Meetodimess Tool Fair tuleb taas! TOOL FAIR XIII – #PowerUp!

Et kogeda erinevaid õpimeetodeid jätkab „Tool Fair XIII“ noortevaldkonnas juba tuttava ja põneva vormiga ideeturust ja katselavast.

Seekordse seminari teemafookus on:
• inimõigused
• aktiivne osalus
• kultuuridevaheline dialoog
• sotsiaalne kaasatus
• vaimne tervis

Seminarile on oodatud kandideerima noortevaldkonna koolitajad.

Kandideerijalt ootame:
• inglise keele oskust
• võimalust ja motivatsiooni osaleda aktiivselt kõigis seminari tegevustes kogu seminari vältel
• visiooni ja plaani uute teadmiste ning oskuste kasutamiseks oma töös

Seminar toimub 12.-16. novembril 2018 Horvaatias.

Seminari töökeeleks on inglise keel.

Kandideerimise tähtaeg: 22. juuli 2018

Ingliskeelse lisainfo ürituse kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO kodulehelt.

Kandideerimine toimub läbi SALTO kodulehe. Kandideerimiseks peate olema registreeritud SALTO kodulehe kasutajana. Pange tähele, kui taotlus on valmis („Save your application“), siis salvestab süsteem mustandi („This application is: draft“)! Taotluse esitamiseks tuleb lisaks vajutada nuppu “Submit this application“. Vastasel juhul ei ole teie taotlus esitatud ja korraldajad seda ei näe.

Korraldajad teavitavad kandidaate konkursi tulemustest hiljemalt 10. septembril 2018.

SA Archimedes eraldab rahvusvahelisel üritusel osalemiseks Erasmus+: Euroopa Noored programmi stipendiumi, mis katab üritusel osalemise reisi- ja kindlustuskulud. Stipendiumi eraldamiseks sõlmitakse stipendiumi kasutamise leping. Reisikorraldusega tegeleb stipendiumisaaja ise. Toitlustuse ja majutusega seotud kulutused katab korraldaja programmi Erasmus+: Euroopa Noored raames. Stipendiumisaaja osalustasu on 50 eurot.

Sisulistes küsimustes võtke ühendust Marko Venega aadressil marko.vene@archimedes.ee või helistage 697 9221.

Kutse tõlkis ning praktiliste ettevalmistuste eest hoolitseb Triin Saulep (triin.saulep@archimedes.ee; tel 697 9223).