Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Kohalikud solidaarsusprojektid

Euroopa Komisjoni algatusel ellu kutsutud kohalike solidaarsusprojektide eesmärk on motiveerida noori märkama ja lahendama oma kodukoha probleeme.

Solidaarsusprojektid aitavad paremini mõista Euroopa-üleseid teemasid ja väljakutseid, võimaldades samal ajal panustada noori puudutavate probleemide lahendamisse kohalikul tasandil. Projekti elluviimine arendab noortes algatusvõimet ja ettevõtlikkust ning annab väärtusliku mitteformaalse õpikogemuse, mis on kasuks edaspidisel haridusteel ja karjäärivalikul.

Sisu Moodul

 • projekti idee autoriteks on noored (minimaalselt 5 noort vanuses 18–30);
 • noortegrupp valib projektile sobiva teema vastavalt sellele, milline ühiskondlik probleem või valupunkt neid kõige rohkem kõnetab;
 • valitud ühiskondlikku probleemi püütakse erinevate tegevuste kaudu lahendada;
 • noored ise vastutavad tegevuskava elluviimise eest;
 • noortele võib olla toeks projektinõustaja, kes aitab projekti õnnestumisele kaasa läbi tugitegevuste (nt noorte motiveerimine, õpikogemuse analüüs jms).
 • pakkuda noortele lihtsaid võimalusi solidaarsustegevustes osalemiseks;
 • edendada noorte sotsiaalset närvi ja aktiivset osalust ühiskonnas;
 • toetada noorte isiklikku, haridusalast, sotsiaalset ja ühiskondlikku arengut;
 • täita ühiskondlikke vajadusi ja tugevdada kogukondi, eriti maapiirkondades.

Noortele võivad toeks olla nii avaliku, era- kui ka kolmanda sektori organisatsioonid, kes esitavad projektitaotluse noortegrupi nimel. Organisatsiooni roll peab aga piirduma praktilise toega (dokumendihaldus, eelarve jälgimine jms), et noored saaksid ise vastutada projekti sisuliste tegevuste planeerimise ja elluviimise eest.

Kuidas teha solidaarsusprojekti?

Oma ideed saavad esitada 5-liikmelised meeskonnad. Žürii valib välja parimad ideed, mille elluviimist rahastatakse aasta jooksul kuni 6500 euroga.

Tähtajad

Euroopa Solidaarsuskorpuse projektide taotlusvoore on aastas kolm. Nutikas taotleja kasutab ka eeltähtaega, et saada lõplikuks ja edukaks taotlemiseks meie konsultantide tagasisidet.

Eelnõustamine

Soovitame kindlasti kasutada eelnõustamise võimalust, et saada oma projektiideele tagasisidet ning soovitusi, kuidas taotlust veelgi paremaks teha ja rahastamise võimalust suurendada. Vali üks võimalus kahest:

 • tule oma ideest rääkima SANA kontorisse Tallinnas;
 • saada oma idee kirjeldus vabas vormis aadressile noored@noored.ee.

Kui soovid tulla silmast silma konsultatsioonile, siis kirjuta aadressil noored@noored.ee ja paku välja endale sobiv aeg vahemikus 9.00–17.00. Meie kontor asub Tallinnas, Tõnismägi 5a. Hea nõu aitab teha parema projekti!