Taotlusvormi täitmine

Taotluse palume saata taotlustähtajaks (3.04.2017 või 01.11.2017) taotleja organisatsiooni/grupi esindajate (vastutav isik ja kontaktisik) poolt eesti, inglise või vene keeles digitaalselt allkirjastatuna: http://archimedes.ee/tegevused/dokumendi-saatmine/

Taotlusvorm eesti keeles

Taotlusvorm vene keeles

Taotlusvorm inglise keeles

Lisa 1: Taotleja juhis teemafookuse „Julgen mõelda, teha, mõista, seista“ selgitamiseks 

Lisa 2: Taotluse hindamise kriteeriumid