Digitaalse noorsootöö teemalised seminarid

Digitaalseid võimalusi noorsootöö vallas ei peaks kindlasti mitte alahindama, vaid nende osas end harima, teistega oma häid praktikaid jagama ning katsetama uute põnevate meetodite, rakenduste ja võimalustega. Kui oled sama meelt, on antud pakkumised just Sulle!

Aasta alguses saab toimuma koguni kaks digitaalse noorsootöö teemalist seminari, üks Soomes ning teine Austrias.

Veebruaris Soomes toimuva seminari Strategies for Digital Youth Work eesmärgiks on tõsta osalejate teadlikkust sellest, kuidas digitaliseerumine kujundab ühiskonda ning millist mõju avaldab see noortele ning noorsootööle.

Märtsis Ungaris toimuva seminari Developing Digital Youth Work eesmärgiks on demüstifitseerida digitaalset noorsootööd, selle mõtet ning peamisi väljakutseid. Seminar aitab organisatsioonidel arendada digitaalse noorsootöö praktikaid oma töös.

Seminaridele on oodatud osalema noortevaldkonnas töötavad inimesed, kes …

  • omavad juba mingit kogemust digitaalse noorsootööga;
  • soovivad ellu viia uusi ideid seoses digitaalse noorsootööga;
  • on valmis panustama seminaril oma ideede ja kogemustega;
  • on vanuses 18+ ning suudavad töötada inglise keeles.

 

Seminar Strategies for Digital Youth Work toimub 12.-16. veebruar 2018 Soomes.

Kandideerimise tähtaeg on 3. detsember 2017. Kandideerimine toimub läbi SALTO kodulehe. Kandideerimiseks peate olema registreeritud SALTO kodulehe kasutajana ning veenduma, et te taotluse ka esitate, mitte ainult ei salvesta mustandina. Korraldajad teavitavad kandideerijaid konkursi tulemustest hiljemalt 22. detsember 2017.

Seminar Developing Digital Youth Work toimub 12.-16. märts 2018 Ungaris.

Kandideerimise tähtaeg on 14. jaanuar 2018. Kandideerimine toimub läbi SALTO kodulehe. Kandideerimiseks peate olema registreeritud SALTO kodulehe kasutajana ning veenduma, et te taotluse ka esitate, mitte ainult ei salvesta mustandina. Korraldajad teavitavad kandideerijaid konkursi tulemustest hiljemalt 29. jaanuar 2018.

Osalustasu: Mõlema koolituse puhul 51 EUR, mis tuleb tasuda SA Archimedese noorteagentuurile (SANA) juhul, kui osutute valituks. Toitlustuse, majutuse ja koolitusega kaasnevad kulutused katab Soome/Ungari Erasmus+: Euroopa Noored agentuur. Rahvusvahelised reisid sh kindlustus korraldab ja tasub SANA.

Sisulistes küsimustes võtke ühendust Marko Venega aadressil marko.vene@archimedes.ee või helistage telefonil 69 79 221. Koolituskutse tõlkis ja kohendas ning vajalike praktiliste ettevalmistuste eest hoolitseb TCA koolitustegevuse korraldaja Angela Tikoft (angela.tikoft@archimedes.ee).