SPI Inclusion matchmaking – Find European partners for inclusion projects

Saksamaal toimuv partnerluskohtumine “SPI Inclusion matchmaking – Find European partners for inclusion projects” annab osalejatele võimaluse leida koostööpartnereid, kellega koos ellu viia kaasava noorsootöö noorteprojekte.

Põhjalikum ingliskeelne kirjeldus on leitav SALTO kodulehelt.

Koolitus toimub 06.10.2019 – 10.10.2019 Saksamaal.

Koolituse töökeeleks on inglise keel.

Kandideerimine

Koolitusele oodatakse osalema kaasatuse noorteprojektidega tegelevaid spetsialiste või noorsootöötajaid, kellel on huvi korraldada kaasavat noorteprojekti (kaasav noorteprojekt tähendab selle sihtgrupi kaasamist, kes veel ei ole aktiivne rahvusvahelises noorsootöös ehk erivajadusega noored, maapiirkonna noored, erineva kultuuritaustaga noored Eestis jne).

Lähtudes SANA 2019-2020 strateegilistest eesmärkidest, eelistame maapiirkonnas ja väikelinnades tegutsevaid noorsootöötajaid. Geograafilised prioriteedid: Põlvamaa, Lääne-Virumaa, Saaremaa, Jõgevamaa, Valgamaa, Järvamaa, Läänemaa ja Raplamaa.

Ingliskeelse lisainfo koolituse kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO kodulehelt. Kandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitate („submit“).

Kandideerimise tähtaeg on 07.07.2019.

Osalustingimused

Toitlustus- ja majutuskulud katab korraldaja.

SANA eraldab õpirändes osalejale Erasmus+: Euroopa Noored programmi stipendiumi, mis katab reisi- ja kindlustuskulud. Stipendiumi eraldamiseks sõlmitakse leping. Reisikorraldusega tegeleb stipendiumisaaja ise.

Stipendiumisaaja omaosalus on 25 eurot.

NB! Juhul, kui Teie õpirändes osalemist takistab midagi, mille osas saame ühiselt lahendusi otsida (sh omaosaluse määr), siis andke meile sellest teada.

SANA rolliks on pakkuda Teile tuge ja anda nõu nii ettevalmistumisel enne õpirännet kui ka järeltegevuste elluviimisel õpirände kogemuse järgselt.

Õpirände sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja õpirändejärgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Marit Kannelmäe-Geerts (marit.kannelmae@archimedes.ee; 551 4112).

Stipendiumi kasutamisega seotud küsimustes aitab Teid Triin Saulep (triin.saulep@archimedes.ee; tel 697 9223).

Koolitus toimub programmi Erasmus+: Euroopa Noored (ingl Erasmus+:Youth In Action) koolitus- ja koostöökava (TCA) raames, mille põhieesmärgiks on noorsootöötajate täiendkoolituse ja rahvusvahelise kogemuste vahetuse toetamine.