Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Partnerlus

Kõik Erasmus+: Euroopa Noored programmi projektid on koostööprojektid, kuhu tuleb kaasata välispartnerid (v.a kohalikud noorte osalusprojektid). Hea partnerlus on kvaliteetse projekti eelduseks ja üheks peamiseks õnnestumise võtmeks. Selleks, et teha kvaliteetset ja mõjusat projekti, on oluline, et kõik projekti osapooled panustaksid nii selle ettevalmistamisse, elluviimisesse kui ka analüüsiprotsessi. 

Agentuuri soovitused partneritega suhtlemisel

  • Partneri otsimine võiks alata teie isiklikest kontaktidest. Tõenäoliselt teate endagi kogemusest, et inimestega, keda tunnete ja usaldate, sujub koostöö kõige ladusamalt.
  • Ärge kaasake projekti ühtegi partnerit lihtsalt sellepärast, et rohkem on uhkem või et nii on tõenäolisem toetust saada. Parem kaks motiveeritud partnerit kui viis formaalset koostöösuhet.
  • Kui teie partneriteks saavad siiski organisatsioonid, kellega teil eelnevat kokkupuudet ei ole, proovige neid projekti ettevalmistamise etapis võimalikult hästi tundma õppida. Mis on nende motivatsioon projektis osalemiseks? Kas teil on projekti osas sarnane nägemus? Kas kõik osapooled peavad ühistest kokkulepetest kinni?
  • Kogemus näitab, et parteritega suhtlemisel kehtib põhimõte: mida isiklikum ja otsesem, seda parem. Parem Skype kui e-post.
  • Mõelge hästi läbi, mis on iga partneri roll projekti elluviimisel. Selge tööjaotus aitab vältida läbipõlemist ja seda, et liiga suur koormus langeb ühe grupi (või veel halvem: ühe inimese) õlule.
  • Allkirjastage omavaheline sisekokkulepe. Sellise leppe sõlmimise eesmärk on määratleda kõikide projektiga seotud osalejate vastutusvaldkonnad, ülesanded ja rahaline panus. Osalevad organisatsioonid otsustavad ühiselt, kuidas ELi toetus jaotatakse ja millised kulud selle arvelt kaetakse.
  • Ärge jätke kasutamata head võimalust korraldada projekti ettevalmistav kohtumine (APV ehk advance planning visit), et oma partneritega enne projekti näost näkku kohtuda ja projektitegevused üheskoos põhjalikult läbi mõelda.