Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Taotlemine

Taotlustähtajad 2020

  • I taotlustähtaeg  – 1. aprill
    Taotluse hindamine ja toetusotsuste tegemine 30. aprilliks.
  • II taotlustähtaeg  – 2. november
    Taotluste hindamine ja toetusotsuste tegemine 30. novembriks.

Eeltähtajad

Kui soovite saada oma taotlusele tagasisidet, et seda veelgi paremaks teha, on teil võimalik esitada taotlus Noorteagentuurile eeltähtajaks aadressil noortekohtumised@archimedes.ee. Kõik eeltähtajaks esitatud taotlused saavad SANAlt nädala jooksul soovitusi, kuidas projekti kvaliteeti parandada.

Eeltähtajad 2020

  • I taotlusvooru eeltähtaeg – 18. märts
  • II taotlusvooru eeltähtaeg – 19. oktoober

Kes saavad toetust taotleda?

Mitteametlikud noortegrupid (nt rühm sõpru), registreeritud organisatsioonid (mittetulundusühingud ja sihtasutused), kohalikud omavalitsused (või nende allasutused: nt kool, noortekeskus) jt juriidilised isikud, sh sotsiaalsed ettevõtted.

Noortegrupi puhul vastutab üks vähemalt 18-aastane grupiliige taotluse esitamise ja toetuse saamise korral lepingu sõlmimise eest.

Kuidas taotleda?

Toetust saab taotleda Sihtasutus Archimedese noorteagentuurilt, kes tegeleb ka taotlejate nõustamise ja toetamisega.

Taotluse esitab üks projekti osapool kõigi partnerite eest. Taotlusvorme saab täita ja esitada elektroonselt SA Archimedese noorteagentuurile eesti, vene  ja inglise keeles.

Mis kulusid toetatakse?

Projekti peamisteks kululiikideks on transport, toitlustus, majutus ja tegevuskulud, mis võivad erineda sõltuvalt projekti iseloomust.

Projekti toetus on 23 eurot noore kohta päevas (sisaldab nii toitlustust, majutust kui ka transporti). Päevarahastus on ette nähtud ka ühele noortejuhile noortegrupi kohta. Soovituslik on partnerite (KOV, koolid, noorsootöö ühingud jt) kaasamine projekti kaasrahastamiseks (nt ruumid, transport, vahendid vms).