Seminar “Euroopa vabatahtlik sinu kooli ja lasteaeda“

Vabatahtlik koolis? Vabatahtlik lasteaias? — Kas tõesti võimalik?

Seminari eesmärgiks on inspireerida koole ja lasteaedasid osa saama rahvusvahelisest projektist Euroopa Solidaarsus korpus ning aidata neil põimida mitteformaalne õpe formaalse õppega.

Põhjalikum ingliskeelne kirjeldus on leitav SALTO kodulehelt.

Seminar toimub 23.-27. juuli 2019 Poolas, Varssavi linnas.

Koolituse töökeeleks on inglise keel.

Kandideerimine

Koolitusele oodatakse osalema uusi organisatsioone Eestist, kes on viimasel ajal võtnud omale ESK vabatahtliku või kes on värskelt akrediteeritud.

Eesti osalejatele on ette nähtud kuni 2 kohta.

Lähtudes SANA 2019-2020 strateegilistest eesmärkidest, eelistame maapiirkonnas ja väikelinnades tegutsevaid noorsootöötajaid. Geograafilised prioriteedid: Põlvamaa, Lääne-Virumaa, Saaremaa, Jõgevamaa, Valgamaa, Järvamaa, Läänemaa ja Raplamaa.

Ingliskeelse lisainfo koolituse kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO kodulehelt. Kandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitate („submit“).

Kandideerimise tähtaeg on 19.05.2019.

Osalustingimused

Toitlustus- ja majutuskulud katab korraldaja.

SANA eraldab õpirändes osalejale Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi stipendiumi, mis katab reisi- ja kindlustuskulud. Stipendiumi eraldamiseks sõlmitakse leping. Reisikorraldusega tegeleb stipendiumisaaja ise.

Stipendiumisaaja omaosalus on 50 eurot.

NB! Juhul, kui Teie õpirändes osalemist takistab midagi, mille osas saame ühiselt lahendusi otsida (sh omaosaluse määr), siis andke meile sellest teada.

SANA rolliks on pakkuda Teile tuge ja anda nõu nii ettevalmistumisel enne õpirännet kui ka järeltegevuste elluviimisel õpirände kogemuse järgselt.

Õpirände sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja õpirändejärgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Eleny Aalde (eleny.aalde@archimedes.ee; 697 9217).

Stipendiumi kasutamisega seotud küsimustes aitab Teid Triin Saulep (triin.saulep@archimedes.ee; tel 697 9223).