Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Uuringud

2015. aastal käivitatud programmi “Noortekohtumised” kohta on avaldatud põhjalik uuringuraport, mis käsitleb programmi rakendamist selle esimesel aastal.

2019. aasta sügisel avaldatakse Noortekohtumiste programmi mõju-uuringu raport, mis annab ülevaate, milline on programmi mitmekordse läbiviimise mõju programmis osalenud noorte käitumisele ning noorsootöötajate hoiakutele ja praktikatele.

Noortekohtumiste programmi pilootaasta mõju-uuringu aruanne

Noortekohtumiste pilootaasta mõju-uuringu eesmärgiks oli saada ülevaade programmis osalenud noortest ning hinnata, milline mõju on programmis osalemisel noorte oskustele, hoiakutele ja pädevustele. Uuringuga sooviti mõista, kuivõrd programm täidab oma eesmärke ja milline on noorsootöötajate roll noorte programmi kaasamisel ning kuidas arendada programmi koolitus- ja nõustamistuge.