Üleskutse kogukonna noortele ja noorsootöö edendajatele

Arenguprogrammi „Youth discovering Erasmus+/European Solidarity Core“ eesmärgiks on toetada kohalikes kogukondades noortega tegelevate organisatsioonide ja asutuste võimekust noorte kaasamiseks noorsootöösse ning pakkuda võimalust osaleda rahvusvahelises noorsootöös läbi Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse

Arenguprogramm on sündinud koostöös SA Archimedese noorteagentuuri ja teiste Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse (ESK) programmi riiklike agentuuridega. Programmi raames läbi viidavad Erasmus+ ja ESK info, nõustamise ja koolitustegevused lähtuvad noorte ja kohaliku noorsootöö arenguvajadustest. Programmiga on oodatud liituma eelkõige organisatsioonid ja asutused, kes on rahvusvahelise koostöö tee alguses ehk siis me ei oota liitujatelt eelnevat kogemust Erasmus+ ja ESK programmiga.

Arenguprogrammi tegevused:

  1. Kohalikud infoseminarid ja kohtumised vastavalt piirkonna arenguvajadustele – kuni detsember 2019.
  2. Rahvusvaheline ERASMUS+/ESK programmi töötuba „International project LAB“ 18. – 22. juunil, Iirimaal, kus osalevad noorsootöö edendajad partnerriikidest (kokku üle 50 osaleja).
  3. Vajadusel võimaldame nõustajate toe oma Erasmus+/ESK projekti idee arendamiseks ja ellu viimiseks jooksvalt kuni taotluse esitamiseni.

Arenguprogrammi esimeseks etapiks olevate kohalike infoseminaride ja koolituste eesmärgiks on tutvustada osalejatele Erasmus+/ESK programmi võimalusi ja valmistada neid ette rahvusvaheliseks projektilaboriks Iirimaal, kus ollakse juba nõu ja jõuga abiks partnersuhete arendamisel ning koostööprojektide loomisel ja elluviimisel. Vajadusel toetab ka SA Archimedes noorteagentuur konsultatsioonidega, et aidata osalejaid oma projektitaotlustega aga ka selle rakendamisel ja hindamisel, eeldusel, et projekt on heaks kiidetud.

Kui teie organisatsioonil on olemas noored, kellega võiks astuda esimesi samme rahvusvahelise koostöö suunas Erasmus+ projektide raames ja sooviks seda teha toetatud moel, siis olete oodatud liituma programmiga. Liitumiseks registreeri end SIIN hiljemalt 11.04.2019. Ettevalmistav kohtumine on planeeritud 18.04. Tallinnas.

Küsimuste korral kontakteeruge julgesti Kai Rakuga, e-mail: kai.raku@archimedes.ee