Koolitus: Välisvabatahtlik lasteaeda – miks ja kuidas?

Head lasteaedade esindajad!

Mitmed lasteaiad üle Eesti kaasavad oma tegevustesse välisvabatahtlikke läbi Erasmus+ Euroopa vabatahtliku teenistus. Miks?

  • Välisvabatahtliku kaasamine organisatsiooni töösse suurendab õpetajate ja laste  võõrkeeleoskust, sallivust ning kultuuriteadlikkust.
  • Välisvabatahtliku tegevuse tulemusel suureneb õpetajate teadlikkus mitteformaalse õppe olemusest ning oskus ise mitteformaalse õppe tegevusi läbi viia.
  • Välisvabatahtlikku kaasates on organisatsioonid saanud lisandväärtust uute meetodite, töövahendite või tegevuste kujul.

(Uuring: Mitteformaalse hariduse mõju formaalharidusasutuste tegevustele läbi Euroopa Noored Euroopa vabatahtliku teenistuse projektide, 2013)

Kui soovite sellist muutust luua ka oma lasteaias, siis ootame just teid koolitusele „Euroopa vabatahtlik teenistus lasteaias – miks ja kuidas?“, mis toimub 8. mail Tallinnas.

Koolitusele on oodatud lasteaedade esindajad, kes soovivad saada rohkem infot Euroopa vabatahtliku teenistuse (EVT) kohta ning mõtiskleda, kas see on midagi, mis sobib nende lasteaiale.

Mis on Euroopa vabatahtlik teenistus (EVT)?: Tegemist on programmi Erasmus+: Euroopa Noored ühe tegevusvõimalusega. Organisatsioonidele pakub EVT võimalust, kas saata Eesti noori välismaale vabatahtlikuks või kaasata enda igapäevatöösse välisriigist tulevaid vabatahtlikke, toetades seejuures noorte arengut ning tuues oma organisatsiooni uusi ideid, energiat ja töömeetodeid.

Koolitusel:

  • tutvustame EVT väärtuseid ja põhimõtteid;
  • käsitleme, mida EVT teie organisatsioonile pakkuda võib: nt vabatahtliku kui inimressursi kasutamine, rahvusvahelise koostöö arendamine ja „uue tuule” toomine oma organisatsiooni jpm;
  • arutame EVT projekti tegemise praktilisi külgi ning osapoolte rolle;
  • aitame läbi mõelda, kas EVT sobib teie organisatsioonile

Koolitus toimub 8. mail Tallinnas, alustame kell 10.30 ning lõpetame hiljemalt kell 17.00.
Osalemiseks palume täita kandideerimisvorm hiljemalt 30. aprill 2017.

Täpsem info koolituse ja seonduvate detailide kohta saadetakse registreerunutele hiljemalt nädal enne koolituse toimumist. Koolitus on osalejatele tasuta, seal hulgas ka lõuna. Koolitusega seotud kulud katab korraldaja: SA Archimedes Noorteagentuur. Omapoolse panusena palume tasuda transpordikulud.

Täiendava informatsiooni saamiseks kirjutage nele.mets@archimedes.ee või helistage 6979 237.

Koolitus viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi perioodi 2014-2020 tegevuse “Noorsootöötajate koolituste arendamine” raames.