SANA otsib tõlkepartnerit

SA Archimedese noorteagentuur (edaspidi SANA) soovib tellida tõlketeenust tekstidele: eesti keelest vene keelde ja vene keelest eesti keelde, eesti keelest inglise keelde ja inglise keelest eesti keelde. Hankes osalemise soovi korral palume esitada oma pakkumine, mis vastab alltoodud kriteeriumidele. Kõige enam punkte saanud (vt pakkumuste hindamine) pakkujaga sõlmitakse 2-aastase raamlepingu (edaspidi leping).

Lepingu objekt

Lepingu raames tuleb teostada peamiselt kahte sorti tegevusi: 1) tõlkida eesti keelest vene keelde ja vajadusel vastupidi või eesti keelest inglise keelde ja vastupidi erinevaid suuremahulisemaid infomaterjale ja dokumente. 2) Tõlkida jooksvalt SANA kodulehe eestikeelseid (väiksemamahulisi, ca 1 A4) tekste (peamiselt uudised ja artiklid) vene või inglise keelde ning lisada tõlked iseseisvalt SANA vene või inglise keelsele kodulehele (koduleht noored.ee, wordpressi baasil). Info selle kohta, millised eesti keelsed veebitekstid tuleb tõlkida, edastab tõlkijale jooksvalt SANA poolne kontaktisik. Tõlgitavate tekstide kohta saadetakse kas link või tekstifaili. Kodulehe haldamise koolituse viib läbi SANA oma kuludega.

Aasta jooksul tellitavate tõlgete maht selgub jooksvalt.
Leping hakkab kehtima 01.07.2019.

Nõuded pakkujale

 1. Pakkuja peab olema suuteline tõlkima noortevaldkonna (sh noorsootöö) erialast terminoloogiat ning tõlkima etteantud tekstid kvaliteetselt. Tõlgete kvaliteeti hindab SANA.
 2. Pakkuja peab etteantud tõlked tõlkima mõistliku aja jooksul. Iga suuremahulisema tõlke puhul lepitakse tõlke aeg eelnevalt tõlkija ja tellija vahel kokku. Jooksvad tõlked kodulehele peab pakkuja tõlkima nii kiiresti kui võimalik (täpne tõlkimiskiirus lepitakse kokku lepingus).
 3. Pakkuja olema suuteline tõlked iseseisvalt SANA kodulehele lisama.

Pakkumus

Palume pakkumuses esitada:

 • Tõlgitava tähemärgi maksumuse (1 A4= 1800 tähemärki) või 1800 tähemärgi maksumuse.
 • Omapoolse prognoosi, kui kiiresti ollakse suutelised tõlkima jooksvaid kodulehele lisatavaid tekste.
 • Tunnihinna maksumuse (juhul kui tõlgitavate tähemärkide arv on väike, kuid tõlke kodulehele lisamine kujuneb ajamahukaks). Tunnihind on sama nii eesti, vene kui ka inglise keelest tõlkimise puhul.
 • Oma eelneva tõlkimiskogemuse kirjelduse, sh nimetama asutused või tõlgitavad valdkonnad ja lisama tõlkija(te) CV(d).

Pakkumiste hindamine

Raamleping sõlmitakse pakkujaga, kelle pakkumine saab kõrgeimad punktid. Punktiskoor kujuneb järgmiselt:

 • Kõige odavamat tähemärgi maksumust hinnatakse 30 punktiga, kallimaid proportsionaalselt vähem.
 • Kõige kiiremat prognoosi hinnatakse 25 punktiga, aeglasemaid sellest proportsionaalselt vähem.
 • Kõige odavama tunnihinna maksumust hinnatakse 30 punktiga, kallimaid sellest proportsionaalselt vähem
 • Kõige kogenumat tõlkijat hinnatakse 15 punktiga, vähemkogenenumaid proportsionaalselt vähem.

 

Palume pakkumused esitada hiljemalt 14.06.2019 kell 12.00 e-posti aadressile regina.rahn@archimedes.ee. Tagasisidet tulemuste kohta anname hiljemalt 18.06 tööpäeva lõpuks.

Lisatud 11.06.2019: Hanke kohta esitatud küsimuste ja vastuste kohta info saamiseks palun pöörduda regina.rahn@archimedes.ee