TOOL FAIR XIV – #know-how

Noorsootöö meetodimess TOOL FAIR XIV – #know-how
4.-8. november 2019 Rovaniemi, Soome

Tool Fair tuleb jälle! Tool Fair on rahvusvaheline suursündmus, mis toob kokku noortevaldkonnas tegutsevad noorsootöötajad, koolitajad, koolituste korraldajad jt noortevaldkonna partnerid üle kogu Euroopa, et jagada teavet ja kogemusi uutest meetoditest-õppematerjalidest töös noortega ja koolitusvaldkonnas laiemalt.

Tool fair leiab aset juba XIV korda ning seekord on eesmärgiks teemad – kuidas edendada noorsootöö tunnustamist, kvaliteeti ning kuidas toetada noorsootöö ja noorsootöötajate suutlikkust.

Kogu ettevõtmise oluliseks osaks on osalejate endi poolt elluviidavad töötoad oma meetodi(te) jagamiseks. Seega kutsume kõiki üles pakkuma välja ideed omapoolseks töötoaks, mille valituks osutumisel õnnestub see kaasosalejatele kohapeal läbi viia

Sihtgrupp

Kandideerima on oodatud kõik noortevaldkonna koolitajad, õppejõud, noorsootöötajad, Erasmus+: Euroopa Noored projektitegijad, huvihariduse esindajad jt, kes töötavad otseselt noortega ning:
· kes on vähemalt 18-aastased ja teemast huvitatud;
· kes oskavad suhelda inglise keeles;
· kes on valmis läbi viima töötuba oma õpimeetodi tutvustamiseks;
· kellel on valmisolek õpitu/kogetu praktikasse rakendada.

Eesti esindajate jaoks on kuni 2 kohta.

Lähtudes SANA 2019-2020 strateegilistest eesmärkidest, eelistame maapiirkonnas ja väikelinnades tegutsevaid noorsootöötajaid. Geograafilised prioriteedid: Põlvamaa, Lääne-Virumaa, Saaremaa, Jõgevamaa, Valgamaa, Järvamaa, Läänemaa ja Raplamaa.

Kandideerimine

Ingliskeelse lisainfo koolituse kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate siit. Kandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitate („submit“).

Kandideerimise tähtaeg on 1. aprill 2019.

Korraldajad teavitavad kandidaate konkursi tulemustest hiljemalt 31. mai 2019.

Osalustingimused

Õpiränne toimub programmi Erasmus+: Euroopa Noored (ingl Erasmus+:Youth In Action) koolitus- ja koostöökava (TCA) raames, mille põhieesmärgiks on noorsootöötajate täiendkoolituse ja rahvusvahelise kogemuste vahetuse toetamine.

· Toitlustus- ja majutuskulud katab korraldaja.
· SANA eraldab õpirändes osalejale Erasmus+: Euroopa Noored programmi stipendiumi, mis katab reisi- ja kindlustuskulud. Stipendiumi eraldamiseks sõlmitakse leping. Reisikorraldusega tegeleb stipendiumisaaja ise.
· Stipendiumisaaja osalustasu on 50 eurot.

NB! Juhul, kui Teie õpirändes osalemist takistab midagi, mille osas saame ühiselt lahendusi otsida (sh osalustasu määr), siis andke meile sellest teada.

SANA rolliks on pakkuda Teile tuge ja anda nõu nii ettevalmistumisel enne õpirännet kui ka järeltegevuste elluviimisel õpirände kogemuse järgselt.

· Õpirände sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja õpirändejärgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Eleny Aalde (eleny.aalde@archimedes.ee, tel 69 79 217

· Stipendiumi kasutamisega seotud küsimustes aitab Teid Triin Saulep (triin.saulep@archimedes.ee; tel 697 9223).