Kacper – vabatahtlik Poolast

Lähiajal Keila Noortekeskuses oma Euroopa vabatahtlikku teenistust
lõpetav Kacper räägib sellest, miks ta otsustas EVT teha, kuivõrd on
Eesti erinev tema koduriigist Poolast ning mida see kogemus talle andnud on. Artikkel on avaldatud Keila Lehes.