Koolitus aktiivõppe võimalustest – “CONNECTOR 5”

Milline on Sinu roll noorte õppimise toetamisel ja juhendamisel? Kas õppimine on sinu jaoks kirg? Kas Sa soovid jagada õppimise praktilisi kogemusi ja meetodeid erinevate haridusvaldkondade kolleegide seltskonnas?

Koolitus toimub 18. juuni – 23. juuni 2019 Rumeenias, Cluj Napoca’s.

Koolitusele on oodatud kandideerima:
– noortevaldkonnas tegutsevad koolitajad;
– kutselised ja vabatahtlikud noorsootöötajad, kes tegelevad noortega huvikoolis või huviringis, noortekeskuses, -organisatsioonis, -malevas või -laagris;
– õpetajad, kes on noorte arengule tugevaks toeks ka koolitundidest väljaspool;
– täiskasvanute koolitajad-andragoogid;
– kes on võimelised suhtlema ja töötama inglise keeles ning kes saavad osaleda koolitusel täies mahus.

Lähtudes SANA 2019-2020 strateegilistest eesmärkidest, eelistame maapiirkonnas ja väikelinnades tegutsevaid noorsootöötajaid. Geograafilised prioriteedid: Põlvamaa, Lääne-Virumaa, Saaremaa, Jõgevamaa, Valgamaa, Järvamaa, Läänemaa ja Raplamaa.

Eesti osalejatele on ette nähtud kuni 2 kohta.

Kui tekitas huvi, siis ingliskeelse lisainfo koolituse kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate siit: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/connector-5.7915/.

Kandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitate („submit“).

Kandideerimise tähtaeg on 10. mai 2019.a.

Osalustingimused

Toitlustus- ja majutuskulud katab korraldaja.

SANA eraldab õpirändes osalejale Erasmus+: Euroopa Noored programmi stipendiumi, mis katab reisi- ja kindlustuskulud. Stipendiumi eraldamiseks sõlmitakse leping. Reisikorraldusega tegeleb stipendiumisaaja ise.

Stipendiumisaaja omaosalus on 50 eurot.

NB! Juhul, kui Teie õpirändes osalemist takistab midagi, mille osas saame ühiselt lahendusi otsida (sh omaosaluse määr), siis andke meile sellest teada.

SANA rolliks on pakkuda Teile tuge ja anda nõu nii ettevalmistumisel enne õpirännet kui ka järeltegevuste elluviimisel õpirände kogemuse järgselt.

Õpirände sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja õpirändejärgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Eleny Aalde (eleny.aalde@archimedes.ee; 697 9217).

Stipendiumi kasutamisega seotud küsimustes aitab Teid Triin Saulep (triin.saulep@archimedes.ee; tel 697 9223).