Koolitajate koolitus “Comets” kutsub osalema

COMETS on eranditult positiivse tagasisidega koolitusformaat, mis on mõeldud kogenud noortevaldkonna koolitajatele keskendudes iga kord ühe ETS (European Training Strategy) pädevusmudelis väljatoodud pädevuse arendamisele.

Erasmus+ Euroopa Noored Austria agentuur Interkulturelles Zentrum koos SALTO T & C RC-ga kutsub koolitajaid osalema COMETS koolitusel, mis sel korral keskendub indiviidi ja grupi õpiprotsessi mõistmisele ja juhtimisele. See hõlmab järgmisi pädevusi:

  • empaatia, austuse ja aususe mõtestamine õppimise kontekstis ning protsessis;
  • koolitaja ning õppija suhtumisega töötamine seoses selliste teemadega nagu autentsus, avatus ning uudishimu;
  • õppija piiride avastamine;
  • tutvumine erinevate viisidega, kuidas õppijat, nii individuaalselt kui ka grupis toetada ja julgustada

Kui oled valmis vaatama otsa sellele, kuidas anda oma panus õppija arengusse, nii individuaalsel kui ka grupi tasandil ning Sind kõnetab koolitajana kõik ülalmainitu, siis on see koolitus Sinu jaoks.

Koolitust viivad läbi Alexandra Beweis ja Nik Paddison.

Kandideerima on oodatud edasijõudnud noortevaldkonna koolitajad. Määratlus “edasijõudnud”tähendab siin seda, et koolitajal-õppijal on võime juhtida iseenda õppimist ja hinnata selles protsessis oma pädevusi. Muidugi on olulisel kohal ka osaleja kogemus koolitaja ja õppijana.

Koolituse töökeel: inglise keel

Koolitus toimub 2.-8. mai 2018 Austrias.

Kandideerimise tähtaeg on 1. veebruar 2018. Kandideerimine toimub läbi SALTO kodulehe. Kandideerimiseks peate olema registreeritud SALTO kodulehe kasutajana ning veenduma, et te taotluse ka esitate, mitte ainult ei salvesta mustandina. Korraldajad teavitavad kandideerijaid konkursi tulemustest hiljemalt 12. veebruar 2018.

Osalustasu: 51 EUR, mis tuleb tasuda SA Archimedese noorteagentuurile (SANA) juhul, kui osutute valituks. Toitlustuse, majutuse ja koolitusega kaasnevad kulutused katab Austria Erasmus+: Euroopa Noored agentuur. Rahvusvahelised reisid sh kindlustus korraldab ja tasub SANA.

Sisulistes küsimustes võtke ühendust Marko Venega aadressil marko.vene@archimedes.ee või helistage 69 79 221. Koolituskutse tõlkis ja kohendas ning vajalike praktiliste ettevalmistuste eest hoolitseb TCA koolitustegevuse korraldaja Angela Tikoft (angela.tikoft@archimedes.ee).