Meist

Noorteagentuur on sihtasutuse Archimedes struktuuriüksus, mis tegeleb noorte, noorsootöötajate ja noortevaldkonna arengu toetamisega ning rahvusvahelise koostöö edendamisega. Noorteagentuur tegutseb 1997. aastast alates. Noorteagentuuri visiooniks on “tegusad rahulolevad noored arenevas kodanikuühiskonnas”.

Visiooni silmas pidades viime ellu mitmeid valdkonda arendavaid programme:

Erasmus+: Euroopa Noored Alates 2014. aastast koordineerime Euroopa Liidu haridus-, noorte- ja spordiprogrammi Erasmus+ noortevaldkonnas. Erasmus+: Euroopa Noored toetab noorte ja noorsootöötajate oskuste ja pädevuste arendamist läbi rahvusvahelise koostöö ja mitteformaalse õppimise. Kuni 2013. aasta lõpuni viis büroo ellu EL-i noorte kodanikuharidusprogrammi Euroopa Noored (ing. k Youth in Action). 
Noortekohtumised Noortekohtumised on 2015. aastal alguse saanud programm, mis toetab Eestis elavate erineva emakeelega noorte siseriiklikke koostööprojekte. Projekti eesmärk on soodustada Eestis elavate erineva kultuuritaustaga noorte omavahelist suhtlemist, teineteisemõistmist ja arengut.
LEVEL UP!  LEVEL UP! on 2015. aastal alguse saanud rahvusvaheline arenguprogramm, mis keskendub noorsootöös toimuvale õppimisele. Meie visiooniks on, et noorsootöös toimuv õppimine oleks sügavamalt mõistetud, kõrgema kvaliteediga ja rohkem tunnustatud. Eesmärgiks on arendada noorsootöötajate pädevusi noorte õppimise ja õppimise analüüsimise juhendamisel kasutades Noortepassi lähenemist.
HUviKoolide Kaasamise ja Arengu Programm (HUKK-AP) HUviKoolide Kaasamise ja Arengu Programm (ehk HUKK-AP) on 2014. aastal alguse saanud kaheaastane projekt, mille eesmärk on pakkuda mitmekesiseid, mõjusaid ja noorte vajadustele vastavaid huviharidusvõimalusi. Projektiga soovitakse luua eeldused ja toimivad lahendused riskinoorte kaasamiseks huviharidusse võrdselt teiste noortega. 
Hooliv klass
Hooliv Klass on 2014. aastal alanud programm, mille käigus koostatakse noorsootöö põhimõtetest lähtuv 6.-7. ja 11. klasside õpilastele ja nende tugimeeskondadele (õpetajad, psühholoogid, noorsootöötajad jt) suunatud programm, mis käsitleb klassist hooliva meeskonna loomist ja teineteisega arvestamist. 2014. aasta lõpus pälvis „Hooliv klass“ Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi noortevaldkonna “aasta koostöö” tiitli.
Noorsootöötajate koolituste arendamine 2015-2020 SA Archimedes Noorteagentuur viib aastatel 2015-2020 Euroopa Sotsiaalfondi toel ellu tegevuse “Noorsootöötajate koolituste arendamine”. 2015-2018 toimuvad tegevused kahel suunal: noortevaldkonna töötajatele suunatud koolitustegevused ja koolitussüsteemi arengu ja kvaliteedi toetamine. Tegevuse tulemusena tõusevad noortevaldkonnas töötavate spetsialistide erialased pädevused, paranevad oskused tegeleda oma töö analüüsiga ja toimib piirkondlik koostöö noorsootöö korraldamisel ja arendamisel.

Alates 2015. aastast koordineerime ka üle-Euroopalise noortele ja noorteorganisatsioonidele suunatud infovõrgustiku Eurodesk tegevust Eestis. Eurodesk pakub infot noorte õppimis-, töötamis- ja koolitusvõimaluste kohta Euroopas ning julgustab noori suuremale osalusele ühiskonnas ja dialoogile otsustajatega.

Lisaks noored.ee veebilehele haldab Noorteagentuur ka mitteformaalset õppimist edendavat veebi mitteformaalne.ee ning noortele suunatud üle-Euroopalise infoportaali European Youth Portal (Euroopa Noorteportaal).