Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Erasmus+

Erasmus+ on Euroopa Liidu programm aastateks 2014–2020, mille kaudu rahastatakse rahvusvahelisi projekte haridus-, spordi- ja noortevaldkonnas. Noortevaldkonnas toetatakse Erasmus+ programmi kaudu noorte osalust, ettevõtlikkust ja eneseteostust, tugevdatakse noorsootöö kvaliteeti ja rahvusvahelistumist ning soodustatakse noortepoliitika arengut.

Erasmus+ programmi eesmärke teostatakse peamiselt projektitoetuste eraldamise kaudu.

Noortevaldkonnas toetatakse noortevahetusi, noorte osalusprojekte, rahvusvahelisi noortealgatusi, noorsootöötajate õpirännet ning organisatsioonide strateegilist koostööd noorsootöö arendamisel.

Erasmus+ programmis rahastatakse projekte, mis:

  • toetavad noorte pädevuse arengut, tööhõivet ja aktiivset osalemist ühiskonnas ja demokraatlikus elus;
  • soodustavad kultuuridevahelist dialoogi, sh suurendavad solidaarsust ja kaasatust;
  • tõstavad noorsootöö kvaliteeti ja/või soodustavad koostööd noorsootöö ja teiste valdkondade vahel (tööturg, haridus jm);
  • soodustavad teadmis- ja tõenduspõhise noortepoliitika arengut ja valdkonna poliitikate kujundamist;
  • soodustavad mitteformaalse ja informaalse õppimise tunnustamist;
  • tugevdavad rahvusvahelist noorsootööd.

Kes saavad rahastust taotleda?

Toetust saavad taotleda nii mittetulundusühingud ja sihtasutused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud (nt kool, noortekeskus), ettevõtted (piirangutega) kui ka lihtsalt noortegrupid.

Vaata Erasmus+ videoid Telepurgist.

Osale projektis!

Erasmus+ projektid on hea võimalus ühiskonda panustamiseks ja enda oskuste arendamiseks läbi uute põnevate kogemuste

Gerttu, projekti korraldaja