KÜSITLUS

Kuidas sulle aastaraamat meeldib?

 

KÜSITLUS

Aitäh!

Äge!
 
78%
Projektivideod on toredad!
 
78%
Meeldib
 
78%
Tahaks näha ka paberkujul
 
78%
Ei meeldi
 
78%

Euroopa Noored aastaraamat 2012

Eessõna

Kas oled juba mõelnud...põhjustele, mis on takistanud Sul oma elu väliskogemuse kaudu rikkamaks muuta? Või kui oled väliskogemus(t)ega, mis väärtust on see Sulle, Sinu organisatsioonile või ühiskonnale laiemalt loonud?

Uuringute tulemused näitavad, et programm Euroopa Noored aitab väga suurel määral kaasa noorte pädevuste arengule, kodanikuaktiivsusele ning kodanikuühiskonnas osalemisele, aga ka nende tööalasele konkurentsivõimele. Kinnitatakse, et kontaktid teiste inimestega ja teiste kultuuride esindajatega on olulised tagamaks arusaama nii mitmekesisusest kui ka iseenda ainulaadsusest ja väärtusest. (Chisholm jt 2012)1 See annab eneseleidmisele hoogu juurde ja avardab oluliselt väljavaateid. Ka eelmisel aastal toimunud noorte hariduse- ja karjäärikonverentsil "Sinu võimalused – väliskogemus" üles astunud Eestis silmapaistvad isiksused väitsid kui ühest suust, et väliskogemused - olenemata sellest, kas need olid seotud vabatahtliku tegevusega, tööga või õppimisega - on nende elus väga suureks inspiratsiooniks ja teenäitajaks olnud.

Mitteformaalse õppega seotud mobiilsusvõimalustel, nagu seda on programmi Euroopa Noored raames tehtav, on muude õppimisvõimaluste kõrval oluline täiendav roll. Tihti on see esmaseks kokkupuuteks välismaaga või esimene iseseisev vastutuse võtmine mõne tegevuse elluviimise eest. Rahvusvahelisel koostööl ja selle kaudu õppimisel on oluline koht ka noorsootöötajate tööalases arengus ja eneseteostuses. Noorsootöö rahvusvahelistumise toetamine loob Eesti noortele võimaluse oma silmaringi laiendamiseks, kogemuste omandamiseks teistsuguses kultuurikeskkonnas õppimise ja elamise kaudu ning kontaktide loomiseks, mis on kõik olulised edasiseks eluks üha enam globaliseeruvas maailmas.

Kuna see kõik on noore arengule äärmiselt tähtis ja rikastav, mahutagem rahvusvahelist noorsootööd rohkem igapäevaellu ja noortega koos tehtavate tegevuste hulka. Ületagem, üllatagem ja avastagem rohkem iseendid teiste kultuuride ja reaalsustega kokkupuutes.

Inspiratsiooni rahvusvahelise noorsootööga alustamiseks või jätkamiseks saab rohkelt käesolevas aastaraamatus esitletavatest noorte ja noorsootöötajate Euroopa Noored kogemuslugudest.

Reet Kost
Euroopa Noored Eesti büroo juhataja
Sihtasutus Archimedes

1Chisholm, L., Fennes, H., Gadinger, S. ja Hagleitner, W. (2012). Transnational analysis of the Research-based analysis of Youth In Action programme 2010–2011. Innsbruck, lk 18–22.

1. Rahvusvaheline noortevahetus The Story of My Life

Teostaja: MTÜ Headest
Osalejad: 35 noort Eestist, Soomest, Sloveeniast, Saksamaalt, Austriast, Portugalist, Itaaliast, lisaks seeniorosalejad Nõmme Vanameeste Klubist ja Kohila Reumaühingust
Toimus: 30. juuli – 8. august 2012 Veneveres ja Tallinnas

2012. aasta suvel kohtusid Eestis seitsme Euroopa riigi noored ja aktiivsed Eesti seeniorid Nõmme Vanameeste Klubist ja Kohila Reumaühingust. Ühiselt veedetud aeg möödus nii asiselt kui ka lõbusalt, sest kui osa ajast arutati selle üle, miks erinevad põlvkonnad on teineteisest nii kaugeks jäänud, siis ülejäänud aeg planeeriti lauldes ja tantsides ühist avalikku üritust Nõmme turul. Noortevahetusest jäi kõigile kõlama üldine soovitus: sõprusesse ja tervisesse peab investeerima noores eas, siis on kõrges vanuses elu helgem.

2. Rahvusvaheline noortevahetus iMaginarium

Teostaja: Loesje Eesti
Osalejad: 31 noort Eestist, Armeeniast, Austriast, Valgevenest, Gruusiast, Lätist, Sloveeniast, Ukrainast
Toimus: august 2012 Narva-Jõesuus

Ida ja Lääne noored õppisid oma noortevahetuse projektis erinevaid mitteverbaalseid keeli kasutama. Programm oli täis esitlusi, töötubasid, grupiharjutusi, avastusi ja ülesandeid. Kogu programmi viisid ellu osalejad ise. Noored jagasid ka seda, kuidas nad oma kogukonnas suhtlevad visuaalse tänavakunsti abil, kasutades postreid, kleepse, fotograafiat, videot ja muid visuaalseid viise. Täpsemalt vaata blogist imaginarium.jux.com

3. Kohalik noortealgatus Healthy Narva

Teostaja: Noortegrupp Healthy Narva Team
Osalejad: Umbes 400 noort, last ja lapsevanemat
Toimus: Märts-detsember 2012 Narvas

Healthy Narva projektiga tutvustati Narva noortele võimalusi veeta oma vaba aega tervislikult ja vabas õhus ning julgustati neid loobuma suitsetamisest ja alkoholi tarvitamisest. Korraldati erinevaid tegevusi nagu jalgrattasõit, jooksmine, kelgutamine, uisutamine, matkamine, võimlemine, lõbustuspargi külastamine, rannavolle mängimine jmt. Kohtuti ka mitmete Narva aktiivsete noorteorganisatsioonidega. Projekti tulemusena leidsid mitmed osalejad seltskonna, kellega koos sportida, mõned noored liitusid organisatsioonidega ning mõned plaanivad ka ise uusi projekte ellu viia.

4. Kohalik noortealgatus (Vägi)Vallatu MaTS

Teostaja: Märjamaa valla noortekeskus
Osalejad: 26 Türi, Sauga ja Märjamaa valla noort
Toimus: 14. september 2012-21. märts 2013 Eestis

Märjamaa, Sauga ja Türi noorte ühisprojektis uuriti kolme valla noorte vägivallaga seotud probleeme nii ametnikega koos seminaridel arutledes, (Vägi)Vallatu MaTSi bussiga piirkondi külastades ja inimesi küsitledes kui ka koolides noortelt pärides. Projektiga kutsuti noori üles vägivalda märkama ning ise hoolima ja sekkuma, et olukorda parandada.

5. Noorte demokraatiaprojekt Eesti-Läti noorte teadusparlament

Teostaja: Teaduskeskus AHHAA Eestist ja teaduskeskus Z(in)oo Lätist
Osalejad: 48 Tartu Tamme gümnaasiumi ja Cesis State Grammar School´i õpilast
Toimus: 10.-11. jaanuar 2013 Tallinnas

Eesti esimesel rahvusvahelisel noorte teadusparlamendi istungil mängisid õpilased läbi interaktiivse osalusmängu DECIDE ning panid selle käigus kokku päris oma seaduse, mis aitaks noortel internetti turvalisemalt kasutada. Koos arutasid noored parlamendisaadikud, kas tänapäeva noori võib nimetada copy-paste põlvkonnaks, kuivõrd saab erinevaid infoallikaid usaldada ning kas autoriõiguse ja sõnavabaduse mõisted on kübermaailma otseselt ülekantavad. Teadusparlamendi ideeks oli tutvustada noortele esindusdemokraatia toimimise põhimõtteid ning nende töö püüti muuta võimalikult sarnaseks Riigikogus reaalselt toimuvale.

6. Euroopa vabatahtliku teenistuse vastuvõttev projekt La Team Estonia: European Volunteers for the Environment

Teostaja: Vastuvõttev organisatsioon Eestimaa Looduse Fond, saatvad organisatsioonid ELIX Kreekast, TCV Scotland, UNAREC Prantsusmaalt, Legambiente Itaaliast
Osalejad: vabatahtlikud David Samule Pelly Šotimaalt, Ioannis Koulouridis Kreekast, Laurie Khorchi Prantsusmaalt, Calogero Meli Itaaliast
Toimus: juuni – oktoober 2012 looduskaitsealadel üle Eesti

Projekt moodustas Eesti osa Conservation Volunteers Alliance (CVA) programmist La Team, mille raames vahetasid omavahel noori vabatahtlikke kokku viis organisatsiooni viiest riigist. Eestimaa Looduse Fondi (ELF) suviste talgute juures oli läbi sama programmi abis neli noort Itaaliast, Prantsusmaalt, Kreekast ja Šotimaalt. Nende ja paljude teiste ELFi vabatahtlike jõupingutuse tulemusena sai suve jooksul paremasse korda nii mõnegi põneva liigi elupaik ja haruldaseks muutunud kooslus Läänemaal, Saaremaal, Tartumaal ja Hiiumaal.

7. Rahvusvaheline koolitus Stop Labeling Yourself

Teostaja: MTÜ Seiklejate Vennaskond
Osalejad: 21 noortega töötavat inimest Eestist, Lätist, Leedust, Horvaatiast, Ungarist, Rumeeniast, Bulgaariast, Türgist, Prantsusmaalt ja Belgiast
Toimus: 23. jaanuar-1. veebruar 2012 Eestis

Koolitusel uurisid osalejad oma stereotüüpe ja eelarvamusi, et olla valmis neid tunnistama ja seeläbi vältima nende rakendamist töös noortega. Samuti õpiti ära tundma erinevaid diskrimineerimise liike ning kasutama mitteformaalseid meetodeid ennetamaks sildistamist ja sellest tulenevat diskrimineerimist.

8. Rahvusvaheline seminar DEOR seminar 3xI – information, improvement, ideas

Teostaja: SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo koostöös Slovakkia Euroopa Noored bürooga
Osalejad: 16 noorsootöötajat Eestist, Leedust, Türgist, Iirimaalt, Slovakkiast, Sloveeniast, Lätist, Norrast, Maltalt ja Hispaaniast
Toimus: 21-24. mai 2012 Tallinnas

Seminaril täiendasid osalejad oma teadmisi projektide nähtavuse ja mõju suurendamise kohta ning jagasid häid praktikaid, mida nad on projektide tulemuste levitamiseks ja kasutamiseks juba ellu viinud. Lisaks õpiti juurde ka praktilisi oskusi, osaledes filmi tegemise ja avaliku esinemise töötubades. Õpitud oskused sai ka praktikas ära proovitud Tallinna tänavatel jalutajatega suheldes.

9. Euroopa Noored Cirque du Projet

Teostaja: SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo
Osalejad: 60 Euroopa Noored projektide elluviijat ja neis osalejat
Toimus: 11. detsember 2012 Tallinnas

Aastatel 2010-2012 Euroopa Noored projekte ellu viinud ja neis osalenud kogunesid projektitsirkusesse, et oma projektikogemusele tagasi vaadata, vahvaks looks vormida, õppetunnid salvestada ja unistada uutest trikkidest, mis südame põksuma panevad. Suhtlusrohke avastusretk tipnes parimate Euroopa Noored 2010-2012 projektide tunnustamisega, kus tähistati silmapaistvate seiklejate saavutusi.

10. Töövarjuprojekt Cooperating Communities

Teostaja: SA Maarja Küla, L´Arche´i kogukond Antwerpenis, Belgias
Osalejad:Katrien De Geyter ja Carina Phillips Belgiast
Toimus: august 2012 Põlvamaal

L'Arche'i kogukonna esindajad Antwerpenist olid huvitatud Maarja Küla elaniku kutsumisest lühiajalisse Euroopa vabatahtliku teenistuse projekti. Selleks, et kõik oleks väga hästi ette valmistatud, tulid nad Maarja Külaga tutvuma programmi Euroopa Noored töövarjuprojektiga "Cooperationg Communities". Belglased töötasid oma projekti raames koos Maarja Küla elanikega erinevates Küla töökodades ja osalesid aiatööl ning metsaandide korjamisel. Töövarjuprojektis osalejad elasid ka kolm nädalat samas majas selle elanikuga, kes sõitis juba oktoobris samal aastal koos tugiisikuga Belgiasse vabatahtlikku teenistust tegema. Töövarju projekt pakkus lihtsa ja mitteformaalse võimaluse luua ja süvendada suhet partnerorganisatsiooniga tuleviku projektide jaoks ning võimaldas esimesel Maarja Küla elanikul Belgiasse Euroopa vabatahtlikku teenistusse minna ja seal edukalt vabatahtlikuna kohalikus kogukonnas tegutseda. Koostöö Antwerpeni L'Arche'iga sai alguse 2011. aastal Maarja Küla poolt korraldatud ja programmist Euroopa Noored rahastatud partnerlusseminaril, kus arutleti mitme erineva Euroopa organisatsiooniga intellektipuudega noorte osalemise võimaluste üle programmi Euroopa Noored projektides.

11. Euroopa vabatahtliku teenistuse saatev projekt "Wings of Dreams"

Teostaja: Saatev organisatsioon MTÜ Päikeseratas, vastuvõttev organisatsioon ETL Don Bosco
Osalejad: Vabatahtlikud Kaidi Ahas, Kaie Ahas ja Veronika Sõstar
Toimus: 21. juuni - 8. juuli 2012 Santiago de Compostelas, Hispaanias

Kolme Tartu neiu vabatahtliku projekti eesmärk oli aidata kaasa kohalike laste ja noorte arengule. Tööd tehti nii vastuvõtvale partnerile Don Bosco´le kuuluvas noortekeskuses kui ka samal ajal toimunud pimedatele lastele mõeldud laagris. Pimedate lastega tegelemine oli eriti südamelähedane Veronikale, kes ka ise sünnist saadik pime on. Põhiliseks tööks oli lastega suhtlemine, mängimine ja muul moel nende vaba aja sisustamine. Koos tutvustati Hispaania noortele ka eesti rahvamuusikat ja –laulu.
Kolme neiut, kes kõik on pikema või lühema aja oma elust asenduskodus kasvanud ning elus palju keerulist kogenud, saatsid ka kaks tugiisikut – eriti vajalik oli see Veronikale, kes ringi liikumiseks ja igapäevaelulisteks toiminguteks vajab kõrvalist abi.
Projekti idee tekkis noortel endil ning saatva organisatsiooni, MTÜ Päikeseratta ülesandeks oli vaid toetada neiusid oma ideede raamistamisel ning projektivormi valamisel. Kogu projekt andis võimaluse arendada ettevõtlikust – kuidas ühest kauge ja imelisena tunduvast mõttevälgatusest saab reaalne tegevus, millest lõikavad kasu mitme riigi noored. Nagu ütlesid noored ise – unistused võivad tõepoolest täituda, kui sa ise seda tahad.
Peale selle harjutasid vabatahtlikud ka iseseisva elamise oskusi ning sellest veelgi tähtsamana koos teistega elamise oskusi. Neiude endi sõnul arenes tohutult nende tolerantsus nii võõrasse kultuuriruumi kuuluvate inimeste suhtes kui ka individuaalselt nii erinevate kultuuritaustadega kaasmaalaste suhtes. Suurimaks õppetunniks oli aga iseenda põhjalikum tundmaõppimine.

12. Kohalik noorteseminar "Noorte diplomaatiakool"

Teostaja: MTÜ Avatud Vabariik
Osalejad: Üle 250 noore Harjumaalt, Tartumaalt ja Ida-Virumaalt
Toimus: 1. märts 2012 - 30. juuni 2013 Tallinnas ja Tartus

Noorte Diplomaatiakool on gümnasistidele ja tudengitele suunatud rahvusvahelistele suhetele pühendatud projekt, mille eesmärk on kaasata noori dialoogidesse välispoliitilistel teemadel, andes neile samal ajal võimaluse kohtuda ja diskuteerida oma ala professionaalidega.
Projekti jooksul oleme siiani arutlenud, kuidas suhestuvad Euroopa Liiduga erinevad regioonid üle maailma – Balti riigid, Venemaa, Hiina ja Gruusia. Keskendusime nii riikidevahelistele suhetele, kultuurilistele eripäradele, väärtuspõhistele erinevustele, jne. Süvendamaks seminaridel omandatud teadmisi külastasime noortega välisriikide esindusi – külas jõudsime käia Ameerika Ühendriikide, Saksamaa ja Gruusia suursaadikutel, ühtlasi veetsime aega Soome suursaatkonnas.
Diplomaatiakooli üheks eesmärgiks oli anda ka venekeelsetele noortele võimalus kaasa mõelda. Rääkides maailmas toimuvast on meie lähtepositsiooniks Euroopa väärtused: valimisvabadus, seaduse autoriteet, sõnavabadus, eneseteostusvabadus jne. Antud väärtusi peavad tähtsaks nii eesti- kui vene noored, mis soodustab üksteisemõistmist – noortel on palju ühist, mille eest koos seista.
Lisaks planeeritud üritustele korraldasime ka mitmeid lisaüritusi päevakajalistel teemadel. Arutluse alla tulid nii euro tulevik, inimõigused Venemaal kui ka Euroopa Liidu tulevik üldisemalt.
Seminarid, töötoad ning saatkonnavisiidid pakkusid noortele võimalust avaldada mõju otsustajatele läbi vahetu kontakti ning saada rohkem teavet EL-i poolt läbiviidavast välispoliitikast, otsustamismehhanismidest ning tutvuda diplomaatilise tööga läbi saatkondade külastuse.

Programm Euroopa Noored 2012. aastal

Eesti partnerlusega Euroopa ja
naabruspiirkondade projekte
678
sh ENEB toetatud projekte 158
ENEBile esitatud taotlusi 218
Toetusprotsent ENEBile esitatud taotlustest 72
ENEB toetatud vähemate võimalustega noori
kaasanud projektide %
56

ENEB toetussumma 2,070,732

Projektide elluviijate päritolu maakonniti

* Kuna demokraatiaprojektis osaleb ühest riigist vähemalt kaks partnerit, ei vasta elluviijate arv kaardil ellu viidud projektide arvule.

Noortevahetused

Eesti partnerlusega Euroopa ja
naabruspiirkondade projekte
249
sh ENEB toetatud projekte 44
sh programmiriikidega 31
sh naabruspiirkondadega 13
ENEBile esitatud taotlusi 65
Toetusprotsent esitatud taotlustest 68
ENEB toetatud vähemate võimalustega
noorte projektide %
53

ENEB toetussumma 803,739.35

ENEB toetatud projektides osalejate sooline jaotus

52% naised
48% mehed

ENEB toetatud projektides osalejate vanuseline jaotus

4%
13-14 aastat
30%
15-17 aastat
63%
18-25 aastat
3%
26-30 aastat

Projektide elluviijate päritolu maakonniti

ENEB toetatud projektid osalevate riikide arvu järgi

Noortealgatused

Eesti partnerlusega Euroopa projekte 40
sh ENEB toetatud projekte 35
sh kohalikke noortealgatusi 35
ENEBile esitatud taotlusi 47
Toetusprotsent ENEBile esitatud taotlustest 74
ENEB toetatud vähemate võimalustega noori
kaasanud projektide %
49

ENEB toetussumma 162 999,88

ENEB toetatud projektides osalejate sooline jaotus

57% naised
43% mehed

ENEB toetatud projektide elluviijate vanuseline jaotus

31%
15-17 aastat
69%
18-30 aastat

Projektide elluviijate päritolu maakonniti

Noorte demokraatiaprojektid

Eesti partnerlusega Euroopa projekte 12
sh ENEB toetatud projekte 4
ENEBile esitatud taotlusi 6
Toetusprotsent ENEBile esitatud taotlustest 67
ENEB toetatud vähemate võimalustega
noorte projektide %
38

ENEB toetussumma 117 047,80

ENEB toetatud projektides osalejate sooline jaotus

51% naised
49% mehed

ENEB toetatud projektides osalejate vanuseline jaotus

1%
13-14 aastat
28%
15-17 aastat
69%
18-25 aastat
2%
26-30 aastat

Projektide elluviijate päritolu maakonniti

* Kuna demokraatiaprojektis osaleb ühest riigist vähemalt kaks partnerit, ei vasta elluviijate arv kaardil ellu viidud projektide arvule.

Euroopa vabatahtlik teenistus

Eesti partnerlusega Euroopa ja
naabruspiirkondade projekte
130
sh ENEB toetatud projekte 46
ENEBile esitatud taotlusi 58
Toetusprotsent ENEBile esitatud taotlustest 79
ENEB toetatud vabatahtlikke 113
ENEB toetatud vähemate võimalustega
vabatahtlike %
23
Eesti vabatahtlikke Euroopa ja
naabruspiirkondade projektides
120
sh ENEB toetatud Eesti vabatahtlikke 21
Euroopa ja naabruspiirkondade
vabatahtlikke Eestis
102
ENEB toetatud välisvabatahtlikke Eestis 92

ENEB toetussumma 648 825,48

ENEB toetatud projektides osalejate sooline jaotus

58% naised
42% mehed

ENEB toetatud vabatahtlike vanuseline jaotus

0%
13-14 aastat
5%
15-17 aastat
72%
18-25 aastat
23%
26-30 aastat

Eesti vabatahtlike sihtriigid

Välisvabatahtlike päritoluriigid

Välisvabatahtlike teenistuste toimumiskohad Eestis

Koolitustegevus ja võrgustikuprojektid

Eesti partnerlusega Euroopa ja
naabruspiirkondade projekte
230
sh ENEB toetatud projekte 22
sh programmiriikidega 14
sh naabruspiirkondadega 8
ENEBile esitatud taotlusi 33
Toetusprotsent ENEBile esitatud taotlustest 67
Vähemate võimalustega noorte teemat
käsitlevate ENEB toetatud projektide %
27

ENEB toetussumma 272 906,40

ENEB toetatud projektide tüübid

ENEB toetatud projektides osalejate sooline jaotus

44% naised
56% mehed

Projektide elluviijate päritolu maakonniti

Noorteseminarid

Eesti partnerlusega Euroopa projekte 17
sh ENEB toetatud projekte 7
sh kohalikke noorteseminare 7
ENEBile esitatud taotlusi 9
Toetusprotsent ENEBile esitatud taotlustest 78
ENEB toetatud vähemate võimalustega noorte
projektide %
25

ENEB toetussumma 65 213,40

ENEB toetatud projektides osalejate sooline jaotus

64% naised
36% mehed

ENEB toetatud projektides osalejate vanuseline jaotus

0%
13-14 aastat
42%
15-17 aastat
47%
18-25 aastat
11
26-30 aastat

Projektide elluviijate päritolu maakonniti

2012 toetused

** "R" numbriga tähistab taotlustähtaega (R = ik round)
R1 - 1.veebruari taotlustähtaeg
R2 - 1.mai taotlustähtaeg
R3 - 1.oktoobri taotlustähtaeg

*** Kõik summad alltoodud tabelis on esitatud maksimumsummas - st toetus vaid vastavalt
kõigile rahastamiseks ette nähtud tingimustele.

Alaprogramm A1.1
R1
TAOTLEJA TAOTLEJA LINN PROJEKTI NIMETUS TOETUS (EUR)
MTÜ Korvipalu loometalu Varstu  Share & Care 24 690
Pärnu Ühisgümnaasium Pärnu Taaskasutus kunstis keskkonna heaks 20 986,6
Idee24 Maidla Maidla vald Camp of Creativity 24 932
MTÜ Plaani Mõis Haanja vald Creative Village 10 368
MTÜ Türi Avatud Noortekeskus Türi vald Food, Fun and Fire 22 146
MTÜ Kultuur ja perekond Tallinn Art Gastronomy 16 198
Estonian Group Viimsi How the Other Half Lives 15 625
MTÜ Headest Tallinn The Story of My Life 25 287
MTÜ No Borders Kohtla-Järve Youth Cooking Green: Cuisines of European Cultures with Ecological Approach 24 817,4
MTÜ Agency of Social Initiatives KLF Tallinn West Meets East 24 991,7
Noortegrupp Unique Tartu Know Your Education 16 068
Urban Style Tallinn Express Y.O.U. - Youth, Originality, Unity 13 354
r1 kokku 239 463,7
R2
TAOTLEJA TAOTLEJA LINN PROJEKTI NIMETUS TOETUS (EUR)
Not Now I Am Busy Tallinn Let's Make Some Noise 10 995
Ida Prefektuur - Poltsei- ja piirivalveamet Jõhvi linn You and Me 7 329
MTÜ Avatud Vabariik Tallinn Media Sapiens or the Role of Media in Our Societies 8 197
The Naksitrallid Narva High Five for a Happy Life! 17 461,7
MTÜ Lastekaitse Liit Tallinn Man in the Mirror 34 611
Kildu Põhikool Suure-Jaani vald Internet-Joy or Risk? 14 091
Valgamaa Seiklejad Tartu Active Caring! 24 609
Estonia's Sustainability Team Tartu Our Success Is Our Organization's Success 10 840
MTÜ"Motoklubi K&K" Valga EST-LAT Extreme 15 097,05
r2 kokku 143 230,75
R3
TAOTLEJA TAOTLEJA LINN PROJEKTI NIMETUS TOETUS (EUR)
Millimallikas   Art: Tool of Environmental Awareness 18 920,3
MTÜ Pärnu Vabakooli Selts Pärnu Express the Nature 13 640
Pärnumaa Kutsehariduskeskus Pärnu Different Cultures, Same Problem - Unemployment Among Young People 17 568
Sillamäe Huvi-ja-Noortekeskus Ulei Sillamäe Interlacing of Cultures on a Friend€™s´ Ship 23 400
MTÜ Be Active Tallinn Media in Action, Youth for Democracy 18 940
MTÜ Together Estonia Tallinn Sport It! 19 884
Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskus Jõhvi My Culture-So Different, So Similar with Others? 25 361
Rakvere Kultuurikeskus Rakvere Be the Change! 9 807
SpeakNow Tallinn Speak Now or Forever Hold Your Peace 15 981
MTÜ Aktiivsed Kodanikud Valga Ideal Eco-city: Imagine, Create, Promote! 22 976
r3 kokku 186 477,3
A1.1 kokku 569 171,75
Alaprogramm A1.2
R1
TAOTLEJA TAOTLEJA LINN PROJEKTI NIMETUS TOETUS (EUR)
Kodila Põhikool Raplamaa  Elurõõmsad Lapsed Ammutavad Motivatsiooni Usinalt Seigeldes 4 860
MTÜ Lagedi-Jüri Noorteühing Rae vald Lagedi laste mänguväljak korda! 2 870
MTÜ Helimer Kose vald Meilt kõigilt on midagi õppida 4 680,3
MTÜ Vihasoo Noortekeskus Tallinn World in Peace 5 364
MTÜ Eesti Olümpiaakadeemia Tartu Aus mäng ja väärtused spordis 5 200
MTÜ Jõgeva Valla Avatud Noortekeskuste Ühendus Jõgeva Värvilised hommikud 4 400
MTÜ Misso Avatud Noorteklubi Misso Karjääribuss "Elu kutsub!" 3 372,75
MTÜ Noored Toredate Mõtetega Tartu Eesti võimaluste maa 4 998
Märjamaa Valla Noortekeskus Märjamaa (Vägi)Vallatu MaTS 4 660
Noorteühendus Life Zone Pärnu Art Fair 4 700
Noortegrupp Nugnoon Värska vald Euroopa läbi filmide 4 700
MTÜ Newstart Tartu "Elu instituut" 3 972,4
r1 kokku 53 777,45
R2
TAOTLEJA TAOTLEJA LINN PROJEKTI NIMETUS TOETUS (EUR)
MTÜ Tartu Lastekaitse Ühing Tartu  Avastamas ennast 3 250
MTÜ Kollane Maasikas Tallinn Kõik inimesed on väärtuslikud 3 860
Noortegrupp Mereaetud Leisi vald Merereostus 3 716,38
Ida-Harju noored Raasiku vald Aktiivsed noored - Ida-Harju tulevik 5 200
MTÜ Tähe Noorteklubi Tartu Tegijana tööturule 5 548,76
Eesti Vaegkuuljate Liit Tallinn Muudame tuleviku helgemaks! 5 531
Palupera valla noortevolikogu Palupera vald Tunne oma kodukanti 4 563,3
Saue Aktiivsed Noored Saue linn Mida sa arvad? 4 900
Noortegrupp ÜTS Tartu Üks Tund Sisekosmoses 4 700
r2 kokku 41 269,44
R3
TAOTLEJA TAOTLEJA LINN PROJEKTI NIMETUS TOETUS (EUR)
MTÜ Noortevahetuse Arengu Ühing ESTYES Tallinn  Share the Knowledge 4 255
EMS Estonia Tartu Europe Makes School in Estonia 3 183
Noortegrupp "Mässer" Põlva vald Noorte tervislikkuse ja aktiivsuse kasv ekstreemspordi kaudu 4 699
Noorteühendus Life Zone Pärnu Your Future is in Your Hands! 5 550
MTÜ Noored ISE Rapla Garaažiklubi
5 240
MTÜ Sild Ettevõtlike Noorte Tulevikku Tallinn Ettevõtlusööpäeva laagrid vene õppekeelega noortele ja erikooli õpilastele 4 700
AIESEC Eesti Tallinn YOUth Decide!
5 400
Noortegrupp Juhuse Tahtel Jõgeva linn Tänapäevane tänavakunst 4 117,19
Lihula Gümnaasiumi Օpilasesindus Lihula Parim eneseväljendus läbi omatehtud kunsti 5 500
MTÜ Eesti Olümpiaakadeemia Tartu Avatud silmadega spordist 4 555
֖komootor Türi vald Noored keskkonnateadlikuks, tehased jäätmevabaks! 5 550
MTÜ Raplamaa Noored Kohila Kuukiigutus 4 988,8
MTÜ HeadEst Tallinn Meelte mosaiik 4 675
MTÜ Noortebänd Tallinn Noorte kultuurikorraldusvõrgustik 5 540
r3 kokku 67 952,99
A1.2 kokku 162 999,88
Alaprogramm A1.3
R1
TAOTLEJA TAOTLEJA LINN PROJEKTI NIMETUS TOETUS (EUR)
Euroopa maja Rakvere Euroopa Maja 2012 35 000
r1 kokku 35 000
R2
TAOTLEJA TAOTLEJA LINN PROJEKTI NIMETUS TOETUS (EUR)
SA Teaduskeskus AHHAA Tartu  Eesti-Läti Noorte Teadusparlament 13 200
Eesti Õpilasesinduste Liit Tallinn Demokraatia kooli! pilootprojekt 18 847,8
r2 kokku 32 047,8
R3
TAOTLEJA TAOTLEJA LINN PROJEKTI NIMETUS TOETUS (EUR)
MTÜ Euroopa Maja Tartu Euroopa Maja 2013 50 000
r3 kokku 50 000
A1.3 kokku 117 047,8
Alaprogramm A2.1
R1
TAOTLEJA TAOTLEJA LINN PROJEKTI NIMETUS TOETUS (EUR)
Eesti Erinoorsootöö Ühing "noOR" Tallinn Seeds in Action 59 674
MTÜ Sänna Kultuurimõis Rõuge vald Sänna Culturemanor 7 728
MTÜ Continuous Action Tallinn Influence 7 665
SA Maarja küla Tartu Maarja Village as€“ a Bridge Between People 15 600
Eestimaa Looduse Fond Tartu La Team Estonia: European Volunteers for the Environment 11 390
MTÜ HeadEst Tallinn European Bridge in Our Mind 6 880
MTÜ Tähe Noorteklubi Tartu Green Spots 8 832,2
MTÜ Öökull Tartu Children and Adolescents Centre –ÖÖKULL 9 070
Estonian UNESCO Youth Association Tartu Volunteers on the Move #2 6 039
MTÜ Noortevahetuse Arengu Ühing EstYES Tallinn Connecting Youth 19 665
MTÜ Päikeseratas Tartu ALA a€“ Track Changes 10 045,41
MTÜ Noortevahetuse Arengu Ühing EstYES Tallinn Youth is Youth in East and North 39 535
MTÜ Noortevahetuse Arengu Ühing EstYES Tallinn Volunteering in Russia: Open Up New Possibilities 8 120
MTÜ Päikeseratas Tartu Wings of Dream 5 871,11
r1 kokku 216 114,72
R2
TAOTLEJA TAOTLEJA LINN PROJEKTI NIMETUS TOETUS (EUR)
MTÜ TDM 2000 Estonia Tartu Young Men Initiative - Combating Gender Based Violence amongst Youth 7 460
Eesti Erinoorsootöö ühing "noOR" Tallinn Seeds in Action 2 29 837
MTÜ Tartu Catholic Education Centre Tartu Sharing and Learning 7 665
Lille Maja Tartu Developing through Culture and Non-formal Learning 7 755
Tallinna Noorsootöö Keskus Tallinn Multicultural Meeting Point 17 496
Unitas Foundation Tallinn Model International Criminal Court Goes2Schools 6 527
Rääma Noorte Ühing Noorus Pärnu Spreading Local Culture in Europe 7 195
MTÜ AIESEC Eesti Tallinn Development and Social Inclusion of Disadvantaged Youth 12 279
MTÜ Viljandimaa Vabatahtlike Keskus Viljandi Together III 13 815
MTÜ Noor-Eesti Loomekeskus Tartu PARIS a€“ Projects for Artists in Residency and International Students 7 638
MTÜ AIESEC Eesti Tallinn Cultural Exchange for Tartu Youth 5 592,5
MTÜ Noortevahetuse Arengu Ühing EstYES Tallinn Connecting Youth II 35 315
MTÜ Tähe Noorteklubi Tartu Help at Home! 4 844,56
SA Maarja küla Tartu Maarja Village as€“ a Bridge Between People 7 800
MTÜ Ööull Tartu Together for a Better Future 7 629
MTÜ Continuous Action Tallinn Children and Joy 59 905
MTÜ Noortevahetuse Arengu Ühing EstYES Tallinn Youth is Youth in East and North II 52 068
MTÜ Noortevahetuse Arengu Ühing EstYES Tallinn EVS E-structures 9 000
Estonian UNESCO Youth Association Tartu Keep the Planet Spinning 5 960
r2 kokku 305 781,06
R3
TAOTLEJA TAOTLEJA LINN PROJEKTI NIMETUS TOETUS (EUR)
MTÜ Noortevahetuse Arengu Ühing ESTYES Tallinn Connecting Youth III 20 050
Teaduse ja Kultuuri SA Domus Dorpatensis Tartu Culture Across the Borders 4 105
MTÜ Support Center ARKTUR Jõhvi Helping Hand for Children 15 560
Eesti Euroopa Liikumine Tallinn Open Europe 7 775
MTÜ Tähe Noorteklubi Tartu Cultural Exchange for Tartu Youth II 5 848
Eesti Erinoorsootöö Ühing "noOR" Tallinn +1 17 634,5
MTÜ Involved Mõisaküla Worldwide Friends Iceland Vol2 17 178
MTÜ Noor-Eesti Loomekeskus Tartu Mapping Youth Culture and Alternative Tradition 7 728
MTÜ Rääma Noorte Ühing Noorus Pärnu Youngsters in European Cartoons 5 263
MTÜ Sänna Kultuurimõis Rõuge vald Sänna Culturemanor 7 665
Tallinn Kindergarden Meelespea Tallinn Developing with Children through Cultural Diversity 8 319
MTÜ Viljandimaa Vabatahtlike Keskus Viljandi Together in the World 3 080
MTÜ VitaTiim Narva Volunteering in Põngerjas 6 724,2
r3 kokku 126 929,7
A2.1 kokku 648 825,48
Alaprogramm A3.1
R1
TAOTLEJA TAOTLEJA LINN PROJEKTI NIMETUS TOETUS (EUR)
MTÜ Loovkeskus Tartu Peace - Volunteering & Creativity 20 520
MTÜ Õ•ppe-ja Arengukeskus EV-Razam Tallinn Global Intercultural Learning 12 963
Inimese Arengu Keskus Tallinn Social Entrepreneurship Principles Integration into NGO Day-to-day Work  16 604,5
MTÜ Ethical Links Tallinn One World across Languages and Faiths - Estonian and Palestinian Youth Links 13 440
MTÜ Lasnamae Huvikeskus Tallinn Do Step forward. Get the Wave. 11 867
MTÜ Noortevahetuse Arengu Ühing ESTYES Tallinn Volunteerism as an Effective Means for Supporting Orphans and Disabled Children 18 126
Loesje Estonia Tartu iMaginarium 20 925
Suure-Jaani Noortekeskus Suure-Jaani My Career=My Business 17 730
r1 kokku 132 175,5
R2
TAOTLEJA TAOTLEJA LINN PROJEKTI NIMETUS TOETUS (EUR)
Eesti People to People Tallinn Gender and Media toward Creativity and Entrepreneurship 11 940,2
MTÜ Sphere Tallinn West Meets East: Rural Development through Entrepreneurship 13 691,4
Noorsooühing Rõuge Noorteklubi Rõuge Heritage of Work 11 745
MTÜ Noortekeskus Vihasoo Tallinn Laboratory: Technology of Involvement 16 358
r2 kokku 53 734,6
R3
TAOTLEJA TAOTLEJA LINN PROJEKTI NIMETUS TOETUS (EUR)
Suure-Jaani Noortekeskus Suure-Jaani ENTER 20 956
Noorsooühing Rõuge Noorteklubi Rõuge Healthy Traffic 18 444
MTÜ Foorumteater Tallinn Project X - What's Next? 19 893
Eesti People to People Tallinn Young People as Important Actors in Social Media 14 995,6
Narva Vanalinna Riigikool Narva Healthy Urban Life 17 924
Loesje Estonia Tartu Literarium: Media Literacy for NGOs 15 354
MTÜ Ethical Links Tallinn Developing Green Skills and Behaviors for Sustainability 17 154
Ahtme Kool Kohtla-Järve International Exchange "Skills for Meaningful Life" 23 243,2
Kuuste Kool Vana-Kuuste Life is Fair 26 928
r3 kokku 174 891,8
A3.1 kokku 360 801,9
Alaprogramm A4.3
R1
TAOTLEJA TAOTLEJA LINN PROJEKTI NIMETUS TOETUS (EUR)
SA Maarja Küla Tartu Cooperating Communities 2 688
MTÜ Mis? Kus? Millal? Tallinn Traning Course of Youth Social Enterpreneurship
16 459,1
SA Kesk-Eesti Noorsootöö Keskus Paide linn CECE in Estonia - Cooperation, Experience, Culture, Enterprisingness 12 649
MTÜ Estonian UNESCO Youth Association Tartu Taking Off 11 158
Sihtasutus Unitas Tallinn Model International Criminal Court Development Meeting 3 935
MTÜ HeadEst Tallinn Including Physical Disabilities in Regular Youth Work. Reality or Fantasy? 13 315
r1 kokku 60 204,1
R2
TAOTLEJA TAOTLEJA LINN PROJEKTI NIMETUS TOETUS (EUR)
MTÜ HeadEst Tallinn START-UP - Getting Started with Youth Exchanges 10 808
Torgu noored Torgu vald Human Rights - Responsibility to Care! 16 303
r2 kokku 27 111
R3
TAOTLEJA TAOTLEJA LINN PROJEKTI NIMETUS TOETUS (EUR)
Koolitus- ja Ressursikeskus ATLAS Tartu Too Cool for School 19 362
Eesti Asenduskodu Töötajate Liit Tallinn Power4Youth: Attachment, Belonging and Connection -ABC Training 2013 17 710
Noorsooühing Rõuge Noorteklubi Rõuge CSR - New Solutions 15 055
MTÜ Continuous Action Tallinn Prep-meeting: DesignLAB ORISSA 2 184
Urban Style Tallinn B4 ACTION 2 738
MTÜ Persona Tartu Volunteering as€“ an Added Value to the Local Level Youth Work 2 308
r3 kokku 59 357
A4.3 kokku 146 672,1
Alaprogramm A5.1
R1
TAOTLEJA TAOTLEJA LINN PROJEKTI NIMETUS TOETUS (EUR)
Noorteühing Eesti 4H Pärnu Noortekonverents "Minevikku mõistes parema tuleviku poole" 9 690
MTÜ Eesti Noorteühenduste Liit Tallinn Noorte vajadused otsustajateni 11 040
MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus Põltsamaa Milleks noorsootöö? 10 746,75
MTÜ Tallinn Model United Nations Saue vald Tallinn Model United Nations´ 2012 2 580,4
r1 kokku 34 057,15
R2
TAOTLEJA TAOTLEJA LINN PROJEKTI NIMETUS TOETUS (EUR)
MTÜ Eesti Noorteühenduste Liit Tallinn Struktureeritud dialoog Eesti noortega 19 620
MTÜ Lagedi-Jüri Ühing Rae vald Hakka aktiivseks! 5 336,25
r2 kokku 24 956,25
R3
TAOTLEJA TAOTLEJA LINN PROJEKTI NIMETUS TOETUS (EUR)
MTÜ Tallinn Model United Nations Saue vald Tallinn Model United Nations' 2013 6 200
r3 kokku 6 200
A5.1 kokku 65 213,4

SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo toetusel rahvusvahelistel koolitustel osalenud

Üritus Toimumisaeg OsalejaD Toimumiskoht
Koolitus "Baltic Training Course for EVS Mentors" 9.–12.02.2012  Abel Polese, Jevgenia Dotsenko, Sandra Tross, Margarita Meri, Kairi Rüütel Läti
Koolitus "Appetiser" 15.-19.02.2012 Kaie Koolme Rumeenia
Partnerlusseminar "Work in Progress" 29.02.-04.03.2012 Kaie Pranno, Kati Ott Taani
Koolitus "Facilitating Learning; How to Design and Manage Learning / Educational Processes in Short-term Youth in Action Projects?" 3.-7.03.2012 Anastassia Putškova Sloveenia
Koolitus "European Citizenship in Youth Work Training" 19.-25.03.2012 Irina Tokareva Itaalia
Partnerlusseminar "X-Change Partnership Building Activity" 23.-25.03.2012 Greete Toming, Natalja Varkki Iirimaa
Koolitus "The Power of Non Formal Education" 1.-6.04.2012   Liis Enson Holland
Koolitus "Take Initiative 2.0" 1.–6.04.2012  Aile Viks, Elen Liigus, Tarmo Rosenberg, Hans Juurikas Austria
Koolitus "Removing the Linguistic Barriers in English within Intercultural Communication" 1.-7.04.2012 Karmen Raik Prantsusmaa
Koolitus "Let's Cooperate in EuroMed" 2.-7.04.2012 Ruth Talmet, Paula Koppel, Annely Veevo Läti
Partnerlusseminar "European Rural Youth - Make New Contacts!" 10.-15.04.2012 Lilian Väster, Nele Hulkko, Lee Rajando, Karl Kaljumäe, Margit Pilden Soome
Koolitus "Get Inspired!" 19.-24.04.2012 Evelyn Friedemann Poola
Noortevahetuste kvaliteedikoolitus "Advanced Training of Quality" 24.-29.04.2012 Keio Soomelt, Sulo Särkinen Leedu
Seminar "National and EU Youth Policies" 24.-26.04.2012 Katrin Pihor, Teele Tõnismann, Ilona-Evelyn Rannala Sloveenia
Koolitus "Training of Trainers for Youth in Action National Agencies´ Trainers' Pool in Estonia and Finland about Learning Facilitation" 27.-28.04.2012 Jana Kukk, Heleri Alles, Madli Õun Soome
Partnerlusseminar "4SAIL: A PartnerSHIP Building Activity for Sending and Hosting Short-term EVS" 01.-06.05.2012 Urmas Reinson, Meriliin Peedor Holland
Seminar "International Accreditors' Meeting 2012" 06.-09.05.2012 Ave Anniste Soome
Koolitus "Youth@Work" 07.-13.05.2012 Imbi Lepik-Martinson, Helena Kesonen Türgi
Õppevisiit "Study Visit on Europan Voluntary Service: EVS=teamwork" 09.-13.05.2012 Diana Paade, Huko Laanoja, Maive Edovald, Mari-Liis Klein Holland
Tööpraktika "Noorsootöö ja noorte tööhõive: tööpraktika noorsootöötajatele" 18.-27.05.2012 Merlis Pajustik, Andrei Kipper Saksamaa
Koolitus "To Live Is to Learn - SDL Education" 20.-26.05.2012 Anna Ulimova Island
Tööpraktika "Noorsootöö ja noorte tööhõive: tööpraktika noorsootöötajatele" 21.-25.05.2012 Kaie Kensap  Rootsi
Tööpraktika  "Noorsootöö ja noorte tööhõive: tööpraktika noorsootöötajatele" 28.05-01.06.2012 Ksenia Kanareva Rootsi
Tööpraktika  "Noorsootöö ja noorte tööhõive: tööpraktika noorsootöötajatele" 28.05-01.06.2012 Liine Karafin Soome
Õppevisiit "Working with Young Job-seekers" 29.05.-02.06.2012 Anna Tšerepanova Soome
Tööpraktika "Noorsootöö ja noorte tööhõive: tööpraktika noorsootöötajatele" 01.-10.06.2012 Karmo Tihane, Els Bobkov Saksamaa
Partnerlusvisiit "CMS Outdoors" 04.-08.06.2012 Evelina Nõmme Norra
Kolitus "BiTriMulti Youth Exchanges" 06.-10.06.2012 Sille Lääs, Kadri Pohlak Prantsusmaa
Koolitus "GET in NET" 06.-12.06.2012 Pärtel-Peeter Kruuv, Jana Tšernomorskaja Hispaania
Õppevisiit "Study Visit to Decision Makers in Local Communities on Youth Policy" 12.-15.06.2012 Merle Harjo, Anna Vorobjova, Ilja Golomb Leedu
Koolitus "Coach 2 Coach: Coaching for Youth Participation" 17.-23.06.2012 Aleksandra Tiirman  Rumeenia
Õppevisiit "Study Visit to Decision Makers in Local Communities on Youth Policy" 20.-22.06.2012 Nelli Kuldmaa, Piret Talur, Annli Heinsalu Läti
Tööpraktika "Noorsootöö ja noorte tööhõive: tööpraktika noorsootöötajatele" 26.-29.06.2012 Ester Valk, Heidi-Maarja Melts Soome
Koolitus "Listen Up! - Young People and Democracy" 27.-28.06.2012 Mari Haamer, Merit Varblane Suurbritannia
Seminar "Exploring Outcomes in Youth Work and Related Provision" 24.07.2012 Marti Taru, Kristel Altosaar, Ilona-Evelyn Rannala Iirimaa
Koolitus "Outdoor Brings More" 01.-07.09.2012 Andres Idla, Triin Tibar Holland
Koolitus " Sending and Hosting EVS Volunteers" 05.-09.09.2012 Maarja Saluveer Ungari
Partnerlusseminar "All 4 One and 1 for All" 06.-08.09.2012 Aveli Ladva, Kadi Kelp, Marili Juhkam Horvaatia
Koolitus "Competences for ALL" 17.-23.09.2012 Jelena Lohmatova Itaalia
Koolitus "R_U_Online?" 02.-07.10.2012 Elina Oleitshuk, Hendrik Kergamnd, Erki Hindo, Natalja Mahnova, Sergei Kuzmin Soome
Noortevahetuste kvaliteedikoolitus "Advanced Training for Quality" 09.-14.10.2012 Sirje Rist, Nele Hulkko Poola
Seminar "InterCITY - European Peer Learning on Local Youth Policy" 10.-12.10.2012 Triin Roos Saksamaa
Koolitus "Power of Non Formal Education - Non Formal Education and Employability" 20.-25.10.2012 Eilika Lukkonen, Riina Vaap, Marju Altmäe Austria
Koolitus "UNIQUE R.I.D.E. Unique Space for Further Personal and Professional Development of Trainers Working in the Youth Field" 21.-28.10.2012 Umberto Dorus Geerts Läti
Koolitus "Appetiser" 24.-28.10.2012 Merilin Tael, Aleksandra Shprotser Belgia
Õppevisiit "Youth Work Reality in Georgia" 4.-10.11.2012 Stiina Kütt, Kadi Nool Gruusia
Koolitus "HELLO - Holistic English Language Learning Opportunities" 6.-11.11.2012 Heleri Kredemann, Lauri Such, Kadri Pius, Mirjam Link, Britt Lauren Märk, Eveli Maksim, Maris Kaik, Silva Stepanova, Gerle Rätsep Läti
Koolitus "Newcomer in EVS - No Venture - No Gain!" 14.-19.11.2012 Darja Djatsenko, Kädi Kuhlap Saksamaa
Koolitussündmus "Tool Fair VII 2012" 19.-23.11.2012 Kerttu Sepp, Siiri Liiva, Margus-Tarmo Pihlakas, Toomas Roolaid Poola
Seminar "Re-thinking Youth Participation: Breaking Patterns, Changing Practice" 19.-23.11.2012 Kerli Kängsepp, Mirjam Laurimäe, Maarika Piirimees, Liisa Suvorova Saksamaa

SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo toetusel rahvusvahelistel koolitustel osalenud (Kaardi vaade)