Õpirändevõrgustik

Õpirändevõrgustik  ehk lühidalt ÕRV on koosneb Eesti organisatsioonidest, kes toetavad välismaale õppima, tööle, vabatahtlikuks ning muul moel kogemust omandama suundumist.

Võrgustikku kuuluvad:

 
SA Archimedese noorteagentuur
 arch1 SA Archimedes – edendab rahvusvahelist koostööd hariduse, teaduse ning noorte kodanikuhariduse vallas
   YFU – rahvusvaheline õpilasvahetuse organisatsioon
dream1 Dream Foundation – toetab välismaale ülikooli suundumist
Innove1 Euroguidance Eesti keskusena pakub SA Innove läbi maakondlike Rajaleidja keskuste õppenõustamis- ja karjääriteenuseid noortele ning toetab spetsialiste rahvusvahelistumisega seotud teemadel.
  Europassi Keskus – kontaktpunkt kõikidele isikutele või organisatsioonidele, kes on huvitatud Europassi dokumentide kasutamisest
SA Kutsekoda juures tegutsev Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku Eesti koordinatsioonikeskus (EQF NCP) jagab kvalifikatsiooniraamistike alast infot.
 eures EURES – üle-Euroopaline töövahendusvõrgustik
EstYes – pakub noortele erinevaid rahvusvahelise kogemuse saamise võimalusi (noortevahetused, koolitused, laagrid, EVT, hotellipraktika)
Continuous Action