APPETISER – An introduction on how to use the ‘Erasmus+ Youth in Action’ Programme for international youth work

APPETISER on koolitus, mis pakub osalejatele esimest rahvusvahelist projektikogemust, teadmisi programmi Erasmus+: Euroopa Noored kohta ja kuhjaga inspiratsiooni rahvusvahelise koostöö alustamiseks noortevaldkonnas.

APPETISER koolitus annab osalejatele võimaluse:
– tutvuda mitteformaalse ja kultuuridevahelise õppega;
– nautida esimest kultuuridevahelise noorteprojekti kogemust;
– jagada kogemusi kohalikust noorsootööst;
– avastada programmi Erasmus+: Euroopa Noored võimalusi rahvusvaheliste noorteprojektide
elluviimiseks;
– analüüsida rahvusvaheliste noorteprojektide häid näiteid.

Tegemist on regulaarselt toimuva koolitusega. Ülevaate APPETISER koolitusest leiad siit:
http://www.salto-youth.net/Appetiser/.

Koolitus toimub 04.-08.06.2019 Bulgaarias.

Koolituse töökeeleks on inglise keel.

Kandideerimine

Kandideerima on oodatud noorsootöötajad, noortejuhid ja projektijuhid, kellel pole veel rahvusvahelise noorsootöö kogemust, kuid kes soovivad ellu viia rahvusvahelisi noorteprojekte programmi Erasmus+: Euroopa Noored raames. Kandideerima ootame vähemalt 18-aastaseid huvilisi. Eriti ootame kandideerima kõiki, kes töötavad erivajaduste või vähemate võimalustega noortega (palun lisa konkreetne kirjeldus sooviavaldusele).

Eesti osalejatele on ette nähtud kuni 2 kohta.

Lähtudes SANA 2019-2020 strateegilistest eesmärkidest, eelistame maapiirkonnas ja väikelinnades tegutsevaid noorsootöötajaid. Geograafilised prioriteedid: Põlvamaa, Lääne-Virumaa, Saaremaa, Jõgevamaa, Valgamaa, Järvamaa, Läänemaa ja Raplamaa.

Ingliskeelse lisainfo koolituse kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO kodulehelt. Kandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitate („submit“).

Kandideerimise tähtaeg on 24.03.2019.

Osalustingimused

Toitlustus- ja majutuskulud katab korraldaja.

SANA eraldab õpirändes osalejale Erasmus+: Euroopa Noored programmi stipendiumi, mis katab reisi- ja kindlustuskulud. Stipendiumi eraldamiseks sõlmitakse leping. Reisikorraldusega tegeleb stipendiumisaaja ise.

Stipendiumisaaja omaosalus on 50 eurot.

NB! Juhul, kui Teie õpirändes osalemist takistab midagi, mille osas saame ühiselt lahendusi otsida (sh omaosaluse määr), siis andke meile sellest teada.

SANA rolliks on pakkuda Teile tuge ja anda nõu nii ettevalmistumisel enne õpirännet kui ka järeltegevuste elluviimisel õpirände kogemuse järgselt.

Õpirände sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja õpirändejärgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Mirjam Kodi (mirjam.kodi@archimedes.ee; 626 8971).

Stipendiumi kasutamisega seotud küsimustes aitab Teid Triin Saulep (triin.saulep@archimedes.ee; tel 697 9223).

Koolitus toimub programmi Erasmus+: Euroopa Noored (ingl Erasmus+:Youth In Action) koolitus- ja koostöökava (TCA) raames, mille põhieesmärgiks on noorsootöötajate täiendkoolituse ja rahvusvahelise kogemuste vahetuse toetamine.