Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Noortepass: Youthpass

Teadmised, oskused ja väärtushoiakud, mida noorsootöö käigus õpime ja õpetame, on olulised ja universaalselt vajalikud, kuid mõnikord puudub meil n-ö tõlkesüsteem selle õppe tulemuste selgitamiseks teistele inimestele nii perekonnas, koolis, tööturul kui mujal.

Noortepass on programmi Erasmus+: Euroopa Noored ja Euroopa solidaarsuskorpuse viis kirjeldada ja näidata projektides osalemise kaudu õpitut nii osalejatele endile kui ka väljapool seisvatele inimestele. Noortepassis kirjeldatakse õppimist elukestva õppe võtmepädevuste abil.

Noortepassi (alates a.2007) on võimalik välja anda eelmise perioodi e 2007-2013 programmi Euroopa Noored nii noortevahetustes, noorsootöötajate õpirände projektides, Euroopa vabatahtlikus teenistuses, rahvusvahelistes noortealgatustes,  kui ka noorte osalusprojektides osalenutele.

Erasmus+: Euroopa Noored 2014-2020 perioodi programmi uuendatud Noortepassi tunnistused on  kättesaadavad võtmetegevuse KA1 ehk noortevahetustes ja noorsootöötajate õpirändes osalenud noortele ja noorsootöötajatele ning KA3 e noorte osalusprojektide osalejatele.
Alates 2018 aastal rahastatud Euroopa solidaarsuskorpuse projektide raames on samuti võimalik välja anda noortepassi, nii vabatahtlikele, praktikantidele, noortele töötajatele kui ka solidaarsusprojektide elluviijatele.
Samuti nn Koolitus- ja Koostöökava (Transnational Cooperation Activities (TCA)) raames toimunud projektides osalenutele.

Vaata näidistunnistust

Tunnistusi saab täita Noortepassi kodulehel. Võtmetegevuse KA2 Strateegilise koostöö (sh noortealgatuste) riikliku büroo poolt rahastatud projektide Noortepassi tunnistused on hetkel uuendamisel.
Sellest hoolimata soovitame kõigil projektitegijatel Noortepassi protsess läbi viia järgides samu põhimõtteid nagu varem Euroopa Noored (Youth in Action) programmiski. Ka Erasmus+ projektide puhul on oluline aidata osalejatel järjepidevalt oma õpikogemust mõtestada. Noortepassi sertifikaate saate täita ja väljastada ka tagantjärele.

Noortepass on:

  • ametlik kinnitus konkreetses Erasmus+: Euroopa Noored programmi raames aset leidnud noorteprojektis osalemise kohta;
  • selle projekti kirjeldus;
  • analüüsivahend õpikogemuse ja tegevuste reflekteerimiseks ja õpitulemuste mõtestamiseks
  • võimalus muuta programmi Erasmus+: Euroopa Noored projektide käigus toimuv mitteformaalne õpe nähtavamaks;
  • selgitus programmi Erasmus+: Euroopa Noored tegevuste ja selle tulemuste kohta, mida mõistavad ka inimesed väljastpoolt noortevaldkonda.

YP_postcards-01

YP_postcards-09

 

 

 

 

 

 

Tutvu ka Noortepassi väljastamise protsessiga ning vii end noortepassi olemuse ja meetoditega põhjalikult kurssi eestikeelse “Noortepassi avastades” või inglisekeelse  “Youthpass Unfolded” käsiraamatu abil.

noortepassi avastades  Youthpass_competences

Visuaali autor Siiri Taimla: http://siiritaimla.com/joonmeedia.ee/