Akrediteerimine

Akrediteering – milline ja kuidas teha?

1. Tee oma organisatsioonile PIC kood. See on sinu organisatsiooni registreerimiskood Erasmus+ programmis ning see peab olemas olema kõigil programmis osalevatel organisatsioonidel. Kuidas teha?

2. Otsusta, millist rolli soovid oma organisatsiooniga projektis võtta. See tähendab ka, millise akrediteeringu pead taotlema:

  •  saatev akrediteering – teil on õigus Eesti vabatahtlikke välismaale saata ning neid teenistuse käigus toetada;
  • vastuvõttev akrediteering – teil on õigus oma organisatsiooni välisvabatahtlikke vastu võtta;
  • koordineeriv akrediteering – teil on õigus projektitaotlus esitada, toetussumma kasutust administreerida ning projekti koos välispartneritega ellu viia. Soovi korral ning võimekuse olemasolul on võimalik koordineerida ka teisi organisatsioone, kuid seda ei pea tegema.

Juhul, kui te ei taotle koordineerivat akrediteeringut, tuleb leida, milline teine organisatsioon teie projekte koordineerib ning projektitoetust taotleb (muidu ei ole võimalik projektitoetust saada).

Ühel organisatsioonil võib olla mitme rolli akrediteering – nt ainult vastuvõttev, nt saatev ja koordineeriv, nt vastuvõttev ja koordineeriv või siis kõik. Organisatsioonil ei saa olla ainult koordineeriv akrediteering.

3. Täida inglise keeles akrediteerimise sooviavaldus, ehk vorm: „KA1 Euroopa vabatahtliku teenistuse akrediteerimisvorm esitamiseks (English)“. Vormi täitmisel vali B.1 osas „Eesti“ ning lähtu ette antud küsimustest. Vormi allkirjastamiseks ette nähtud leht prindi, allkirjasta ning skänneri. Võid ka kogu faili digiallkirjastada. Skänneritud või digiallkirjastatud fail lisa vormi kohta „Lisad“. Sinna võid lisada ka vabatahtliku näidis nädalakava. Vajuta „submit online“. Taotlus jõuab elektroonselt Noorteagentuuri. Akrediteerimisvormi büroo enne esitamist üle ei vaata, kuid vajadusel lastakse hiljem teha täiendusi.

4. Akrediteerimisprotsessi läbimine. Noorteagentuur vaatab vormi läbi ning alustab akrediteerimisprotsessi, mis vastuvõtva akrediteeringu puhul tähendab organisatsiooni külastust ning saatva/koordineeriva puhul seda, et organisatsiooni esindaja kutsutakse Noorteagentuuri intervjuule. Eelnevalt on palume tutvuda dokumentidega: Akrediteerimisjuhend, EVT harta, Mida EVT-lt oodata? Noortepass EVT-s, mille leiad siit.

5. Akrediteering olemas, järgmine samm – projektitaotlus! KA1 (sinna alla kuulub ka vabatahtlik teenistus) taotlusvormi leiad siit ning vaata ka infot taotlustähtaegade kohta. Taotluse saab esitada koordineeriva akrediteeringuga organisatsioon oma riigi riiklikule agentuurile. Juhul, kui sa ise koordineerivas rollis ei ole, siis veendu, et sind koordineeriv organisatsioon omab infot selleks, et sinu organisatsioon projektitaotlusesse lisada. Saad neile olla abiks hea taotluse kirjutamisel andes infot sellest, kuidas plaanid vabatahtlikku teenistust ellu viia – ettevalmistus, toetus, praktiline korraldus, tegevused jne.

P.S. Euroopa vabatahtliku teenistuse raames väljastatud akrediteering kehtib ka Euroopa Solidaarsuskorpuse programmis.

Loe täiendavalt:
Akrediteerimisjuhend 
EVT vastuvõtvate organisatsioonide käsiraamatut
EVT saatvate organisatsioonide käsiraamatut