Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Uuringud

Siin saate tutvuda uuringutega, mis on seotud Noortekohtumiste programmi tegevustega.

Noortekohtumiste programmi mõju-uuring

2019. aasta maist- juunini viidi läbi programmi Noortekohtumised mõju- uuring. Mille eesmärgiks oli selgitada, milline on programmi mitmekordse läbiviimise mõju programmis osalenud noorte käitumisele ning noorsootöötajate hoiakutele ja praktikatele ning mil määral aitavad programmi tegevused saavutada sellele seatud eesmärke.  Uuringu viis läbi Balti Uuringute Instituut.

Noortekohtumiste programmi pilootaasta mõju-uuringu aruanne

Noortekohtumiste pilootaasta mõju-uuringu eesmärgiks oli saada ülevaade programmis osalenud noortest ning hinnata, milline mõju on programmis osalemisel noorte oskustele, hoiakutele ja pädevustele. Uuringuga sooviti mõista, kuivõrd programm täidab oma eesmärke ja milline on noorsootöötajate roll noorte programmi kaasamisel ning kuidas arendada programmi koolitus- ja nõustamistuge.