Õppimise toetamine noorsootöös / Поддержка обучения в работе с молодёжью

Kaks eraldi koolitust eesti ja vene keeles

“Õppimise toetamine noorsootöös // Поддержка обучения в работе с молодёжью”

  • Тренинг на русском языке для представителей работы c молодежью. 21.-23.03 и 26.-27.04.2018 в Таллинне, в перерыве между модулями практика. Описание и регистрация до 12 марта ТУТ.  Venekeelse koolituse detailsem kirjeldus vene keeles SIIN.

 

  • Eestikeelse koolituse kirjeldus allpool. Koolitus koosneb kahest moodulist, mille vahele jääb praktikum.I moodul 03.-05.04.2018, II moodul 15.-16.05.2018 Tallinnas. Registreerimine HITSA kodulehe kaudu kuni 19.märtsini.

 

Iga noorsootöötaja jaoks on oluline leida oma töös need nipid ja võtted, kuidas veelgi paremini toetada noorte õppimist. See saab aga alguse iseenda pädevuste arendamisest. Just sellepärast ootamegi kõiki enesearendamisest huvitatud noorsootöötajaid praktilisele koolitusele, kus näitame muuhulgas:

  • Kuidas plaanida ja disainida õppimist noorsootöös
  • Kuidas selle vilju nähtavamaks teha
  • Kuidas õpitut kirja panna ja väärtustada

Ootame koolitusele kõiki noorsootöö praktiseerijaid – noorsootöötajad, huvihariduse spetsialiste ja huvitegevuse korraldajaid, noortejuhte, mentoreid, koolitajaid ja kõiki teisi, kes noortega töötavad – kes on huvitatud arendama õppimisega seotud protsesse oma igapäevatöös!

Tingimused ja registreerimine

Koolitusgrupis on piiratud arv kohti. Osaleda võib ka tandemina ühest organisatsioonist, kandideerimine on aga individuaalne. NB! Kandideerimisel on oluliseks tingimuseks valmisolek koolitusel täies mahus osaleda.

Programm, sh ööbimine (kaugemalt tulijatele) ja toitlustus on osalejatele tasuta. Koolituse osalejatelt eeldatakse vaid sõidukulude tasumist koolituse toimumispaika ja tagasi.

Venekeelsele koolitusele registreerimine SIIN. Lisainfot õppekava kohta HITSA kodulehel. Kandideerimine on avatud 12.märtsini (k.a.).

Eestikeelsele koolitusele registreerimine HITSA kodulehe kaudu  kuni 19.märtsini (k.a.) 2018. Hiljemalt 28.02 võtame kõigi huvilistega ühendust ja jagame täpsemaid juhtnööre esimese koolitusmooduli kohta.

Küsimuste korral võtke ühendust Anna Kuzinaga aadressil  Anna.Kuzina@archimedes.ee või helistage 69 79 217.

Koolitusprogramm viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi perioodi 2014-2020 tegevuse “Noorsootöötajate koolituste arendamine” tegevuskava raames.

 

 

 

 

Mõned tsitaadid e näited sellest, mida 2017.a koolitse „Ekspressretk õppimismaastikul noorsootöös“  senised osalejad on kaasa saanud.  Palun nimeta vähemalt kolm asja, mida Sa sellelt koolitusel õppisid?

  • Mina kui iseõppija , mina kui teiste õpetaja ja toetaja. Kuidas neid rolle teadlikult jagada ja õppeprotsessis toetada nii ennast kui teisi. Kaasa võtan vajaduse alati asju tagasi sidestada ja teha seda veelgi teadlikumalt.
  • Õppisin teadvustama ja aru saama õppimisprotsessi eri etappide tähendustest: eeltöö, protsess ja mõtestamine. Õppimist saab teostada mänguliselt, põnevalt ja kooskõlas eluga.
  • Koolituselt võtan kaasa toredaid uusi tutvusi ja teadmisi ja kogemusi, kuidas toetada noorte õppimist praktikas ja kuidas toimub õppimine noorsootöö kontekstis.
  • Eesmärgistamine on oluline, kasvõi iseenda jaoks ja teha seda teadlikult! Noore ja minu eesmärgid ei pea üldse kattuma.
  • Õppisin kui oluline see on ja et peab tõesti leidma selle aja, kasvõi paar minutid, et kuidagi noortega reflekteerida või mõtestada toimunut.

 

Piltide autorid: Kristi Jüristo ja Deniss Jeršov

————————————————————————————————————————————-

Koolituse seos noortevaldkonna arengukava ja kutsestandardiga

Kehtiva noorsootöötaja kutsestandardi kohaselt on tasemel 4 noorsootöötaja töö osaks „2.1.12 Kogetu ja saavutatu hindamine koos noortega, tagasiside andmine, eneseanalüüsi juhendamine“.

Ka noorsootöötaja eetikakoodeksis on sätestatud, et noorsootöötaja: „pöörab tähelepanu sellele, et tegevused, sh noorte poolt algatatud tegevused, võimaldaksid noorel omandada uusi teadmisi, oskusi, kogemusi ja nendest õppida ning tagab võimalused selle teadvustamiseks“.

Eesti noortevaldkonna arengukava 2014–2020 nelja eesmärgi seas on noortevaldkonna mõjusam toimimine, mille üheks väljundiks on suurendada noorsootöö hariduslikku mõju ja toetada noorsootöö kvaliteeti noorte võtmepädevuste arendamisel. Praktiliselt tähendab see vajadust mõista õppeprotsessi noorsootöö kontekstis, toetada õppimist ning näha võimalusi, kuidas luua soodne keskkond noorte arengu analüüsimiseks ning noorsootöös õpitu sotsiaalseks ja formaalseks tunnustamiseks ühiskonnas.

Mõned lugemismaterjalid:

2016.a aastaraamatu teema oli mitteformaalse ja informaalse õppe roll, võimalused ja vajadused noorte elus ning avaldumine noorsootöös.

stardiplatsi käsiraamat: noorsootöötaja toetab noorte õppimist.

Eesti noorsootöö ajakiri MIHUS nr 13 Õppima õppimine, õppiv noorsootöötaja ja õppiv organisatsioon

Õppimisest ja selle toetamisest Erasmus+: Euroopa Noored projektides.