Taotlusvormi täitmine

Programm Erasmus+ toetuse saamiseks tuleb esitada kõik taotlused elektroonselt õigel vormil ja versioonivormis (igal tähtajal uued vormid) selleks ette nähtud tähtajaks.

Altpoolt leiate:

  • 2016. aasta Euroopa vabatahtliku teenistuse akrediteerimisvorm (inglise keeles) täitmiseks. EVT akrediteerimisvormi võib täita ainult inglise keeles.
  • 2016. aasta e-vormid näidistena inglise ja eesti keeles KA1, KA2 ja KA3 osas (esitamiseks 26.04.2016 tähtaega)

Kohe, kui meieni on jõudnud 2016. aasta KA1, KA2 ja KA3 vormid kolmandaks tähtajaks (04.10.2016), mida saab täita, paneme need siia üles. Ingliskeelseid vorme võib oodata augustikuu jooksul.

Enne taotlusvormi esitamist kontrolli kindlasti aegsasti üle, et kõik nõutud väljad oleksid täidetud ja et oled taotlusele lisanud kõik nõutud dokumendid: 1) allkirjastatud taotleja kinnitus kahel lehel ehk Declaration of Honour (osa M); 2) partnerite kinnituskiri, kus on mõlema partnerorganisatsiooni esindaja allkiri; 3) projekti tegevuskava, sh ettevalmistav kohtumine. Lisade ebakorrektne ja hilinenud esitamine võib muuta teie projekti abikõlbmatuks.

KA1 NOORTE JA NOORSOOTÖÖTAJATE ÕPIRÄNNE

KA1 Õpirände taotlusvormi NÄIDIS (English) – noortevahetused, EVT, noorsootöötajate õpiränne
KA1 Õpirände taotlusvormi NÄIDIS (eesti keeles) – noortevahetused, EVT, noorsootöötajate õpiränne

KA1 Euroopa vabatahtliku teenistuse akrediteerimisvorm täitmiseks (English) – version 3.07

Juhul kui soovite saada EVT akrediteeringut ja olla EVT andmebaasis üleval hiljemalt septembri keskel, tuleb EVT akrediteerimistaotlus esitada hiljemalt 31. juuliks 2016.

Juhul kui soovite saada EVT akrediteeringut ja olla EVT andmebaasis üleval hiljemalt taotlustähtajal, tuleb EVT akrediteerimistaotlus esitada hiljemalt 29. augustiks 2016.

KA1 LISA noortevahetuse tegevuskava/ daily programme
KA1 LISA noorsootöötajate õpirände tegevuskava/ daily programme
KA1 LISA Euroopa vabatahtliku teenistuse tegevuskava/ EVS daily programme

 

KA2 – STRATEEGILINE KOOSTÖÖ (sh rahvusvahelised noortealgatused)

KA2 Strateegiline koostöö noortevaldkonnas (sh noortealgatus) taotlusvormi NÄIDIS (English)
KA2 Strateegiline koostöö noortevaldkonnas (sh noortealgatus) taotlusvormi NÄIDIS (eesti keeles)
KA2 LISA tegevuskava/ daily programme (strateegilised koostööprojektid ning rahvusvahelised noortealgatused)

KA3 – NOORTE OSALUSPROJEKTID

KA3 Osalusprojektide taotlusvormi NÄIDIS (English)
KA3 Osalusprojektide taotlusvormi NÄIDIS (eesti keeles)
KA3 Osalusprojektide tegevuskava /daily programme

PARTNERITE KINNITUSKIRI EHK MANDAAT (kõik partnerid peavad mandaadi esitama kõikide Erasmus+ noortevaldkonna projektide kohta, milles nad osalevad)

Partnerite kinnituskiri ehk mandaat
NÄIDIS – Korrektselt täidetud ja esitatud mandaat

Kui vormidega tekib tehnilisi viperusi, pöörduge palun kaja.ainsalu@archimedes.ee / 6979238. Samuti saab taotluse täitmisel abi näidistaotlusvormidest,  e-vormide täitmise juhendist (inglise keeles) või meie endi poolt üles nopitud KKK-st. 

Kui õigeaegne elektrooniline esitamine ei õnnestunud tehniliste vigade tõttu, võib taotleja kahe tunni jooksul pärast ametliku taotluse esitamise tähtaega saata taotluse e-postiga koos kõikide lisadokumentidega oma riiklikule agentuurile. Kindlasti tuleb lisada salvestatud arvuti ekraanipilt (print screen), kus on näha ülevaade taotluse esitamisest (taotlusvormis punkt O.3) tõendamaks, et taotlust ei olnud võimalik elektrooniliselt esitada. Seejärel analüüsib riiklik agentuur juhtumit ja teavitab taotlejat edasistest sammudest. Küsimused taaskord suunata kaja.ainsalu@archimedes.ee / 6979238.

NB! KOOSTÖÖ PARTNERIIKIDEGA (partner countries):
Kui projekti on kaasatud kasvõi üks programmi partnerriik, klassifitseerub projekt automaatselt koostööna naabruspiirkondade riikidega. KA1 ehk õpirände kogueelarvest on koostööks ELi naabruspiirkondade võimalik eraldada maksimaalselt 25%. Konkurents toetuse saamiseks projektile, mis toimub koostöös partnerriikidega, on tihe. Soovitame seda arvesse võtta partnerite valikul ja projekti planeerides hästi läbi mõelda (ka taotluses selgelt välja tuua), kas ja mil määral on vajalik ja põhjendatud, et koostöö toimub justnimelt partnerriigiga.