Võimalikud tegevused

Rahvusvahelisi noortealgatusi võib ellu viia väga erinevates valdkondades, lähtuvalt noorte endi huvidest. Haridus, keskkond, tervis, kultuur, tööhõive, riigikaitse ja veel paljudes teisteski valdkondades saavad noored võtta initsiatiivi ja oma ideid ellu viia. Ühenduslüliks kõikvõimalike erinevate projektide vahel on mitteformaalne õppimine ja noortealgatuse ABC (noorte aktiivne osalus, ühiskondlik mõju ja uuenduslikkus).

Näiteid erinevatest tegevusvõimalustest
:

  • algatused, mis viivad erinevate mittetulundusühingute, seltsingute või sotsiaalsete ettevõtete loomiseni;
  • algatused, mis edendavad ettevõtlusõpet (eelkõige sotsiaalset ettevõtlust ja IT-lahenduste kasutuselevõtmist);
  • algatused, mis suurendavad noorte ühiskondlikku aktiivsust, noorteinfo levikut ja meedia-kirjaoskust (tegevusformaadi osas piiranguid ei ole);
  • algatused, mis on suunatud piiratud võimalustega ühiskonnagruppidele (vanurid, vähemusrahvused, puuetega noored, majanduslikes raskustes perekonnad jne);
  • algatused, mis toetavad noorte arengut kultuurivaldkonnas (teater, muusika, kunst);
  • algatused, mille peale siinse nimekirja koostaja pole tulnud!