Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Prioriteedid

Lähtudes ühiskondlikust olukorrast ja noortevaldkonna vajadustest, on Euroopa Komisjon seadnud prioriteedid noorte ja noorsootöötajate õpirände ning strateegilise koostöö projektidele. Prioriteetidele vastavust võetakse arvesse ka taotluste hindamisel.

Projektide prioriteedid ja nende põhjused

Ühised prioriteedid õpirändele (sh noortevahetus, EVT, noorsootöötajate õpiränne) ja strateegilisele koostööle on:

  • vähemate võimalustega noorte kaasamine;
  • kultuuridevahelise dialoogi, mitmekesisuse ja inimõiguste edendamine ühiskonnas;
  • noorte kriitilise mõtlemise oskuse ja meediakirjaoskuse arendamine;
  • noorsootöötajate selliste pädevuste arendamine ja meetodite jagamine, mis aitavad edasi anda meie ühiskonna põhiväärtusi ja ära hoida noorte radikaliseerumist.

Võttes arvesse kriitilist olukorda Euroopas, saavad noorsootöö, mitteformaalne õppimine ja vabatahtlik tegevus oluliselt panustada pagulaste, varjupaigataotlejate ja immigrantide abistamisse ning tõsta teemakohast teadlikkust kohalikes kogukondades.

Sellest tulenevalt on pagulasi, varjupaigataotlejaid ja immigrante kaasavad või vastava teemafookusega muul viisil tegelevad projektid samuti väga oodatud.

Strateegilise koostöö täiendavad valdkondlikud prioriteedid:

  • kvaliteetsema noorsootöö arendamine: sealhulgas noorsootöö rahvusvahelistumise toetamine, noorsootöötajate professionaalsuse arendamine jm;
  • valdkondadevahelise koostöö arendamine noori puudutavates küsimustes, mis võimaldaks noorte suuremat kaasamist ja osalust ühiskonnaelus;
  • ettevõtlushariduse ja sotsiaalse ettevõtluse edendamine noorte seas.

Tutvu strateegilise koostöö prioriteetide täieliku loeteluga siin.