Rahvusvaheline koolitusprogramm “Passion for learning”

Rahvusvaheline koolitusprogramm “Passion for learning: follow up of the LevelUp! Project on mainstreaming Youthpass!

Paljud noorsootöötajad on kogenud, et noori on aina raskem kaasata. Kust leiavad noored motivatsiooni tegutseda? Miks noored tulevad kaasa või miks nad keelduvad? Kas oled mõnikord mõtisklenud, kuivõrd oluline on õppimise teema selles kontekstis?

SA Archimedese noorteagentuur lõi koostöös Läti bürooga koolitusprogrammi “Passion for learning”, mille eesmärk on arendada noorsootöötajate pädevusi noorte õppimise toetamisel. Sel korral on olulise teemana välja toodud Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse projektid ning nendega seotud keerulisena tunduv noorte õppimise toetamine projektide kirjutamisel ja nende elluviimisel, toetudes Noortepassile.

“Passion for learning” rahvusvaheline koolitus toimub 19.-24. mail 2019 Tallinnas. Koolitusel saadud teadmisi saate rakendada oma organisatsioonis. Kuni novembrini pakuvad koolitajad selleks ka mentortuge.

Koolituse töökeeleks on inglise keel.

Võtmesõnad:  Erasmus+, Euroopa Solidaarsus korpus, Noortepass, õppimise olemus; õpimotivatsioon ja õpitahe; õpiprotsess; ennastjuhtiv õppija; kogetu mõtestamine; õpitu väärtustamine; õppimise vastu kire sütitamine; noorsootöö kõrgem kvaliteet – Kui need teemad on Sulle südamelähedased ning oled nõus väitega, et „õppimine on lihtsam, kui on tuju sellega tegeleda“, siis haara võimalusest kinni!

Koolitusele on oodatud osalema inimesed, kes:

  • tegelevad noortega huvikoolis või -ringis, noortekeskuses, -organisatsioonis, -malevas või -laagris: kutselised ja vabatahtlikud noorsootöötajad, kes on noorte arengule tugevaks toeks ning kes töötavad noortega, kas kohalikul või rahvusvahelisel tasandil;
  • on teemast huvitatud ning motiveeritud arendama õppimise juhendamisega seotud protsesse oma igapäevatöös ja oma organisatsioonis;
  • on võimelised suhtlema ja töötama inglise keeles;
  • saavad osaleda koolitusel täies mahus ja on valmis pärast õpitut oma organisatsioonis rakendama

Lähtudes SANA 2019-2020 strateegilistest eesmärkidest, eelistame maapiirkonnas ja väikelinnades tegutsevaid noorsootöötajaid. Geograafilised prioriteedid: Põlvamaa, Lääne-Virumaa, Saaremaa, Jõgevamaa, Valgamaa, Järvamaa, Läänemaa ja Raplamaa.

Tegu on Eesti-Läti koostööprojektiga, seega on koolitajateks Aune Lillemets eestist ja Natalja Gudakovska Lätist.

Eesti osalejatele on ette nähtud 9 kohta. Suurepärane võimalus osaleda!  

Ingliskeelse lisainfo koolituse kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO kodulehelt. Kandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitate („submit“).

Kandideerimise tähtaeg on 14. aprill 2019.

Korraldajad teavitavad konkursi tulemustest hiljemalt 18. aprillil.

Osalustingimused

Omaosalus: 30 EUR (terve koolitusprogrammi eest), mis tuleb tasuda SA Archimedese noorteagentuurile (SANA) juhul, kui osutute valituks.

Toitlustuse, majutuse, transpordi ja koolitusega kaasnevad kulud katab korraldaja programmi Erasmus+: Euroopa Noored raames.

NB! Juhul, kui Teie koolitusel osalemist takistab midagi, mille osas saame ühiselt lahendusi otsida (sh omaosaluse määr), siis andke meile sellest teada.

Küsimuste korral võtke ühendust Eleny Aalde`ga (eleny.aalde@archimedes.ee; 697 9217).