Kirjuta noorte meediakriitilisuse teemaline projekt ning võida 25 000 eurot

Evens Prize for Media Education on korraldanud projektikonkursi, kuhu oodatakse projekte, mis panustavad 12-18-aastaste noorte meediakriitilisuse tõstmisse: arendavad nendes analüüsivõimet, annavad oskusi meediast nähtut -kuuldut hinnata ning küsimusi küsida. Projekt peaks tuginema mitteformaalse õppe meetoditele. Projektikonkurss toimub juba viiendat korda.

Projektikonkursi auhinnasumma on 25 000 eurot. Ka palutakse võitja (d) osalema mais 2017 toimuvale meediakirjaoskuse konverentsile.

Projekti esitamise tähtaeg on 30. september.

Loe lisainfot siit.