Get Transnational Get Solidarity

Get Transnational Get Solidarity (Youth Initiatives, first step towards empowering youngsters to be actors of solidarity actions)

Kui tahad maailma muuta ja juba tead, millist probleemi oma kogukonnas soovid lahendada, siis on see koolitus mõeldud just Sulle!

Koolituse eesmärgiks on arendada pädevusi, mis aitavad noortel kirjutada ja ellu viia Erasmus+: Euroopa Noored või Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi omaalgatusprojekte. Koolituse jooksul õpivad osalejad märkama probleeme ning leidma neile lahendusi. Koolitus annab võimaluse arendada ja täiustada oma projektiideed.

Koolituse põhjalikum ingliskeelne kirjeldus on leitav SALTO kodulehelt.

Koolitus toimub 01.07.2019 – 06.07.2019 Hispaanias.

Koolituse töökeeleks on inglise keel.

Kandideerimine

Koolitusele oodatakse osalema aktiivseid vähemalt 18-aastaseid noori ja noorteliidreid, kellel on olemas projektiidee noortealgatuseks.

Eesti osalejatele on ette nähtud kuni 3 kohta.

Lähtudes SANA 2019-2020 strateegilistest eesmärkidest, eelistame maapiirkonnas ja väikelinnades tegutsevaid noorsootöötajaid. Geograafilised prioriteedid: Põlvamaa, Lääne-Virumaa, Saaremaa, Jõgevamaa, Valgamaa, Järvamaa, Läänemaa ja Raplamaa.

Ingliskeelse lisainfo koolituse kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO kodulehelt. Kandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitate („submit“).

Kandideerimise tähtaeg on 30.04.2019.

Osalustingimused

Toitlustus- ja majutuskulud katab korraldaja.

SANA eraldab õpirändes osalejale Erasmus+: Euroopa Noored programmi stipendiumi, mis katab reisi- ja kindlustuskulud. Stipendiumi eraldamiseks sõlmitakse leping. Reisikorraldusega tegeleb stipendiumisaaja ise.

Stipendiumisaaja omaosalus on 50 eurot.

NB! Juhul, kui Teie õpirändes osalemist takistab midagi, mille osas saame ühiselt lahendusi otsida (sh omaosaluse määr), siis andke meile sellest teada.

SANA rolliks on pakkuda Teile tuge ja anda nõu nii ettevalmistumisel enne õpirännet kui ka järeltegevuste elluviimisel õpirände kogemuse järgselt.

Õpirände sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja õpirändejärgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Anastassia Putškova (anastassia.putskova@archimedes.ee; 626 8990).

Stipendiumi kasutamisega seotud küsimustes aitab Teid Triin Saulep (triin.saulep@archimedes.ee; tel 697 9223).

Koolitus toimub programmi Erasmus+: Euroopa Noored (ingl Erasmus+:Youth In Action) koolitus- ja koostöökava (TCA) raames, mille põhieesmärgiks on noorsootöötajate täiendkoolituse ja rahvusvahelise kogemuste vahetuse toetamine.