Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Võimalikud tegevused

Sõltuvalt projekti eesmärkidest, kaasatud organisatsioonidest, eeldatavast väljundist jms võivad strateegilise koostöö projektid olla erineva mahuga ning nende tegevusi võib vastavalt kohandada.

Sisu Moodul

 • noortevaldkonna koostöötegevusi selleks, et arendada, testida, kohandada ning ellu viia uuenduslikke noorsootöö lähenemisi:
 • meetodeid, vahendeid ja materjale, mille eesmärk on edendada noorte võtmepädevusi ning põhioskusi;
 • meetodeid, vahendeid ja materjale noorsootöötajate professionaalse arengu toetamiseks (nt õppekavad, koolitusmoodulid, materjalid, parimad praktikad, hindamismeetodid);
 • uusi noorsootöö elluviimise vorme ning sellekohaste koolituste jm toetuse pakkumist (sh avatud ning paindliku õppe toetamine, IT võimaluste kasutamine);
 • noorsootöö programme ning meetodeid toetamaks sotsiaalset kaasatust ning ennetamaks varast koolikatkestamist;
 • strateegilist koostööd ja võrgustumist noorteorganisatsioonide vahel ja/või koolitus- ja haridusvaldkonna organisatsioonide ning tööturuga;
 • strateegilist koostööd kohalike ja/või regionaalsete otsustusorganisatsioonidega;
 • tegevusi, mis toetavad pädevuste tunnustamist riiklikul tasandil, kasutades ELi hindamismehhanisme ning pakkudes võrdlusvõimalust Euroopa ning riiklike kvalifikatsiooniraamistikega;
 • rahvusvahelisi noortealgatusi.
 • noorsootöö materjalide ja meetodite arendamine, pedagoogilised lähenemised ja vahendid;
 • noortevaldkonna organisatsioonide võimekuse suurendamisele ning võrgustiku loomisele suunatud tegevused;
 • projektipõhine koostöö, üksteiselt õppimine, töötoad, virtuaalsed laboratooriumid, virtuaalsed koostöökeskkonnad;
 • strateegiliste koostööplaanide väljatöötamine ja elluviimine;
 • info-, juhendamis-, nõustamis- ja  coachingu tegevused;
 • noortevaldkonna uuringud ja võrdlevad analüüsid;
 • noorsootöö kvaliteedistandardite ja pädevusprofiilide loomine;
 • noorsootöö kvaliteedi tagamise, tunnustamise ning hindamise parendamine;
 • rahvusvahelised koolitus- ja õppetegevused (vt lisa alt).

Kindlasti pole tegemist lõpliku nimekirjaga ning iga taotleja peaks projekti loomisel lähtuma just enda eesmärkidest ning oodatavatest tulemustest.

 • noorte kombineeritud õpiränne (5 päeva – 2 kuud);
 • pikaajaline noorsootöötajate õpiränne (2–12 kuud);
 • lühiajaline noorsootöötajate õpiränne (3 päeva – 2 kuud).