Õppevisiit “Study Visit to Youth Councils”

Õppevisiidi eesmärgiks on tutvuda Norra noorte osaluse ja osaluskogude tegevusega ning jagada selle valdkonna praktilisi kogemusi. Lisaks tutvustatakse õppevisiidil praktilisi meetodeid toetamaks noorte ja nende osaluskogude tegevust. Olulisel kohal on ka võrgustiku loomine ning potentsiaalsete edasiste ühiste Erasmus+: Euroopa Noored programmi raames elluviidavate tegevuste kavandamine.

Põhjalikum ingliskeelne kirjeldus on leitav SALTO kodulehelt.

Õppevisiit toimub 03.-06.06.2019 Norras (Kristiansand).

Õppevisiidi töökeeleks on inglise keel.

Kandideerimine

Õppevisiidile oodatakse osalema KOV ametnikke, noorteühenduste aktiivsed tegijad ning noorsootöötajaid, kes tegelevad noorte kaasamise ja osalusega.

Eesti osalejatele on ette nähtud kuni 3 kohta.

Lähtudes SANA 2019-2020 strateegilistest eesmärkidest, eelistame maapiirkonnas ja väikelinnades tegutsevaid noorsootöötajaid. Geograafilised prioriteedid: Põlvamaa, Lääne-Virumaa, Saaremaa, Jõgevamaa, Valgamaa, Järvamaa, Läänemaa ja Raplamaa.

Ingliskeelse lisainfo õppevisiidi kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO kodulehelt. Kandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitate („submit“).

Kandideerimise tähtaeg on 31.03.2019.

 Osalustingimused

Toitlustus- ja majutuskulud katab korraldaja.

SANA eraldab õpirändes osalejale Erasmus+: Euroopa Noored programmi stipendiumi, mis katab reisi- ja kindlustuskulud. Stipendiumi eraldamiseks sõlmitakse leping. Reisikorraldusega tegeleb stipendiumisaaja ise.

Stipendiumisaaja omaosalus on 50 eurot.

NB! Juhul, kui Teie õpirändes osalemist takistab midagi, mille osas saame ühiselt lahendusi otsida (sh omaosaluse määr), siis andke meile sellest teada.

SANA rolliks on pakkuda Teile tuge ja anda nõu nii ettevalmistumisel enne õpirännet kui ka järeltegevuste elluviimisel õpirände kogemuse järgselt.

Õpirände sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja õpirändejärgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Eleny Aalde (eleny.aalde@archimedes.ee; 697 9217).

Stipendiumi kasutamisega seotud küsimustes aitab Teid Triin Saulep (triin.saulep@archimedes.ee; tel 697 9223).

Koolitus toimub programmi Erasmus+: Euroopa Noored (ingl Erasmus+:Youth In Action) koolitus- ja koostöökava (TCA) raames, mille põhieesmärgiks on noorsootöötajate täiendkoolituse ja rahvusvahelise kogemuste vahetuse toetamine.