Euroopa Solidaarsuskorpus

Euroopa Solidaarsuskorpus on Euroopa Liidu uus, hiljuti loodud algatus, mis loob võimalusi noortele inimestele töötada ja kaasa lüüa vabatahtlikuna projektides nii nende enda kodumaal kui ka väljaspool kodumaa piire. Projektid, kuhu noored oodatud on, mõjutavad kogukondi ja inimesi üle kogu Euroopa.

Euroopa Solidaarsuskorpusesse kandideerimine on avatud noortele alates 17-ndast eluaastast, projektiga alustada saab 18-aastaselt ning kuni 30. eluaastani on kõik oodatud osalema ning maailma paremaks paigaks muutma. Projektid leiavad aset Euroopa Liidu liikmesriikides ning kestavad kahest kuust 12 kuuni.

Euroopa Solidaarsuskorpuse eesmärk on pakkuda alla 30-aastastele inimestele Euroopas võimalust toetada valitsusvälist organisatsiooni, kohalikku asutust või eraettevõtet, mis tegeleb Euroopa Liidus näiteks selliste keeruliste olukordade lahendamisega nagu kogukondade ülesehitamine pärast loodusõnnetusi, tegelemine sotsiaalsete probleemidega, nagu sotsiaalne tõrjutus, vaesus, tervishoid ja demograafilised probleemid, või töö pagulaste vastuvõtmise ja integreerimise valdkonnas.

Korpus loob oma eripärase identiteedi, mis põhineb ELi põhiväärtustel – kaasatusel ja solidaarsusel. Korpusega ühinedes väljendavad osalejad oma tahet ja valmisolekut pühendada mingi aeg oma elust teiste aitamisele. Teisi, sealhulgas meie ühis- ja kogukondade kõige haavatavamaid inimesi toetades rakendavad noored ellu ELi põhiväärtuseks olevat solidaarsust ning omandavad samas oskusi ja kogemusi, sealhulgas keelteoskust, mis võivad osutuda väärtuslikuks töö otsimisel või hariduse ja koolitusega seotud valikute tegemisel.

Projekte, milles end proovile panna, leidub järgmistes teemades:

  • haridus
  • tervis
  • sotsiaalne kaasatus
  • toiduabi
  • immigrantide ja põgenike abistamine
  • keskkonnakaitse
  • looduskatastroofide tagajärgede likvideerimine

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker on öelnud:
“Euroopa Solidaarsuskorpus loob noortele inimestele võimalused teha midagi tähtsat ja vajalikku, et aidata kaasa solidaarse ja võrdse ühiskonna kujunemisele. See on täpselt see, mida meie maailm ning Euroopa Liit vajab.
Minu jaoks on alati olnud väga selge, mis on Euroopa Liidu põhiolemus. See pole majanduslikud lepingud, mis meid koos hoiab, vaid meie väärtushinnangud. Inimesed, kes vabahtahtlikena töötavad, kannavad igapäevaselt edasi Euroopa väärtuseid.”

Kui Sa oled valmis väljakutseks ning valmis panustama aitamaks teisi inimesi, on Euroopa Solidaarsuskorpus just Sulle!

Rohkem informatsiooni: https://europa.eu/youth/solidarity_et