Eurodesk

Alates 2015. aastast koordineerib SA Archimedese noorteagentuur rahvusvahelist infovõrgustikku Eurodesk, mis tegeleb üle-Euroopaliste võimaluste teemalise info jagamisega nii noortele kui noorsootöötajatele. Eurodesk on esindatud 34-s Euroopa riigis ning võrgustikku kuulub üle 1200 liikme.

Pikem ülevaade Eurodeskist ja sele tegevustest: https://eurodesk.eu/

2019. aastal alustame uute partneritega igas maakonnas. Info ja kontaktid maakondlike Eurodesk partnerite kohta on juba õige pea kättesaadav. Küsimuste korral kontakteeruda Eurodeski koordinaatori Regina Rähniga (regina.rahn@archimedes.ee)