RAHASTUSVÕIMALUS: toetatakse rahvusvahelisi koostööprojekte sotsiaalse kaasatuse ja ühiste väärtuste teemadel

Erasmus+ programmi alt on võimalus küsida rahastust üle-euroopalisest taotlusvoorust “Social Inclusion and Common Values: the contribution in the Field of Education, Training and Youth”.

Kui oled märganud mõnes teises riigis head kaasava noorsootöö praktikat ning soovid sarnast lähenemist juurutada oma kogukonnas või Eestis laiemalt, siis antud taotlusvoor võib Sinu idee käimalükkamisel abiks olla.

Taotlusvooru üldised eesmärgid:

  • heade kaasavate praktikate laialdasem ning jätkusuutlikum kasutuselevõtt kohalikul tasandil;
  • uudsete lähenemiste arendamine ja rakendamine kaasava hariduse edendamisel.

Taoltusvooru konkreetsemad eesmärgid noortevaldkonnas:

  • noorte kodanikuaktiivsuse edendamine läbi vabatahtliku tegevuse valdkondades, mis  suurendavad marginaalsete ühiskonnagruppide sotsiaalset kaasatust;
  • noorte marginaliseerumist ning radikaliseerumist ennetavad tegevused.

Taotluse esitamise tähtaeg 22.05.18

Taotlusvooruga saab detailsemalt tutvuda siin: “Social Inclusion and Common Values: the contribution in the Field of Education, Training and Youth”