Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Taotlemine

Euroopa Solidaarsuskorpuse programmist toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus online-keskkonnas selleks ette nähtud tähtajaks. Kokku on aastas kolm taotlustähtaega.

  1. Logige taotlusvormide lehele sisse oma EU kasutajanimega.
    • Kui soovite vabatahtlikke vastu võtta või välismaale saata, siis valige vorm “ESC11 Volunteering Activities (vabatahtlik teenistus)”.
    • Kui soovite kaasata noori praktikandiks või tööle, siis valige vorm „ESC21 Traineeships and Jobs (praktika- ja tööprojektid)“.
  2. Asuge täitma! Vorm salvestab vastused automaatselt. Kõige lõpus lisage taotleja kinnitus (Declaration of honour) ja iga tegevuse kohta eraldi tegevuskava. Kui kõik väljad on täidetud, vajutage viimasel lehel nuppu „Esita“ (Submit). Vorm jõuab elektroonselt SA Archimedese noorteagentuuri.
  3. Veenduge, et taotluse esitamise hetkeks on teie organisatsioonil (sihtasutusel, mittetulundusühingul vm) esitatud viimane kohustuslik majandusaasta aruanne ning et see on nähtav Äriregistris staatusega “esitatud”. Selle puudumine võib muuta teie projekti abikõlbmatuks.
  4. Kui õigeaegne elektroonne esitamine ei õnnestunud tehniliste vigade tõttu, võib taotleja kahe tunni jooksul pärast ametliku taotluse esitamise tähtaja lõppu saata taotluse koos kõikide lisadokumentidega e-postiga Noorteagentuurile. Kindlasti tuleb lisada salvestatud arvuti ekraanipilt (print screen), kus on näha ülevaade veateatest, mis tõendab, et taotlust ei olnud võimalik elektroonselt esitada. Küsimuste korral võtke kindlasti ühendust: taavi.tihanov@archimedes.ee või telefonil 69 79 238.
  5. Projektid läbivad tehnilise kontrolli ja sisuhindamise, mis võtab kokku aega umbes 2,5 kuud. Projektid saavad alata 3 kuud pärast taotlustähtaega ja vabatahtlik teenistus algab üldjuhul kõige varem 1 kuu pärast projekti algust.