Seminar “Democracy Reloaded”

Koostööprojekt “Democracy Reloaded” on välja töötatud noorte osaluse toetamise kompetentsimudel.

SA Archimedese noorteagentuur koostöös Eesti Noorteühenduste Liiduga soovib varasemalt läbiviidud küsitluse ja kompetentsimudeli põhjal korraldada koolitusseminare noorsootööspetsialistidele ja teistele noorte osaluse valdkonna toetajatele.

Seminarid toimuvad  22.03 Põlvas ning 02.04 Raplas ja Narvas (vene keeles).

Seminarid algavad kell 10:00 ja lõppevad 16:00.

Seminaride käigus käsitletakse järgmiseid teemasid:

  • noorte osaluse aluspõhimõtted
  • noorte osaluse regulatsioonid ja hea tava
  • noorsootööspetsialistide noorte osaluse kompetentsimudel
  • noortele suunatud kommunikatsiooni tegemine

 

Palume seminarile registreerida niipea kui võimalik, kuid hiljemalt 14. märtsiks.

Täiendava informatsiooni saamiseks kirjutage anastassia.putskova@archimedes.ee või helistage 62 68 990.

Seminari korraldusega kaasnevad kulutused katab korraldaja programmi Erasmus+: Euroopa Noored raames. Osalustasu puudub.