Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Aruandlus

Lõpparuande palume saata hiljemalt 30 päeva pärast projekti lõppemist, täidetuna eesti, inglise või vene keeles ning taotleva organisatsiooni või grupi esindajate (vastutava isiku ja kontaktisiku) poolt digitaalselt allkirjastatuna.

Pange tähele, et lõpparuande lisa peab täidetult sisaldama projektis osalenud isikute andmeid ja allkirju (originaalis). Nimekirja vormi leiate projekti lõpparuande vormist ja nimekirjad tuleb esitada iga kohtumise kohta eraldi (näiteks, kui toimub kolm kohtumist, siis tuleb esitada ka kolm nimekirja). Originaalallkirjadega varustatud osalejate ja noortejuhtide nimekirjad lisatakse lõpparuandele skaneeritud kujul, Microsoft Wordi formaadis.

2020. aastal toetust saanud projektide lõpparuande vormid:

2019. aastal toetust saanud projektide lõpparuande vormid: