümnaasium
Osaleja: Kristel Rebane
o21. 25.-29.04.2010 - Läti
Koolitus: Intercultural Dialogue Without Subtitles
Saatev organisatsioon: Ohutu Elu Liit
Osaleja: Andrei Poprjaduha
o22. 25.-29.04.2010 - Läti
Koolitus: Intercultural Dialogue Without Subtitles
Saatev organisatsioon: Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei
Osaleja: Anastasia Solomahhina
o23. 25.-29.04.2010 - Läti
Koolitus: Intercultural Dialogue Without Subtitles
Saatev organisatsioon: VITATEAM
Osaleja: Jekaterina Novoseltseva
Koolitus- ja koostöökava aastal 2010
o24. 25.-29.04.2010 Läti
Koolitus: Intercultural Dialogue Without Subtitles
Saatev organisatsioon: Lasnamäe Huvikool
Osaleja: Jekaterina Zaitseva
o25. 25.-29.04.2010 Läti
Koolitus: Intercultural Dialogue Without Subtitles
Saatev organisatsioon: Tallinna Tõnismäe Reaalkool
Osaleja: Igor Kalakauskas
o26. 04.-09.05.2010 Portugal
Koolitus: Get in Net
Saatev organisatsioon: MTÜ Head Sõbrad
Osaleja: Piia Puuraid
o27. 04.-09.05.2010 Portugal
Koolitus: Get in Net
Saatev organisatsioon: Living for Tomorrow
Osaleja: Olena Valdenmaiier
Koolitus- ja koostöökava aastal 2010
o28. 04.-09.05.2010 Portugal
Koolitus: Get in Net
Saatev organisatsioon: Käina Keskkool
Osaleja: Greten Sööl
o29. 10.-15.05.2010 Malta
Koolitus: Finding Demo
Saatev organisatsioon: Eesti Õpilasesinduste Liit
Osaleja: Edgar Rootalu
o30. 31.05.-04.06.2010 Portugal
Koolitus: Creativity and Innovation in YiA
Saatev organisatsioon: -
Osaleja: Reet Sillavee
o31. 18.-23.05.2010 Rumeenia
Koolitus: Contact Making Seminar: EVS mission possible with YiA
Saatev organisatsioon: Päevakeskus LAD
Osaleja: Anna Mesa
Koolitus- ja koostöökava aastal 2010
o32. 11.-14.06.2010 Bulgaaria
Koolitus: ToT Risk Awarness
Saatev organisatsioon: Noorteühing PLAST
Osaleja: Rostislav Tsikalski
o33. 01.-06.06.2010 Rumeenia
Koolitus: ATOQ Advanced Training On Quality for youth exchanges
Saatev organisatsioon: Q-Club
Osaleja: Kaisa Alliksaar
o34. 01.-06.06.2010 Rumeenia
Koolitus: ATOQ Advanced Training On Quality for youth exchanges
Saatev organisatsioon: Together Estonia / Noortevahetuse Arengu Ühing EstYes
Osaleja: Jaanika Neemoja
o35. 01.-06.06.2010 Rumeenia
Koolitus: ATOQ Advanced Training On Quality for youth exchanges
Saatev organisatsioon: MTÜ Life Zone
Osaleja: Tatjana Zuftsiankou
Koolitus- ja koostöökava aastal 2010
o36. 14.-17.06.2010 Norra
Kontaktseminar: NORPARTNER
Saatev organisatsioon: MTÜ Päikeseratas
Osaleja: Siim Värv
o37. 13.-20.06.2010 Austria
Koolitus: UNIQUE R.I.D.E
Saatev organisatsioon: Tartumaa Noortekogu
Osaleja: Janeli Virnas
o38. 13.-20.06.2010 Austria
Koolitus: UNIQUE R.I.D.E
Saatev organisatsioon: Harju Ettevõtlus-
ja Arenduskeskus

Osaleja: Jevgenia Varbla
o39. 11.-17.10.2010 Norra
Koolitus: ECTC Seminar
Saatev organisatsioon: The Third Way
Osaleja: Viktoryia Kaziuchyts
Koolitus- ja koostöökava aastal 2010
o40. 30.09.-05.10.2010 Saksamaa
Koolitus: No venture, no gain
Saatev organisatsioon: Tallinna lasteaed "Kiikhobu"
Osaleja: Maive Edovald
o41. 30.09.-05.10.2010 Saksamaa
Koolitus: No venture, no gain
Saatev organisatsioon: MTÜ Persona
Osaleja: Piret Talur
o42. 30.09.-05.10.2010 Saksamaa
Koolitus: No venture, no gain
Saatev organisatsioon: Pokumaa sihtasutus/Vana-Antsla kutsekeskkool
Osaleja: Ena Drenkhan
o43. 06.-11.09.2010 Holland
Koolitus: EYE Opener
Saatev organisatsioon: Kiisa Noortekeskus
Osaleja: Birger Kiirend
Koolitus- ja koostöökava aastal 2010
o44. 06.-11.09.2010 Holland
Koolitus: EYE Opener
Saatev organisatsioon: Kiisa Noortekeskus
Osaleja: Martin Isok
o45. 06.-11.09.2010 Holland
Koolitus: EYE Opener
Saatev organisatsioon: Kiisa Noortekeskus
Osaleja: Rauno Rytberg
o46. 20.-24.09.2010 Holland
Koolitus: CATCH!
Saatev organisatsioon: Tallinna Laste
Turvakeskus

Osaleja: Kristiina Vares
o47. 20.-24.09.2010 Holland
Koolitus: CATCH!
Saatev organisatsioon: Puka ANK
Osaleja: Kersti Salujõe
Koolitus- ja koostöökava aastal 2010
o48. 16.-21.09.2010 Eesti
Koolitus: ICL Adventure
Saatev organisatsioon: Eesti Psühholoogiatudengite Ühendus
Osaleja: Maris Vainre
o49. 16.-21.09.2010 Eesti
Koolitus: ICL Adventure
Saatev organisatsioon: Eesti Punane Rist, Tallinna Selts
Osaleja: Karoli Loo
o50. 16.-21.09.2010 Eesti
Koolitus: ICL Adventure
Saatev organisatsioon: Noortegrupp ESTI
Osaleja: Janne Jaagant
o51. 16.-21.09.2010 Eesti
Koolitus: ICL Adventure
Saatev organisatsioon: -
Osaleja: Gea Grigorjev
Koolitus- ja koostöökava aastal 2010
o52. 16.-21.11.2010 Itaalia
Koolitus: Tool Fair V
Saatev organisatsioon: Q-club
Osaleja: Kersti Kivirüüt
o53. 16.-21.11.2010 Itaalia
Koolitus: Tool Fair V
Saatev organisatsioon: Töötukassa
Osaleja: Küllike Arend
o54. 16.-21.09.2010 Eesti
Koolitus: ICL Adventure
Saatev organisatsioon: -
Osaleja: Jaanika Neemoja
o55. 01.-05.12.2010 Slovakkia
Koolitus: European TC for EVS Support People
Saatev organisatsioon: TDM 2000 Estonia
Osaleja: Peeter Taim
Koolitus- ja koostöökava aastal 2010
056. 30.11.-05.12.2010 Soome
Koolitus: Paths to working life
Saatev organisatsioon: MTÜ Andi
Osaleja: Andrei Kipper
057. 30.11.-05.12.2010 Soome
Koolitus: Paths to working life
Saatev organisatsioon: Töötukassa
Osaleja: Livia Pensa
058. 30.11.-05.12.2010 Soome
Koolitus: Paths to working life
Saatev organisatsioon: Eesti Noorsootöö Keskus
Osaleja: Kati Plukk
059. 01.-05.12.2010 Slovakkia
Koolitus: European TC for EVS Support People
Saatev organisatsioon: VIVAK
Osaleja: Mohamad Hassan Jabbar
Koolitus- ja koostöökava aastal 2010
o60. 21.-28.11.2010 Tšehhi
Koolitus: T-STEY
Saatev organisatsioon: SK Olümpionik
Osaleja: Margarita Gratšjova
061. 21.-28.11.2010 Tšehhi
Koolitus: T-STEY
Saatev organisatsioon: -
Osaleja: Kaisa Järvpõld
o62. 13.-18.12.2010 Prantsusmaa
Koolitus: Empowering women!
Saatev organisatsioon: Eesti People to People MTÜ
Osaleja: Ruta Pels
063. 23.-28.11.2010 Holland
Koolitus: Get in Net
Saatev organisatsioon: Teatriteaduse Üliõpilaste Loož
Osaleja: Evelyn Raudsepp
Koolitus- ja koostöökava aastal 2010
064. 23.-28.11.2010 Rumeenia
Koolitus: Enjoy cultural diversity
Saatev organisatsioon: Põhja-Eesti Pimedate Ühing
Osaleja: Christel Sogenbits
065. 23.-28.11.2010 Rumeenia
Koolitus: Enjoy cultural diversity
Saatev organisatsioon: MTÜ Islander
Osaleja: Grete Põldemaa
066. 23.-26.11.2010 Prantsusmaa
Koolitus: New Perspectives – International Partner Seminar for interim evaluation
Saatev organisatsioon: Maarja Küla
Osaleja: Huko Laanoja
067. 23.-28.11.2010 Rumeenia
Koolitus: Enjoy cultural diversity
Saatev organisatsioon: Nõo Reaalgümnaasium
Osaleja: Liisi Ruuse

Küsitlus

Kuidas sulle aastaraamat meeldib?


 

Kommenteeri: