Euroopa solidaarsuskorpuse andmebaas PASS – juhend

Euroopa solidaarsuskorpuse andmebaas PASS (Placement Administration and Support System) annab akrediteeritud Euroopa vabatahtliku teenistuse organisatsioonidele võimaluse otsida omale vabatahtlikke nende noorte seast, kes on liitunud Euroopa solidaarsuskorpusega.

Kolm kuud pärast seda, kui Euroopa Solidaarsuskorpus alustas tegevust ning noored said hakata end registreerima, on solidaarsusprojektides (sh Euroopa vabatahtlikus teenistuses) osalemise võimalusi pakkuvate akrediteeritud organisatsioonide jaoks avatud andmebaas, mille kaudu nad saavad otsida potentsiaalseid vabatahtlikke.

Juhised andmebaasi kasutamiseks.

 

 

Seega on nüüd Euroopa vabatahtlikku teenistust toetamas kolm erinevat keskkonda:
akrediteeritud organisatsioonide andmebaas
konkreetsete teenistuste tutvustamisvõimalus – oma pakkumise saad sisestada pärast süsteemi sisse logimist
– Solidaarsuskorpusega liitunud noorte seast vabatahtlike leidmise andmebaas: PASS (vabatahtlikke saab otsima hakata pärast süsteemi sisse logimist).

– – –

Euroopa Solidaarsuskorpus on Euroopa Liidu värske algatus, mis loob võimalusi noortele inimestele töötada ja kaasa lüüa vabatahtlikuna projektides nii nende enda kodumaal kui ka väljaspool kodumaa piire. Projektid, kuhu noored oodatud on, mõjutavad kogukondi ja inimesi üle kogu Euroopa. 2017. aastal toimib Solidaarsuskorpuse rahvusvahelise vabatahtliku töö suund Euroopa vabatahtliku teenistuse põhiselt ning tähendab nii lisarahastust kui ka organisatsioonidele võimalust otsida potentsiaalseid vabatahtlikke Euroopa solidaarsuskorpuse andmebaasist.