Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Tingimused

 
Projekti kestus (ettevalmistus + elluviimine + järeltegevused) 3–6 kuud
Taotlustähtajad 2020 01.04 ja 02.11
Projekti algus
  • 01.04.2020 taotlustähtajaks esitatud projektid peavad algama ajavahemikus 01.06–01.08.2020
  • 02.11.2020 taotlustähtajaks esitatud projektid peavad algama ajavahemikus 01.01.–01.03.2021
Noortekohtumise kestus
  1. Ettevalmistav kohtumine: 1–2 päeva
  2. Põhitegevus: 3–6 päeva + reisipäevad
Partnerlus 2 või 3 partnerit
Osalejate arv
  • Ettevalmistav kohtumine: 1–2 noort + täisealine noortejuht igast grupist
  • Põhitegevus: 16–30 noort, kellest pooled räägivad emakeelena eesti keelt + grupijuhid (igas grupis vähemalt 8 noort + vähemalt 1 täisealine grupijuht)
Osalejate vanus 11–19 eluaastat
Noortekohtumisele eraldatav toetus
  • Ettevalmistav kohtumine: 23 eurot päevas iga osaleva noore kohta ja ühe grupijuhi kohta (arvutusvalem: (noorte arv + 1 noortejuht grupi kohta) x ettevalmistava kohtumise päevade arv x 23 € = eraldatav toetus)
  • Põhitegevus: 23 eurot päevas iga osaleva noore kohta ja ühe noortejuhi kohta (arvutusvalem: (noorte arv +1 noortejuht grupi kohta) x noortekohtumise päevade arv  x 23  € = eraldatav toetus)
Taotleda saavad Mitteametlikud noortegrupid (nt rühm sõpru), registreeritud organisatsioonid (mittetulundusühingud ja sihtasutused), kohalikud omavalitsused (või nende allasutused, nt kool, noortekeskus) jt juriidilised isikud, sh sotsiaalsed ettevõtted. Noortegrupi puhul vastutab üks vähemalt 18-aastane grupiliige taotluse esitamise eest ja toetuse saamise korral ka lepingu sõlmimise eest.
Taotlemine

Taotluse esitab üks taotlev grupp kõigi partnerite nimel.

Taotlusvorme saab täita ja esitada SA Archimedese noorteagentuurile eesti, vene või inglise keeles, digitaalselt allkirjastatuna läbi lingi: archimedes.ee/tegevused/dokumendi-saatmine/