Belgia organisatsioon Service Volontaire otsib partnereid kontaktseminarile

Belgia organisatsioon Service Volontaire International soovib esitada 1. oktoobriks 2015 noorsootöötajate õpirände projekti (KA1), mille raames toimub kaks kontaktseminari Erasmus+ programmi- ja partnerriikide vahel. Projekti eesmärgiks on vahetada kogemusi ja sõlmida kontakte, et üheskoos uusi Erasmus+ projekte ellu viia.

Kui soovite olla Belgia organisatsiooni poolt esitatavas projektis partneriks, siis tutvuge järgmiste dokumentidega: kutse, partneri roll ja kontaktid, partneri allkiri.