Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Erasmus+ juhtimine

  1. Erasmus+ programmi tsentraliseeritud projektide taotlemist ja tegevusi koordineerib Euroopa Komisjoni Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus (EACEA) Brüsselis.
  2. Eestis koordineerib programmi Erasmus+ elluviimist ja toetuste eraldamist:
  3. Tagamaks programmi tõhusat juhtimist riiklikul tasandil, on Haridus- ja Teadusministeerium (HTM) loonud Erasmus+ juhtkomitee, mille eesmärk on määratleda riiklikud prioriteedid ja anda sisend programmi tööplaanidesse.

Juhtkomitee toimib viie valdkondliku nõukogu kaudu: kõrghariduse, kutsehariduse, üldhariduse, täiskasvanuhariduse ja noortevaldkonna nõukogu. Lisaks valdkondlikele nõukogudele on juhtkomitee struktuuris ette nähtud ka kõrgetasemeline töögrupp, mille eesmärgiks on tagada koosmõju eri valdkondade vahel ja programmi senisest parem vastavus elukestva õppe paradigmale.

Noortevaldkonna nõukogu koosseis:

Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakond
SA Archimedese noorteagentuur
Eesti Noorteühenduste Liit
Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus
Eesti Noorsootöö Keskus