Seminar “BPF: Before project fails“

Kas oled kogenud projekti elluviimisel, et kõik ei lähe päris nii nagu olete oma tiimiga ette kujutanud ja taotluses kirjeldanud? Kas juhtus nii, et partner ütles ära või sai “õigete” osalejate leidmine peamiseks väljakutseks?

Seminar „BPF: Before project fails“ loob võimaluse paremini mõista programmi Erasmus+ projekti kvaliteedi kriteeriumeid (partnerlus ja koostöö, rollide jaotus, osaleja roll ehk ÕPPIJA aktiivne osalus, kultuuridevaheline õppimine ja Noortepass, turvalisus, projekti nähtavus jne), arutada potentsiaalsete riskide üle ning õppida, kuidas neid saab tulevikus maandada või kuidas reageerida muutustele-ootamatustele.

Seminar toimub 03.– 07.04.2019 Poolas, Varssavis

Töökeeleks on inglise keel.

Kandideerimine

Kandideerima on oodatud programmi Erasmus+: Euroopa Noored noortevaldkonna projektikoordinaatorid,

  • kellel on eelnev kogemus nt 1-3 ellu viidud Erasmus+ projekti olenemata võtmetegevusest (nt olles ise noortevahetuse grupijuhi ja/või noorsootöötajate õpirände korraldaja rollis)
  • kes on valmis õpitu/kogetu praktikasse rakendama ehk plaanis on lähitulevikus projekti korraldada või esitada aastal 2019 uue projektitaotluse
  • kellel on vanust vähemalt 18 aastat;
  • saavad osaleda koolitusel täies mahus ja on võimelised suhtlema inglise keeles

Eesti esindajate jaoks on kuni 2 kohta.

Lähtudes SANA 2019-2020 strateegilistest eesmärkidest eelistame maapiirkonnas ja väikelinnades tegutsevaid noorsootöötajaid.Geograafilised prioriteedid: Põlvamaa, Lääne-Virumaa, Saaremaa, Jõgevamaa, Valgamaa, Järvamaa, Läänemaa ja Raplamaa.

Ingliskeelse lisainfo  ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO koduleheltKandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitate („submit“).

Kandideerimise tähtaeg on 24.02.2019.

Korraldaja ehk Poola noorteagentuur Erasmus+ Youth Team, NA PL (National Agency) teavitab kandidaate konkursi tulemustest hiljemalt 01.03.2019.

Eesti noorteagentuuri SANA rolliks on pakkuda Teile tuge ja anda nõu nii ettevalmistumisel enne õpirännet kui ka järeltegevuste elluviimisel õpirände kogemuse järgselt.

Osalustingimused

  • Toitlustus- ja majutuskulud katab korraldaja.
  • SANA eraldab õpirändes osalejale Erasmus+: Euroopa Noored programmi stipendiumi, mis katab reisi- ja kindlustuskulud. Stipendiumi eraldamiseks sõlmitakse leping. Reisikorraldusega tegeleb stipendiumisaaja ise.
  • Stipendiumisaaja osalustasu on 50 eurot.

NB! Juhul, kui Teie õpirändes osalemist takistab midagi, mille osas saame ühiselt lahendusi otsida (sh osalustasu määr), siis andke meile sellest teada.

Õpirände sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja õpirändejärgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Anastassia Putškova (anastassia.putskova@archimedes.ee).

Stipendiumi kasutamisega seotud küsimustes aitab Teid Triin Saulep (triin.saulep@archimedes.ee; tel 697 9223).