Noorsootöö arendamine

Loomaks parimaid tingimusi noorte igakülgseks arenguks, on vajalik, et inimesed, kes noortega igapäevaselt tegutsevad, oleksid oma töös võimalikult pädevad. Selle tagamiseks toetame nii noorsootöötajate professionaalset arengut kui valdkonna arengut laiemalt, et muutused oleksid süsteemsed ja pikaajalised.

ENEB toetab noorsootöötajate professionaalset arengut:

 • rahastame noorsootöötajate rahvusvahelist õpirännet
 • nõustame ja julgustame projekti tegemisest huvitatud noorsootöötajaid ja noorte valdkonna organisatsioone
 • levitame noorte valdkonna projektide tegevusi ja tulemusi
 • jagame noorsootöötajatele infot rahvusvahelistest arenguvõimalustest
 • toetama noortevaldkonna koolitajate arengut ja võrgustumist 
 • korraldame noorsootöötajatele arendavaid koolitusi nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil
 • toetame nii rahaliselt kui ettevalmistuse osas noorsootöötajate osalemist väliskoolitustel

ENEB toetab noorsootöö kvaliteeti laiemalt:

 • rahastame noorsootöö valdkonna strateegilisi koostööprojekte
 • seirame ja analüüsime noorsootöötajate pädevusi
 • nõustame noorsootöö asutusi, – ühinguid ja -organisatsioone ning omavalitsusi noorsootöö arendust puudutavates küsimustes
 • arendame ja levitame noortevaldkonna õppevara (vt ka mitteformaalne.ee ja noorsootöö ajakiri MIHUS)
 • akrediteerime Euroopa vabatahtlikust teenistusest huvitatud organisatsioone
 • arendame noorsootöö tasemeharidust ja täiendkoolitust
 • tellime, viime läbi ja analüüsime uuringuid noorsootöö mõju kohta
 • toetame noorsootöö kvaliteeti läbi noortepoliitika kujundamise