Eurodesk

Alates 2015. aastast koordineerib SA Archimedes Noorteagentuur rahvusvahelist infovõrgustikku Eurodesk, mis tegeleb üle-Euroopaliste võimaluste teemalise info jagamisega nii noortele kui noorsootöötajatele. Eurodesk on esindatud 34-s Euroopa riigis ning võrgustikku kuulub üle 1200 liikme. Eesti võrgustikku kuulub 13 noorte- ja noorteinfokeskust, MTÜ-d ja maavalitsust.

Võta julgelt ühendust Eurodesk partneritega maakondades, kui soovid rahvusvaheliste võimaluste kohta infot või nõuannet.

Harjumaa

Tallinna Spordi -Ja Noorsooamet
Jelena Škenjova: jelena.skenjova@tallinnlv.ee
Telefon: + 372 642 0592
Koduleht     

Ida-Harju Teabe-ja nõustamiskeskus
Laura Lass: noored@koostyykoda.ee
Telefon: +372 5334 5454
Koduleht 

Saue Noortekeskus
Kristi Kruus: noortekeskus@saue.ee
Telefon: +372 609 1587
Koduleht 

Hiiumaa

Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskus HUPS
Kaie Pranno: kaie.pranno@hiiuvald.ee
Telefon: +372 462 2545
Koduleht 

Ida-Virumaa

Mitteformaalse õppe keskus VitaTiim
Yuliia Dem: juliademdp@gmail.com 
Telefon: +372  5592 1787
Koduleht 

Ida-Viru Noorteinfo
Marika Markus: mmarkus@ut.ee
Facebook

Järvamaa

Paide Avatud Noortekeskus
Margit Udam: pank@paide.ee
Telefon: +372 385 0431
Koduleht 

Läänemaa 

MTÜ Noorte Vaba Aeg
Tiina Alasoo: laanemaanoorteportaal@gmail.com
Koduleht 

Lääne -Virumaa

Lääne-Viru Noorteinfo Keskus
Merle Maimjärv-Mirka: Merle.Maimjarv-Mirka@laane-viru.maavalitsus.ee
Telefon: +372 325 8031
Koduleht

Pärnumaa

Pärnu Õppenõustamiskeskus
Kätlin Aadamsoo: katlin.aadamsoo@rajaleidja.ee
Telefon: + 372 443 1436
Koduleht

Raplamaa

Märjamaa Avatud Noortekeskus

Triin Põri: noortekeskus@marjamaa.ee
Telefon: +372 53 011 419
Facebook 

Tartumaa

Tartumaa Noorteinfo
Olav Kersen: olav.kersen@raad.tartu.ee
Telefon: +372 5173 463
Koduleht 

Valgamaa

Valga maavalitsus
Merike Soomets: merike.soomets@valga.maavalitsus.ee
Telefon: +372 766 6121
Koduleht