Noortekohtumiste infoseminar tutvustab võimalust taotleda toetust eri emakeelega noorte koostööks

Screen Shot 2016-01-07 at 16.15.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmi Noortekohtumised kolm tegevusaastat on koosõppimise kaudu kokku viinud juba üle viie tuhande eri emakeelega Eesti koolinoore! Programmi pilootaasta uuring tõendab, et programmis osalemine soodustab avatust, sallivust ja positiivseid kontakte noorte, (sh eri piirkondade noorte) vahel ning tõstab venekeelsete noorte riigikeeles suhtlemise julgust.

20. ja 22. veebruari infoseminaridel anname huvilistele täpsemat teavet programmi eesmärkide, võimaluste ja tingimuste kohta ja vastame tekkinud küsimustele. Lisaks tutvustakse juba aset leidnud projekte ja nende tulemusi. Seminaril tekib kõigil soovijatel ka võimalus luua kontakte või leida partnereid uute projektide elluviimiseks.

Infoseminarid toimuvad 20. veebruaril kell 15.45-18.00 Tallinnas ja 22. veebruaril kell 9.45-12.00 Raplas. Seminarid toimuvad kahes keeles (eesti ja vene keel). Seminarile saab registreerida kuni 17. veebruarini kell 19.00 siin.

Kes infoseminarile ei jõua või on valmis praktilisemaks koolituseks, on oodatud koos meeskonnaga noortekohtumiste projektikoolitusele Idee45, mis toimub 9.-11. märtsil Tartus. Lisainfo ja koolitusele registreerimine on avatud siin.

Noortekohtumiste järgmine taotlustähtaeg on 2. aprillil. Taotlusi saab Noorteagentuurile esitada eesti, vene või inglise keeles. Vii end programmi ja taotlemise tingimustega kurssi siin ning loe inspiratsiooniks juba toimunud noortekohtumiste projektilugusid!

Lisainfo: noortekohtumised@archimedes.ee

Noortekohtumiste elluviimist rahastatakse 205 000 euroga Hasartmängumaksu Nõukogu vahenditest Haridus – ja Teadusministeeriumi ning  Eesti Noorsootöö Keskuse toel.