Project Lab for inclusive (NEET situation) projects

Rahvusvahelise koolituse eesmärgiks on anda osalejatele teadmised ja oskused Erasmus+: Euroopa Noored ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmide raames toimuva kaasava (eelkõige NEET oludes elavaid noori kaasava) projekti idee väljaarendamiseks ja elluviimiseks.

Koolitus toimub 05.06.2019 – 09.06.2019 Lätis.

Koolituse töökeeleks on inglise keel.

Kandideerimine

Koolitusele oodatakse osalema vähemalt 18-aastaseid organisatsioonide esindajaid, kes soovivad Erasmus+: Euroopa Noored ja/või Euroopa Solidaarsuskorpuse programmide raames viia ellu NEET oludes elavaid noori kaasavaid projekte.

Lähtudes SANA 2019-2020 strateegilistest eesmärkidest, eelistame maapiirkonnas ja väikelinnades tegutsevaid noorsootöötajaid. Geograafilised prioriteedid: Põlvamaa, Lääne-Virumaa, Saaremaa, Jõgevamaa, Valgamaa, Järvamaa, Läänemaa ja Raplamaa.

Ingliskeelse lisainfo koolituse kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO kodulehelt.  Kandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitate („submit“).

Kandideerimise tähtaeg on 15.04.2019.

Osalustingimused

Toitlustus- ja majutuskulud katab korraldaja.

SANA eraldab õpirändes osalejale Erasmus+: Euroopa Noored programmi stipendiumi, mis katab reisi- ja kindlustuskulud. Stipendiumi eraldamiseks sõlmitakse leping. Reisikorraldusega tegeleb stipendiumisaaja ise.

Stipendiumisaaja omaosalus on 25 eurot.

NB! Juhul, kui Teie õpirändes osalemist takistab midagi, mille osas saame ühiselt lahendusi otsida (sh omaosaluse määr), siis andke meile sellest teada.

SANA rolliks on pakkuda Teile tuge ja anda nõu nii ettevalmistumisel enne õpirännet kui ka järeltegevuste elluviimisel õpirände kogemuse järgselt.

Õpirände sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja õpirändejärgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Kai Raku (kai.raku@archimedes.ee; 551 4112).

Stipendiumi kasutamisega seotud küsimustes aitab Teid Triin Saulep (triin.saulep@archimedes.ee; tel 697 9223).