The Power of Non Formal Education

Kaasahaarav, mänguline, sügav, intensiivne, silmiavardav rahvusvaheline koolitus “The Power of Non Formal Education” toimub 11. – 16. juunil 2019 Kreekas.

Tegu on programmi Erasmus+: Euroopa Noored noorsootöötajate koolitusega mitteformaalsest õppimisest, selle mõjust, printsiipidest ja meetoditest, mis aitavad luua jõustavaid kogemusi toetamaks noorte arengut sotsiaalsete tegutsejatena. Tegemist on juba traditsiooniks muutunud koolitusega (aga mitte traditsiooniliste õpimeetoditega), mis toimub 2-3 korda aastas.

Koolituse “The Power of Non Formal Education” mõjule sügavuse lisamiseks astutakse samm kaugemale kui klassikalistel koolitustel. Koolituse programm julgustab osalejaid oma õpikogemuse eest ise vastutust võtma ja panustama õppeprogrammi arendamisse. Selleks kaasab programm kogemuslikku õpet, refleksiooni, jagamist, teadmiste ülekannet ja võimalust panustada ise programmi väljatöötamisse.

Tähtis on arvestada järgmise ajaraamiga:
1/ PRE-TRAINING IMMERSION (6 WEEKS BEFORE THE TC)
2/ THE TRAINING COURSE (4 DAYS AND A HALF)
3/ THE AFTER-TRAINING CONSOLIDATION (8 WEEKS): implementation of your action plan.

Koolituse töökeeleks on inglise keel.

Kandideerimine

Kandideerima on oodatud kõik teemast huvitatud vähemalt 18-aastased noortevaldkonna tegijad, kes oskavad suhelda inglise keeles ja on valmis õpitu/kogetu praktikasse rakendama!

Eelistame noorsootöötajaid kohalikest omavalitsustest, noorteühingutest, huvihariduse ja -tegevuste pakkujaid ja koolitajaid, kes:
– pole varem sihtasutus Archimedese noorteagentuuri (SANA) toel õpirändes osalenud;
– otsivad inspiratsiooni rahvusvahelise koostöö alustamiseks noortevaldkonnas (palun lisa konkreetne kirjeldus sooviavaldusele).

Eesti osalejatele on ette nähtud kuni 3 kohta.

Lähtudes SANA 2019-2020 strateegilistest eesmärkidest, eelistame maapiirkonnas ja väikelinnades tegutsevaid noorsootöötajaid. Geograafilised prioriteedid: Põlvamaa, Lääne-Virumaa, Saaremaa, Jõgevamaa, Valgamaa, Järvamaa, Läänemaa ja Raplamaa.

Ingliskeelse lisainfo koolituse kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO kodulehelt. Kandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitate („submit“).

Kandideerimise tähtaeg on 07.04.2019.

Osalustingimused

Toitlustus- ja majutuskulud katab korraldaja.

SANA eraldab õpirändes osalejale Erasmus+: Euroopa Noored programmi stipendiumi, mis katab reisi- ja kindlustuskulud. Stipendiumi eraldamiseks sõlmitakse leping. Reisikorraldusega tegeleb stipendiumisaaja ise.

Stipendiumisaaja omaosalus on 50 eurot.

NB! Juhul, kui Teie õpirändes osalemist takistab midagi, mille osas saame ühiselt lahendusi otsida (sh omaosaluse määr), siis andke meile sellest teada.

SANA rolliks on pakkuda Teile tuge ja anda nõu nii ettevalmistumisel enne õpirännet kui ka järeltegevuste elluviimisel õpirände kogemuse järgselt.

Õpirände sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja õpirändejärgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Eleny Aalde (eleny.aalde@archimedes.ee; 697 9217).

Stipendiumi kasutamisega seotud küsimustes aitab Teid Triin Saulep (triin.saulep@archimedes.ee; tel 697 9223).

Koolitus toimub programmi Erasmus+: Euroopa Noored (ingl Erasmus+:Youth In Action) koolitus- ja koostöökava (TCA) raames, mille põhieesmärgiks on noorsootöötajate täiendkoolituse ja rahvusvahelise kogemuste vahetuse toetamine.