Partnerotsingud

Noortekohtumise korraldamiseks on vaja vähemalt ühte partnerit mõnest Eesti piirkonnast. Hea partnerlus on kvaliteetse projekti eelduseks ja üheks peamiseks õnnestumise (või ka ebaõnnestumise) võtmeks. Kui teil ei ole kindlat partnerit olemas, siis otsige partnereid erinevaid kanaleid kasutades.

  1. Alusta isiklikest kontaktidest (sõbrad, eakaaslased, kolleegid, sõpruskoolid jne)
  2. Osale noortekohtumiste koolitusel, mille üks osa on pühendatud just partnerlussuhete loomisele
  3. Kirjuta partnerotsingu teade (eesti, vene või inglise keeles) ning saada see (.doc või .docx formaadis) noortekohtumised@archimedes.ee. Partnerotsingu koostamisel tutvustage kindlasti oma gruppi (osalevate noorte vanus, elukoht, keeleoskus) ja projektiideed (millised teemal tahate noortekohtumist korraldada?). Samuti kirjeldage, millised on teie ootused partnerile. Ärge unustage lisada oma kontakte, et huvilised saaksid teiega ühendust võtta. Mida täpsem on teie kirjeldus, seda lihtsam on ühist koostööd alustada. Palun pealkirjastage fail vastavalt näitele (näide “Võru noored otsivad parterit, et korraldada noortekohtumist  tervislike eluviiside teemal”). Kõik meile saadetud partnerotsingud riputame siia üles.

 

Projekti teema lühitutvustus Organisatsioon Otsivad partnerit.. Kontakt Suhtlus-keel
Keeleõpe läbi mänguliste tegevuste, digiõppevahendite ja olmetegevuse (eestlased õpivad vene keelt, vene emakeelega lapsed eesti keelt).

Kagu-Eesti Lapsed MTÜ

 

venekeelset noortegruppi vanuses 11-16

Katerina Puusepp,

kagulapsed@gmail.com

eesti
Meie klassis on 11 õpilast, kelle emakeel on vene, aga õppekeel eesti keel (keelekümblusklass). Soovime korraldada 3-päevase laagri matka ja töötubadega. Maardu Gümnaasium eestikeelset noortegruppi, kes õpib käesoleval aastal 7.klassis

Tiina Kihulane,

tiina.kihulane@gmail.com

eesti
Tolerantsuse kasvatus, teineteise mõistmine Ehte Humanitaargümnaasium  eestikeelset noortegruppi

Kristina Jumankina,

alltear@mail.ru

vene

Eesmärk tutvuda teiste kultuuridega läbi aktiivsete mängude, koolituste ja sportlike tegevuste. Samuti edendame tervislikke eluviise.

Noored vanuses 11-14

Narva Paju kool eestikeelset noortegruppi vanuses 11-14

Natalja Varkki,

nivvava@gmail.com

vene
Orienteerumismängud linnas/ metsas/ koolis Tallinna Tõnismäe Reaalkool eestikeelset noortegruppi

Olga Selištševa,

olga.selistseva@gmail.com

vene
Detsembrikuus Jõulumaa (Eestis) külastamine, seal mänguasjade meisterdamine jms. Lasnamäe Noortekeskus eestikeelset, inglisekeelset noortegruppi

Niina Rõõm,

room.niina@gmail.com

vene
Rahvusvaheline elu Euroopas Tšetšeeni Noorte Liit “Noxchycho” eesti-, tšetšeeni-, grusiini-, ukraina-, venekeelset noortegruppi

Magomed Murtuzaliev,

ucyn2009@gmail.com

 vene

Meie klassis on 8 õpilast, kelle emakeel on vene, aga õppekeel eesti keel (keelekümblusklass). Noored vanuses 13.  Soovime korraldada 3-päevase. Eesmärk tutvuda teiste kultuuridega läbi aktiivsete mängude, koolituste ,töötubadega.

Kohtla-Järve Slaavi põhikool

eestikeelset noortegruppi

Alesja Rajanok

projektijuht@kjsp.ee

vene