Logod

Juhime tähelepanu, et sõlmitava lepingu järgi on taotlejal kohustus projektiga seotud avalikel trükistel, materjalidel ja kommunikatsioonis näidata ära, kust projektitoetus pärineb. Selleks tuleb mainida rahastajat ka avalikus kommunikatsioonis (nt meedia, avalikud üritused jmt).

Noortekohtumiste elluviimist rahastatakse Hasartmängumaksu Nõukogu vahenditest Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Noorsootöö Keskuse ja SA Archimedes Noorteagentuuri toel.

Lae alla vajalikud logod:
1. Haridus ja Teadusministeeriumi logod
2.
Eesti Noorsootöö Keskuse logod
3. Hasartmängumaksu Nõukogu logod

4. Noorteagentuuri logod

Selle kohta, kuidas suurendada oma projekti ja programmi “Noortekohtumised” nähtavust, loe nõuandeid siit.